Home Ομιλίες - 'Αρθρα Αναπτυξιακές παρεμβάσεις απέναντι στην κρίση

Αναπτυξιακές παρεμβάσεις απέναντι στην κρίση

E-mail Εκτύπωση PDF

θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ουσιαστικής ανάπτυξης και συνοχής, τονίζει η Ασημίνα Ξηροτύρη σε άρθρο της στην Εφημερίδα Ημερησία. Επισημαίνει επίσης ότι η αντιμετώπιση του χρέους της χώρας μας μπορεί να υπάρξει, οικονομικά και κοινωνικά, μόνο αν η δημοσιονομική προσαρμογή συνδεθεί με την ανάπτυξη. Για να συνεχίσει ότι η αποτελεσματική αναθεώρηση και η επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ, οι πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση και τον επανασχεδιασμό του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και η άρση και των τελευταίων εμποδίων για την υλοποίηση της αναμενόμενης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνδυασμό με την προοπτική της νέας κοινωνικής και προγραμματικής περιόδου θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.  Το άρθρο στο σύνολό του έχει ως εξής:

 Άμεσες παρεμβάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την προοπτική της νέας κοινωνικής και προγραμματικής  περιόδου

Οι αποφάσεις του Eurogroup, με τη συνέχιση της χρηματοδότησης και τη διαχείριση της μείωσης του χρέους, συνιστούν οπωσδήποτε ένα αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της χώρας στο ευρώ, χρειάζεται όμως να γίνουν πολλά ακόμη, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, όσο και στην Ελλάδα για τη  δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής υποστήριξης, την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την τόνωση της απασχόλησης. Η υπέρβαση της ευρωπαϊκής κρίσης απαιτεί την ανάληψη μεγάλων πρωτοβουλιών και κυρίως την προώθηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ύφεσης που θα δημιουργήσει τις  προϋποθέσεις ουσιαστικής συνανάπτυξης και συνοχής.

Στην Ελλάδα πρέπει να συνεχισθεί η μεγάλη προσπάθεια για τη δημοσιονομική σταθερότητα και την ανάκαμψη. Η δημοσιονομική όμως προσαρμογή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η κοινωνική στήριξη των κοινωνικά αδύναμων και χωρίς να έρθει σε πρώτο επίπεδο η αναπτυξιακή διαδικασία με κύριο στόχο τις επενδύσεις –δημόσιες και ιδιωτικές- που θα τονώσουν την απασχόληση.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση  του χρέους μπορεί να υπάρξει, οικονομικά και κοινωνικά,  μόνο αν η δημοσιονομική προσαρμογή συνδεθεί με την ανάπτυξη. Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να υλοποιηθούν αναπτυξιακές παρεμβάσεις και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Χρειάζεται επανασχεδιασμός της ακολουθούμενης πολιτικής ύφεσης και λιτότητας και η άμεση διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο, με επανακαθορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους τομείς (πρωτογενής, τουρισμός–πολιτισμός, εκπαίδευση-καινοτομία). Με την αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας, όπως του ΕΣΠΑ ή της ΕΤΕπ, αλλά και η διεκδίκηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών πόρων σε εφαρμογή των διακηρύξεων του Συμβουλίου κορυφής της ΕΕ. Με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για  την προώθηση παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών, ώστε να επιτευχθεί θετική υπέρβαση και όχι υστέρηση των στόχων για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση και τη μείωση της ανεργίας.

Πρώτη και επείγουσα φάση, η αποτελεσματική αναθεώρηση και η επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ, υπολείπονται συνολικά 11,5 δις που δεν έχουν απορροφηθεί, σε συνδυασμό με τις πρόσθετες δράσεις για την τόνωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας και κυρίως την ενίσχυση των ΜμΕ. Στην κατεύθυνση αυτή οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και την άρση και των τελευταίων εμποδίων για την υλοποίηση της εδώ και καιρό υπογραφείσας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την άμεση εκταμίευση των πόρων (πλέον του 1,4 δις) είναι θετικά βήματα για την ενίσχυση της ρευστότητας. Αρκεί να  διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση των τραπεζών σ' αυτά τα νέα Προγράμματα,  οποίες  με τη μέχρι σήμερα τακτική τους δεν έχουν συνεισφέρει στην προσπάθεια  όσο θα έπρεπε, όπως επίσης και να έχουν καταρτισθεί με επάρκεια τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των ενισχυόμενων ΜμΕ.

Αναμενόμενη από καιρό η συνεισφορά της ΕΤΕπ με τη διάθεση  650 εκ. € για τη χρηματοδότηση των μεγάλων οδικών αξόνων, η επανεκκίνηση των οποίων θέλει ακόμη πολλή και προσεκτική δουλειά για να επιτευχθεί. 

Μπροστά μας έχουμε και τη νέα Προγραμματική περίοδο, ΕΣΠΑ  2014-2020, για το οποίο καταρχήν προβλέπονταν 11,5 δις, μειωμένοι πόροι κατά 40% (11,5 δις),   γεγονός που επέτεινε τους φόβους για συνέχιση της ύφεσης. Σήμερα φαίνεται να αυξάνονται οι πόροι αυτοί σε 14,5 δις και η εθνική συμμετοχή να παραμένει στο χαμηλό ποσοστό του 5%.

Για το τρέχον και το νέο ΕΣΠΑ, η χώρα και εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο πρέπει τάχιστα να επεξεργασθεί και τις προγραμματικές δομές της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης να αναβαθμίσει, όπως και την αποτελεσματική και κυρίως χρηστή διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, να εξασφαλίσει.

 

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo