Απροθυμία των Τραπεζών να εφαρμόσουν το νέο νόμο για την προστασία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς

Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 10:51
Εκτύπωση

Για την άρνηση των τραπεζικών υποκαταστημάτων της Αττικής και της Περιφέρειας να παραλάβουν τις υπεύθυνες δηλώσεις δανειοληπτών, οι οποίοι επιθυμούν να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους από πλειστηριασμό βάσει όσων προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4224/2013 (A’288), κατέθεσε ερώτηση η Ασημίνα Ξηροτύρη. Η βουλευτής για την αντιμετώπιση του κρίσιμου αυτού ζητήματος ερωτά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις άμεσες ενέργειές τους καθώς και για το αν προτίθεται να δώσει παράταση για τις προθεσμίες υποβολής των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων έτσι ώστε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για την επίλυση του προβλήματος. Για το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον ΥπουργΟ ΑνΑπτυξης & ΑνταγωνιστικΟτητας

Θέμα: Απροθυμία των Τραπεζών να εφαρμόσουν το νέο νόμο για την προστασία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς

Σύμφωνα με καταγγελίες, και παρά τη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή (ΣτΚ) προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ), τα τραπεζικά υποκαταστήματα της Αττικής και της Περιφέρειας αρνούνται να παραλάβουν τις υπεύθυνες δηλώσεις δανειοληπτών οι οποίοι επιθυμούν να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους από πλειστηριασμό, βάσει όσων προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4224/2013 (A’288).

Τόσο παράγοντες της Γ.Γ.Κ, από την οποία ο ΣτΚ ζήτησε να διερευνήσει την παραβίαση ή μη του νόμου, όσο και παράγοντες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών δηλώνουν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε οργανωτικές ελλείψεις οι οποίες έχουν προκύψει μετά τις συγχωνεύσεις στο τραπεζικό κλάδο οι οποίες έχουν σαν επακόλουθο την μη επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των στελεχών επί των εσωτερικών εγκυκλίων που εκδίδουν για το θέμα αυτό τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η επίκληση των προαναφερόμενων λόγων προκαλεί αν μη τι άλλο απορία δεδομένου ότι οι τράπεζες είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη κατάρτιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, συνεπώς, δεν δικαιολογούνται για την ολιγωρία τους πολύ λιγότερο δε για την άγνοια τους.

Σε συνέχεια των παραπάνω και με δεδομένη την αγωνία των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια για προστασία της κατοικίας τους, αλλά και ότι το θέμα άπτεται του δημοσίου συμφέροντος,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Πώς προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα της άρνησης των τραπεζών να παραλάβουν τις αιτήσεις των δανειοληπτών, γεγονός το οποίο, στην ουσία, οδηγεί στη μη εφαρμογή του νόμου;

2.Προτίθεστε να δοθεί παράταση για τις προθεσμίες υποβολής των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων έτσι ώστε να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για την επίλυση του προβλήματος;

3.Εξετάζετε την περίπτωση να παραλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις ακόμη και αν δεν είναι πλήρεις οι φάκελοι ώστε να δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου, και να ολοκληρώνεται η διαδικασία με την προϋπόθεση προσκόμισης των ελλειπόντων στοιχείων;

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη