Ερώτηση για την επείγουσα ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ για τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών

Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2014 11:56
Εκτύπωση

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργο Αγροτικης Αναπτυξης και Τροφιμων

 

Θέμα: Επείγουσα ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ για τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών 

Με τον ν. 4235/2014 (Α’ 32) «Διοικητικά μέτρα , διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις», θεσμοθετήθηκαν οι Αγορές Παραγωγών -Farmersmarkets- (άρθρο 56) στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Όμως, εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ η οποία θα περιέχει τις λεπτομέρειες για την λειτουργία τους. Εν τω μεταξύ, οι αγορές αυτές λειτουργούν πιλοτικά δημιουργώντας εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες μεταξύ παραγωγών και εμπόρων-οπωροπολών. Για παράδειγμα, η Αγορά Παραγωγών Πρέβεζας δεν λειτούργησε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου εξαιτίας εισαγγελικής εντολής, λόγω καταγγελιών που έγιναν από τους Οπωροπώλες της πόλης. Οι μεν παραγωγοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει πλέον το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των Αγορών Παραγωγών, οι δε Οπωροπώλες υποστηρίζουν ότι όσο δεν εκδίδεται η ΚΥΑ και δεν είναι ξεκάθαροι οι όροι λειτουργίας των αγορών αυτών, στις οποίες μπορεί και να πωλούνται προϊόντα που δεν παράγονται στην περιοχή, θα συνεχίσουν να αντιδρούν.

Δεδομένου ότι:

- Θα πρέπει να διευκρινιστούν λεπτομερώς οι όροι λειτουργίας των Αγορών Παραγωγών και να προληφθούν τυχόν παραβάσεις και καταχρήσεις

- Η δημιουργία εντάσεων στις τοπικές κοινωνίες διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό τους και μάλιστα σε μια περίοδο που απαιτείται περισσότερο από ποτέ η κοινωνική αλληλεγγύη

- Το καταναλωτικό κοινό, εντέλει, δεν μπορεί να προμηθευτεί απευθείας τα αγροτικά προϊόντα σε οικονομικότερες τιμές γεγονός το οποίο, στις παρούσες οικονομικές συγκυρίες, καθίσταται σοβαρό, ειδικά για τους λιγότερο προνομιούχους πολίτες. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πότε προβλέπεται να εκδοθεί η εν λόγω ΚΥΑ;

2) Θα αντιμετωπιστεί – προβλεφθεί - ελεγχθεί η πιθανότητα παραβάσεων και καταχρήσεων;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη 

Θωμάς Ψύρρας