Άμεσες παρεμβάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την προοπτική της νέας προγραμματικής περιόδου

Κυριακή, 18 Νοέμβριος 2012 14:38
Εκτύπωση

Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να έρθει σε πρώτο επίπεδο η αναπτυξιακή διαδικασία. Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να υλοποιηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες, τονίζει η Ασημίνα Ξηροτύρη σε άρθρο της στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής. Αναφέρεται επίσης στις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ σχετικά με την άμεση εκταμίευση των συμφωνημένων πόρων αλλά και στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που αποτελούν θετικές ενέργειες για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας. Εκφράζει την ανησυχία της για τις προτάσεις της ΕΕ που αφορούν τους πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου και επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης των αδύναμων χωρών από την ΕΕ, έτσι ώστε αυτές να επανακάμψουν. Το άρθρο στο σύνολό του έχει ως εξής:

Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να έρθει σε πρώτο επίπεδο η αναπτυξιακή διαδικασία. Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να υλοποιηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ για άρση όλων των εμποδίων για την εκταμίευση των πόρων που έχουν συμφωνηθεί και η οποία εκκρεμεί ακόμη από το 2011, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα θετικό γεγονός για την ενίσχυση της ρευστότητας και την αναπτυξιακή διαδικασία. Επειδή όμως, αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν, χωρίς να υλοποιηθούν εν τέλει από την πλευρά της ΕΤΕπ λόγω προβλημάτων που επικαλούνταν κατά καιρούς (ρήτρα χρεωκοπίας, κακή βαθμολογία των ελληνικών τραπεζών, ανακεφαλαιοποίησή τους κλ.π) προκαλώντας την δικαιολογημένη αντίδραση της ελληνικής πλευράς, αλλά και αξιωματούχων της Ε.Ε., αναμένουμε αυτή την φορά να υλοποιηθεί άμεσα η εκταμίευση των πόρων και να μην διαψευστούν οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μέσω του επανασχεδιασμού και της ανακατανομής κονδυλίων από Προγράμματα με πολύ μικρή πρόοδο και αντίστοιχη απορρόφηση σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ, την αναδιάρθρωση των δανείων τους και την παροχή εγγυήσεων προς τους προμηθευτές τους, αποτελούν και αυτές με τη σειρά τους θετικές ενέργειες για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Πρέπει όμως να σημειωθούν δύο θέματα:

Πρώτον ότι με τον κυρίαρχο ρόλο που έχει αποδοθεί σ' αυτή την επείγουσα διαδικασία τόνωσης της ρευστότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε συνδυασμό με τη μέχρι σήμερα τακτική τους - μεγάλες καθυστερήσεις στην εκταμίευση, καθυστερήσεις λόγω των πολύπλοκων τραπεζικών κανόνων και της εσωτερικής γραφειοκρατίας και κυρίως η στάση "να πάρουμε πρώτη την ενίσχυση και μετά να την εγχύσουμε στην αγορά" - κινδυνεύουμε αντί να επιλυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας, αυτό να επιδεινωθεί και εν τέλει να αποτύχει η όλη προσπάθεια. Θα πρέπει ο ρόλος τους να επανακαθοριστεί και να μην επαφίεται σ' αυτές η επιτυχία ή όχι της όποιας προσπάθειας.

Δεύτερον, για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να διασφαλιστεί η διοχέτευση των πόρων σε επιχειρήσεις που το έχουν πραγματικά ανάγκη μέσω κριτηρίων αξιολόγησης που σε μεγάλο βαθμό θα διερευνούν την βιωσιμότητά τους, την ικανότητά τους να δημιουργούν υπεραξία, αλλά το κυριότερο να δημιουργούν απασχόληση και θέσεις εργασίας.

Τέλος, είναι μεγάλη η ανησυχία για τις προτάσεις της ΕΕ που αφορούν τους πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου, οι οποίοι με τα σημερινά δεδομένα προβλέπονται μειωμένοι κατά τουλάχιστον 40%, γεγονός που επιτείνει τους φόβους για συνέχιση της ύφεσης. Είναι απολύτως σαφές ότι η ΕΕ, σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή της βαθιάς οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη και ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου, θα πρέπει να ενισχύσει με όσο το δυνατό περισσότερους πόρους τις πιο αδύναμες χώρες ώστε αυτές να επανακάμψουν.