Επίκαιρη Ερώτηση για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 20 Αύγουστος 2012 23:21
Εκτύπωση

Στην ερώτησή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η βουλευτής επεσήμανε την ανάγκη απλούστευσης των δομών και διαδικασιών που καθυστερούν την εκτέλεση των έργων, με αποτέλεσμα  να έχει απορροφηθεί μόλις το 1/3 των πόρων του ΕΣΠΑ και να είναι ορατός είναι ο κίνδυνος απώλειας πόρων το 2013 και έθεσε ερωτήματα για την αναθεώρηση, όπως: - Πώς θα διασφαλισθεί ότι με την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και την διοχέτευση πόρων προς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρήματα αυτά θα φθάσουν στους δικαιούχους για νέες επενδύσεις και γενικά τόνωση της ρευστότητας, όταν είναι γνωστή η πολύ επιφυλακτική στάση της ΕΤΕπ, όπως και τα προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο, που θα κληθούν να διαχειρισθούν τα δάνεια και τις εγγυήσεις. - Πώς θα αντιμετωπισθεί η κρίση στον κατασκευαστικό κλάδο η οποία επηρεάζει δραματικά την υλοποίηση των βασικών υποδομών που αποτελούν τον κύριο κορμό δράσεων στα περισσότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, όταν είναι γνωστό ότι οι εργασίες κατασκευής έχουν σταματήσει σε πληθώρα μικρών και μεγάλων έργων υποδομών λόγω οικονομικής αδυναμίας των αναδόχων. -Πώς θα προχωρήσει αποτελεσματικά το ΕΠ για το Περιβάλλον, το οποίο αδυνατεί σήμερα να καλύψει στοιχειώδεις δράσεις, όπως πχ το κλείσιμο παράνομων χωματερών για τις οποίες η χώρα θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα; Η ερώτηση στο σύνολό της έχει ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργó :   Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων                                

 

Θέμα: Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε η επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων


 Μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ είναι το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο που έχει στα χέρια της η Κυβέρνηση. Παρόλα αυτά η υλοποίηση του αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα.

Οι εξαγγελίες του 2011 για εξυγίανση και επανεκκίνηση των Προγραμμάτων περιορίσθηκαν στο κυνήγι της ετήσιας απορρόφησης και της επίτευξης μνημονικών υποχρεώσεων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι (N+3 και Μνημονίου) για το 2011 και να διευκολυνθεί το ταμειακό πρόβλημα της χώρας με εισροή κοινοτικών κονδυλίων, έγινε χρήση χρηματοδοτικών και διαχειριστικών «τεχνικών» που όμως λίγο βοήθησαν στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων. Η παρακολούθηση των περίφημων «181 έργων προτεραιότητας» έχει καταλήξει στην σύνταξη καταλόγου επαναλαμβανόμενων ανά τρίμηνο αναφορών με διαπίστωση των ίδιων πάντα προβλημάτων, που παραμένουν άλυτα.

Σήμερα, ενάμισι χρόνο πριν την λήξη της περιόδου 2007-2013 και την έναρξη της επόμενης, έχει απορροφηθεί μόλις το 1/3 των πόρων του ΕΣΠΑ, ενώ ορατός είναι ο κίνδυνος απώλειας πόρων το 2013. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτή τη φορά η επικείμενη αναθεώρησή του να συμβάλει, ουσιαστικά και όχι μόνο «τεχνητά», στην επίλυση των προβλημάτων και το ΕΣΠΑ να γίνει πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης.

Μετά από αυτά ερωτάται ο κ. Υπουργός                                         

 

1. Στην πρόταση του ΥΠ.ΑΝ να ενισχυθούν οι άξονες που αφορούν στην Επιχειρηματικότητα για την διοχέτευση πόρων προς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε με την διαμεσολάβηση της ΕΤΕπ να χορηγήσουν δάνεια ή και εγγυήσεις στις Ελληνικές Τράπεζες, έχει ληφθεί υπόψη η έως σήμερα επιφυλακτική στάση της ΕΤΕπ, όπως και τα προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο και πως θα διασφαλισθεί ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για νέες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν πράγματι νέες θέσεις εργασίας;

2. Τι μέτρα θα ληφθούν ώστε να ενισχυθεί αποτελεσματικά το ΕΠ για το Περιβάλλον, το οποίο αδυνατεί σήμερα, παρά τις υπερδεσμεύσεις (ανώριμα έργα κ.λ.π.), να καλύψει στοιχειώδεις δράσεις, όπως π.χ το κλείσιμο παράνομων χωματερών για τις οποίες η χώρα θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα;

3. Λόγω οικονομικής αδυναμίας των αναδόχων οι εργασίες κατασκευής έχουν σταματήσει σε πληθώρα μικρών και μεγάλων έργων υποδομών. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο η οποία επηρεάζει δραματικά την υλοποίηση των βασικών υποδομών που αποτελούν τον κύριο κορμό δράσεων στα περισσότερα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ;