Άρθρο στον ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ της Κυριακής για τη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2010 00:00
Εκτύπωση

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΜΕ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΜΟΧΛΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

                            

Αποτελεί διαρκές  αίτημα της Αριστεράς η ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών, με τη  μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων   και  σε Περιφερειακό επίπεδο. Σε   μία ισχυρή δηλαδή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που  θα προγραμματίζει δημοκρατικά και θα υπηρετεί   μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση  μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη αναπτυξιακή διαδικασία. Για  μία  Διοικητική Μεταρρύθμιση που θα συνοδεύεται από ουσιαστική ανακατανομή των δημόσιων πόρων και δαπανών και   θα βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς την αναγκαία ανακατανομή ρόλων, έργων  και αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και Αυτοδιοίκησης.

Τα  όποια θετικά βήματα έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια για  την ενίσχυση Αυτοδιοίκησης, ήταν λίγα και οι διαδικασίες αποκέντρωσης ανεπαρκείς,  με αποτέλεσμα  η χώρα να παραμένει ένα συγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό κράτος.

Σήμερα εν όψει της διοικητικής μεταρρύθμισης και τα μεγάλα λόγια της Κυβέρνησης, είναι ανάγκη να επισημάνουμε τις  βασικές προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος  και να επιτύχει το εγχείρημα, έναντι των βασικών αδυναμιών που έχει το προτεινόμενο σχέδιο:

-  Η καθιέρωση της  απλής αναλογικής. Είναι το μόνο σύστημα που ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν στις τοπικές αποφάσεις,  ενδυναμώνοντας έτσι και την αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς, επαναφέρεται το πλειοψηφικό 50%+1 του δεύτερου γύρου, έναντι του χειρότερου  42% της ΝΔ, και παραμένει   έτσι μια κακή, αντιδημοκρατική κατάσταση, στη λογική  μεταξύ δύο κακών το μη χείρον βέλτιστο!

 

-  Η ενίσχυση  των τριών θεμελιωδών αρχών : της Τοπικής Αυτονομίας, του Τεκμηρίου Αρμοδιότητας και της Επικουρικότητας, για την   προώθηση της   διοικητικής αλλαγή που είναι ο περιορισμός  του κεντρικού κράτους στον επιτελικό του ρόλο. Όπως  και η  στρατηγική ενδυνάμωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας  και  η ανασυγκρότηση των  διαδικασιών  Δημοκρατικού  Προγραμματισμού, με τη θεσμική  κατοχύρωση της συμμετοχής των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας,  με ρόλο τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και  στήριξη της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης.   
Το σχέδιο  είναι αναντίστοιχο προς  στις μεγάλες ανάγκες του τόπου για Αποκέντρωση και Ανάπτυξη με Αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται να αναβαθμισθούν περισσότερο οι αρμοδιότητες και εξουσίες των  συλλογικών  οργάνων, Περιφερειακό Συμβούλιο ,  έναντι των μονοπρόσωπων,  Περιφερειάρχης, ο οποίος φθάνει ακόμη και να ορίζει τους τοπικούς  Αντιπερφερειάρχες (Νομάρχες) και αντίστοιχα την Εκτελεστική επιτροπή . Χρειάζεται εμπιστοσύνη και σαφείς αρμοδιότητες στα αιρετά συλλογικά όργανα και όχι οι υπεραρμοδιότητες και ο ασφυκτικός έλεγχος από τις επτά νέες κρατικές υπερ-περιφέρειες.

-  Η αλλαγή στον  τρόπο σχεδιασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που πρέπει να βασίζεται στον δημοκρατικό προγραμματισμό, να είναι  κυρίαρχο, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό  και όχι  να  δρα συμπληρωματικά στα κοινοτικά προγράμματα. Το ΠΔΕ θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να  καλυφθούν οι  αναπτυξιακές απαιτήσεις, αλλά και οι δαπάνες για τα έργα υποδομών και κοινωνικού εξοπλισμού, που έχουν ανάγκη  οι  Περιφέρειες . Αυτές οι βασικές αρχές δεν φαίνεται να διαπερνούν  τη διαδικασία του αναπτυξιακού σχεδιασμού και η  Περιφέρεια παραμένει μόνο διαχειριστής των κοινοτικών προγραμμάτων.

-  Ο  ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός του αστικού και αγροτικού χώρου, που θα προκύψει ως προϊόν  ουσιαστικής   διαβούλευσης των φορέων, των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών μονάδων και γενικά  της κοινωνίας των πολιτών και θα αποτελεί  τη βάση για τον προσανατολισμό των δημοσίων επενδύσεων,

 -  Οι Δήμοι της Περιφέρειας είναι αναγκαίο να ανασυγκροτηθούν  με κριτήρια χωροταξίας, κοινών αναπτυξιακών, κοινωνικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, τη δυνατότητα παροχής ικανοποιητικών υπηρεσιών και αναπτυξιακής παρέμβασης, την ανταγωνιστικότητά τους, την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού, την προστασία του αστικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος .

 Φοβάμαι ότι όλα τα παραπάνω, απαραίτητα για τον εκδημοκρατισμό, τον εκσυγχρονισμό και  την αποτελεσματικότητα του κράτους, δεν θα  αντέξει να τα προωθήσει το  συντηρητικό δικομματικό σύστημα, με τον αυτοσκοπό της εξουσίας που το διακατέχει. 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ , Υπεύθυνη για το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης , Χωροταξίας και  Δημοσίων Έργων του ΣΥΝ.