Έντονη ανησυχία για την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ

Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2012 13:50
Εκτύπωση

αποτυπώνεται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ασημίνα Ξηροτύρη για τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής της στην Ολομέλεια. Η βουλευτής αναρωτήθηκε γιατί αποτελεί τόσο μεγάλη προτεραιότητα η αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ, φορέας διαχείρισης ύψιστου κοινωνικού αγαθού, τη στιγμή που παρόμοιες αποκρατικοποιήσεις σε διεθνές επίπεδο έχουν αποτύχει. Στο ερώτημα αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ απέφυγε να απαντήσει. Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου έχει ως εξής:

Συζητήθηκε σήμερα επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού ΔΗΜ.ΑΡ. Α’ Θεσσαλονίκης Ασ. Ξηροτύρη σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ η οποία σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2013.

Η βουλευτής τόνισε καταρχήν ότι πολιτικοί, κοινωνικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συσπειρώνονται ενάντια στην αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ επειδή αφορά τη διαχείριση ύψιστου κοινωνικού αγαθού, ενώ υπάρχουν ανοικτά πολλά σημαντικά θέματα όπως η αρνητική ευρωπαϊκή εμπειρία, το αναμενόμενο  χαμηλό τίμημα πώλησης σε σχέση με τις δυνατότητες της εταιρείας, που αποτρέπουν την αποκρατικοποίηση ή συνηγορούν στο να παραμείνει ένα ισχυρό ποσοστό στο δημόσιο. Στη συνέχεια επισήμανε ότι βασική υποχρέωση για τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης, είναι μεταξύ άλλων  να προηγηθούν τα ρυθμιστικά πλαίσια και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων (ΡΑΥ).

Επισήμανε ότι το ρόλο της ΡΑΥ ανατίθεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Τόνισε δε ότι η ανάθεση αυτού του ρόλου συνιστά ακόμη μία προχειρότητα στο θέμα της διαχείρισης και του ελέγχου της ποιότητας των υδάτων, αφού η συγκεκριμένη υπηρεσία προσπαθεί να αποκαταστήσει όλες τις παραλείψεις και αδράνειες των τελευταίων δώδεκα χρόνων στην εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ που  είχαν ως αποτέλεσμα την παραπομπή και καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η βουλευτής έθεσε το βασικό ερώτημα πώς μια υπηρεσία όπως η ΕΓΥ με ουσιαστικό ρόλο και φόρτο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στη διαχείριση των υδάτων θα μπορεί να αναλάβει παράλληλα το ρόλο του ρυθμιστή και αν αυτός είναι συμβατός με την έννοια και τη λειτουργία μιας ανεξάρτητης αρχής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός στην απάντησή του επισήμανε ότι τα περισσότερα διαχειριστικά σχέδια των υδατικών διαμερισμάτων έχουν ολοκληρωθεί και ότι σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να αποσταλούν όλα στην ΕΕ εντός του 2013. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι ο ρόλος της ΕΓΥ θα είναι ρυθμιστικός, ότι είναι συμβατός με τις υπόλοιπες αρμοδιότητές της και ότι δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί μία ανεξάρτητη αρχή.

Η βουλευτής στη δευτερολογία της ρώτησε τον αναπληρωτή υπουργό γιατί -πέρα από την καθολική αντίδραση των φορέων της Θεσσαλονίκης- είναι τόσο μεγάλη προτεραιότητα η αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ, όταν τα διεθνή παραδείγματα παρόμοιων αποκρατικοποιήσεων έχουν αποτύχει. Τόνισε επίσης, ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκρατικοποιηθεί η ΕΥΑΘ και μάλιστα σε ποσοστό 74%, τη στιγμή που από τη μια πλευρά έχουμε ένα ασθενές πλαίσιο στη διαχείριση των υδάτων και από την άλλη μία υγιή εταιρεία η οποία μάλιστα έχει προγραμματισμένες και μια σειρά από επενδύσεις.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός απέφυγε να απαντήσει στο μεγάλο αυτό ζήτημα της αποκρατικοποίησης της ΕΥΑΘ και ολοκλήρωσε τη δευτερολογία του τονίζοντας ότι υπάρχει μία αναπτυξιακή διάσταση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι η απόδοση του ρόλου της ρυθμιστικής αρχής στην ΕΓΥ εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων επιχειρήσεων του δημοσίου που διαχειρίζονται κοινωνικά αγαθά όπως είναι το νερό.