Ενέργειες για τον επανασχεδιασμό προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και υλοποίηση της συμφωνίας με την ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας

Παρασκευή, 16 Νοέμβριος 2012 13:05
E-mail Εκτύπωση PDF

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Ασημίνα Ξηροτύρη σχετικά με τις τελευταίες ανακοινώσεις για τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την άρση όλων των εμποδίων για την υλοποίηση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ερωτά τον Υπουργό Ανάπτυξης για την άμεση εκταμίευση των συμφωνημένων με την ΕΤΕπ πόρων και εκφράζει αμφιβολίες για την ετοιμότητα του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και να μετέχει στην υλοποίηση των πρωτοβουλιών καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η διοχέτευση των πόρων σε επιχειρήσεις που το έχουν πραγματικά ανάγκη κυρίως μέσω κριτηρίων αξιολόγησης που σε μεγάλο βαθμό θα διερευνούν την βιωσιμότητά τους, την ικανότητά τους να δημιουργούν υπεραξία, αλλά το κυριότερο να δημιουργούν απασχόληση και θέσεις εργασίας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων      

 

Θέμα:   Ενέργειες για τον επανασχεδιασμό προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και η υλοποίηση της συμφωνίας με την ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας

Με πρόσφατες ερωτήσεις μου επιχειρήθηκε μεταξύ των άλλων, να διερευνηθεί το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα σχετικά με την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας. Η επιδίωξη αυτή φέρνει σε πρώτο επίπεδο την αναπτυξιακή διαδικασία η οποία είναι προαπαιτούμενο για την επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι η αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας, όπως του ΕΣΠΑ ή της ΕΤΕπ, αλλά και η διεκδίκηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών πόρων σε εφαρμογή των διακηρύξεων του Συμβουλίου κορυφής της ΕΕ. Σε πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού ανακοινώθηκαν μία σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας μέσω του επανασχεδιασμού και της ανακατανομής κονδυλίων από Προγράμματα με ελάχιστη έως μηδαμινή απορρόφηση σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ, την αναδιάρθρωση των δανείων τους και την παροχή εγγυήσεων προς τους προμηθευτές τους.

Επιγραμματικά οι πρωτοβουλίες, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αφορούν α) στην επιμήκυνση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), β) σε νέο πρόγραμμα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις, γ) στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων των λοιπών Προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ, δ) στο Πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι για μία ακόμη φορά διαπιστώνονται αστοχίες στον αρχικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή απορρόφηση πόρων. Έτσι αποδεσμεύονται 170 εκ. €, που προορίζονταν για επενδυτικές δράσεις σε τομείς όπως ο τουρισμός, η πράσινη οικονομία, η εξωστρέφεια κ.λπ. και αποδίδονται για κεφάλαια κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλοιώνοντας έτσι τον αναπτυξιακό στόχο του Προγράμματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα κεφάλαια κίνησης στη παρούσα συγκυρία δεν είναι εξίσου σημαντικά για την ενίσχυση της ρευστότητας.

Παράλληλα, φαίνεται ότι μετά την συνάντηση του Υπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ξεπεράστηκαν και τα τελευταία εμπόδια για την έναρξη υλοποίησης της σημαντικότερης συνεργασίας για την ενίσχυση των ΜΜΕ. Μένει όπως δήλωσαν να γίνουν συντονισμένα ενέργειες ώστε να εκταμιευθούν τα χρήματα και να αποδοθούν στους παραλήπτες τους.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.Έχει διασφαλιστεί η άμεση ανταπόκριση των τραπεζών σ' αυτά τα νέα Προγράμματα; Έχουν καταρτισθεί τα κριτήρια αξιολόγησης και ποια είναι αυτά για την απόδοση των κεφαλαίων κίνησης στις ΜΜΕ, αλλά και για τις επενδυτικές δράσεις, έτσι ώστε από τη μία να εξασφαλίζεται η απορρόφηση των πόρων και από την άλλη οι πόροι αυτοί να αποδίδονται κατά το δυνατόν σε επιχειρήσεις δυναμικές που παράγουν υπεραξία;

2.Ποιες είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την ΕΤΕπ, ώστε να εκταμιευθούν το γρηγορότερο δυνατόν οι ενισχύσεις για τις ΜΜΕ; Ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τις ΜΜΕ και πόσο έτοιμο είναι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να μετέχει σ' αυτή;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη