Ανάγκη για ποιοτικό και αποτελεσματικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό του νέου ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2014 10:25
Εκτύπωση
Με επίκαιρη ερώτησή της, που κατατέθηκε σήμερα, η Ασημίνα Ξηροτύρη θέτει το ζήτημα του ποιοτικού και αποτελεσματικού σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό σ' αυτή τη φάση σχεδιασμού να γίνει σοβαρή ανάλυση προτεραιοτήτων, με προγραμματισμό δράσεων με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία, ιδιαίτερα στην ανάσχεση της ανεργίας, τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής τους αλλά και μετά τη λήξη τους, και παραγωγική συνέχεια και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι ορατά και μετρήσιμα, ιδιαίτερα τώρα που οι κανονισμοί της ΕΕ γίνονται ακόμη πιο αυστηροί. Παράλληλα, η βουλευτής επισημαίνει ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι σύντομες και αποτελεσματικές έτσι ώστε να αρχίσει η υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ το συντομότερο δυνατόν, κάνοντας όμως σοβαρή ανάλυση των προτεραιοτήτων τους, ώστε να μην καταλήξουμε για άλλη μια φορά να κυνηγάμε την απορρόφηση των πόρων και όχι την αξιοποίησή τους. Η ερώτηση θα συζητηθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014. Για να τη διαβάσετε: 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργο Αναπτυξης και Ανταγωνιστικοτητας                                        

Θέμα: Ανάγκη για ποιοτικό και αποτελεσματικό Σχεδιασμό και Προγραμματισμό του νέου ΕΣΠΑ

Με προηγούμενες ερωτήσεις μας, αλλά και στην πρόσφατη επερώτηση της ΔΗΜΑΡ για την ανάπτυξη, είχαμε τονίσει ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την ένταξη της χώρας σ' ένα νέο αναπτυξιακό αυτή τη φορά κύκλο είναι η εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών είτε αυτοί προέρχονται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Μεγάλο μέρος αυτών των πόρων προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ να αξιοποιηθούν και όχι απλά να απορροφηθούν.  

Για την επίτευξη εκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι απαραίτητη η σύνδεση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού με τον προγραμματισμό για το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί και το βασικό χρηματοδότη. Μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι η περίοδος εφαρμογής του ξεκίνησε από 1/1/2014, η χώρα δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τις επιλογές της μέσω της κατάθεσης στην ΕΕ των τελικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Ο προγραμματισμός του Υπουργείου θέλει τα τελικά σχέδια να είναι έτοιμα για αποστολή στην ΕΕ στις 28/2/2014, έτσι ώστε να εγκριθούν από την EE μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει μία καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων με συνέπεια να κινδυνεύει η χώρα και σ' αυτήν την προγραμματική περίοδο να "κυνηγάει" την απορρόφηση για την αποφυγή απώλειας πόρων, κάνοντας όμως εκπτώσεις στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σ' αυτή τη φάση σχεδιασμού να γίνει σοβαρή ανάλυση προτεραιοτήτων, με προγραμματισμό δράσεων με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία, ιδιαίτερα στην ανάσχεση της ανεργίας, τόσο κατά την περίοδο εφαρμογής τους αλλά και μετά τη λήξη τους, και παραγωγική συνέχεια και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι ορατά και μετρήσιμα, ιδιαίτερα τώρα που οι κανονισμοί της ΕΕ γίνονται ακόμη πιο αυστηροί.

Είναι σαφές ότι η στρατηγική της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε και από τη χώρα μας και που κατεξοχήν υπηρετεί το στόχο της απασχόλησης, τοποθετεί την έρευνα και την καινοτομία ως το πιο επιθυμητό δρόμο για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, παρά με ένα μοντέλο που προϋποθέτει ανταγωνισμό με βάση την εσωτερική υποτίμηση. Μεγάλο βάρος για την υλοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ αναλαμβάνουν οι περιφέρειες, οι οποίες θα κληθούν να διαχειριστούν 4,6 δισ. €, υιοθετώντας τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. περί έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίεςεν μέσω προεκλογικών υποχρεώσεων καλούνται να κατανοήσουν έννοιες όπως έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία –όχι με μια γενικόλογη διατύπωση– αλλά με απτά και βιώσιμα αποτελέσματα, να επιλέξουν σωστά  τόσο τις ανάγκες όσο και τα «συγκριτικά πλεονεκτήματά» τους και να σχεδιάσουν συγκεκριμένα έργα και δράσεις που θα υπηρετούν τους στόχους που τίθενται για το 2020.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Θα μπορέσει το Υπουργείο αλλά και οι Περιφέρειες να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έτσι ώστε να αρχίσει η υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ το συντομότερο δυνατόν, κάνοντας όμως σοβαρή ανάλυση των προτεραιοτήτων τους, ώστε να μην καταλήξουμε για άλλη μια φορά να κυνηγάμε την απορρόφηση των πόρων και όχι την αξιοποίησή τους;

2. Έχουν εντοπισθεί και κωδικοποιηθεί  για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ όλες οι προηγούμενες παθογένειες των συστημάτων διαχείρισης όλων των προγραμματικών περιόδων, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος;

 

Η βουλευτής που ερωτά 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ