Βίαιη περιβαλλοντική υποβάθμιση στην ήδη επιβαρυμένη Δυτική Θεσσαλονίκη με την παροχή άδειας καύσης εναλλακτικών καυσίμων στην εταιρεία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2014 10:05
Εκτύπωση

Με ερώτησή της η Ασημίνα Ξηροτύρη θέτει το θέμα της βίαιης περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Θεσσαλονίκης, ως αποτέλεσμα της εκτός λογικής τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ από το ΥΠΕΚΑ, με την οποία δίνεται άδεια καύσης εναλλακτικών - δευτερογενών - καυσίμων, υλικών δηλαδή όπως πλαστικά, καουτσούκ, κ.λπ. δίπλα στον ΣΜΑ Ευκαρπίας 500 μέτρα από τον οικισμό της Νέας Ευκαρπίας. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί μνημείο αυθαιρεσίας αφού οι εμπλεκόμενοι φορείς και η τοπική κοινωνία έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά, ενώ τέτοιου τύπου κατεύθυνση (καύση εναλλακτικών καυσίμων) δεν προβλέπεται στον εγκεκριμένο εθνικό, τομεακό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό καθιστώντας την απόφαση παράνομη. Ενδεχόμενη καύση υλικών όπως πλαστικά, καουτσούκ κ.λπ. θα επιβαρύνει δραματικά την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα φέτος η ατμοσφαρική ρύπανση και η αιθαλομίχλη είναι υπερτριπλάσια των επιτρεπτών ορίων και σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση του πληθυσμού της περιοχής είχε και ανθρώπινα θύματα.

Τέλος, η κατασκευή του ΣΜΑ Ευκαρπίας, ενός περιβαλλοντικού έργου ακυρώνεται και επιβεβαιώνονται οι φόβοι των κατοίκων της περιοχής ότι θα χρησιμοποιηθεί ως ένας προθάλαμος καύσης αστικών απορριμμάτων από την ΤΙΤΑΝ. Με τέτοιου είδους ενέργειες όμως, καταρρακώνεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία της ορθής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να επανορθώσει την περιβαλλοντική αυθαιρεσία ανακαλώντας την εν λόγω απόφαση με δεδομένο ότι η ζημία που προκαλείται για το δημόσιο συμφέρον και την υγεία των πολιτών της περιοχής είναι ανυπολόγιστη. Για να διαβάσετε την ερώτηση:

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργο Περιβαλλοντος Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης

 

Θέμα: Βίαιη περιβαλλοντική υποβάθμιση στην ήδη επιβαρυμένη Δυτική Θεσσαλονίκη με την παροχή άδειας καύσης εναλλακτικών καυσίμων στην εταιρεία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ 

Με έκπληξη διαπιστώθηκε ότι με την με αρ. πρωτ. 184217/30-1-2014 Απόφαση Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δίνεται στην εταιρεία ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ η άδεια καύσης εναλλακτικών - δευτερογενών καυσίμων σε χώρο που βρίσκεται δίπλα στον υπό κατασκευή ΣΜΑ Ευκαρπίας 500 μέτρα από τον οικισμό της Νέας Ευκαρπίας.

Στην περιοχή είχαν ήδη γίνει δύο προσπάθειες για τη λήψη άδειας καύσης λυματολάσπης από το ΤΙΤΑΝ το 2010 αλλά και άδειας καύσης δευτερογενών καυσίμων στις τσιμεντοβιομηχανίες της Ελλάδας το 2012, οι οποίες και σωστά δεν εγκρίθηκαν, έπειτα από την έντονη αντίδραση των κατοίκων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα είχε συμφωνηθεί να μην ξανατεθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Επιπρόσθετα, η σημερινή απόφαση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων κατά τη διάρκεια των αντιδράσεων των τοπικών φορέων για την κατασκευή του ΣΜΑ ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να δοθεί τέτοιου είδους άδεια.

Το Υπουργείο αγνοώντας τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των τοπικών φορέων που είχαν κατατεθεί το 2010, προχώρησε στην έκδοση της εν λόγω απόφασης χωρίς οποιαδήποτε θετική γνωμοδότηση από φορείς (όπως προβλέπεται από τον Ν. 3852/2010), ουσιαστικά εν κρυπτώ, αιφνιδιάζοντας την τοπική κοινωνία, την οποία και εντέλει περιπαίζει και προκαλεί.

Ακόμη δε, μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι αγνοήθηκε το υπ' αρ. 8458/28-9-10  έγγραφο της ∆/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε το  οποίο ο εγκεκριμένος εθνικός,  τοµεακός και περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασµός δεν περιλαμβάνει κατευθύνσεις του  τύπου που αιτείται η εταιρεία (καύση εναλλακτικών καυσίμων) και ως εκ τούτου οποιαδήποτε χωροθέτηση τέτοιας χρήσης είναι παράνομη.

Οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα της δυτικής, η οποία δέχεται συνεχώς περιβαλλοντική πίεση λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης, της αιθαλομίχλης κ.λπ. υποβαθμίζοντας περαιτέρω την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους. Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα καύσης πλαστικών, καουτσούκ, υπολειμμάτων από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (μπλε κάδοι), αποβλήτων προερχόμενα από την ανακύκλωση αυτοκινήτων κ.λπ., υλικών εκλύοντας στην ατμόσφαιρα τοξικά αέρια και σωματίδια.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση ηδυναμικότητα τροφοδοσίας θα είναι 10 τόνοι ανά ώρα και θα αποθηκεύονται σε σιλό  δυναμικότητας 340 τόνων το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη κατασκευαστεί πριν βγει επίσημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Τέλος, η κατασκευή του ΣΜΑ Ευκαρπίας, ενός περιβαλλοντικού έργου ακυρώνεται και επιβεβαιώνονται οι φόβοι των κατοίκων της περιοχής ότι θα χρησιμοποιηθεί ως ένας προθάλαμος καύσης αστικών απορριμμάτων από την ΤΙΤΑΝ. Με τέτοιου είδους ενέργειες όμως, καταρρακώνεται ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία της ορθής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Με δεδομένο ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποια κριτήρια και βάσει ποιου σχεδιασμού εκδόθηκε η συγκεκριμένη απόφαση; Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της δημόσιας διαβούλευσης και αν ναι υπάρχει έστω και μία θετική γνωμοδότηση από τους εμπλεκόμενους φορείς (τοπική κοινωνία, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ, ΦΟΣΔΑ);

2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις της καύσης στην αέρια ρύπανση της άκρως επιβαρυμένης περιοχής και αν ναι, με ποιον τρόπο θα αντιμετωπισθούν;

3. Γνωρίζει τελικά το ΥΠΕΚΑ και η Κυβέρνηση ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη πλήρωσε και πληρώνει συνεχώς με την υγεία και πολλές ζωές των ανθρώπων της τις περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες της πολιτείας;

4. Θα ανακαλέσει τελικά το Υπουργείο την εν λόγω απόφαση, με δεδομένο ότι η ζημία που προκαλείται για το δημόσιο συμφέρον και την υγεία των πολιτών της περιοχής είναι ανυπολόγιστη;

 

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη