Ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ΕΤΕπ στην οικονομία

Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2012 23:36
Εκτύπωση

Στην ερώτησή της η βουλευτής ερωτά τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης αν διαφαίνεται κάποια πρόοδος για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και την ανάληψη ευθυνών από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την χρηματοδότηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας. Θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη στάση της ΕΤΕπ (αν θα άρει την επιφυλακτικότητα της και θα προχωρήσει στη διάθεση των πόρων και των εγγυήσεων όπως έχει συμφωνηθεί) και με τις νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά του υπουργείου για την απεμπλοκή και διοχέτευση στην αγορά του 1,2 δις € του ΕΤΕΑΝ. Η ερώτηση στο σύνολό της έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:   

1.   Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων   

2.   Οικονομικών                                        

 Θέμα: Συμμετοχή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ΕΤΕπ στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας της χώρας

Πριν είκοσι μέρες συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτησή μου για την πρόοδο και την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Στο πρώτο ερώτημά μου "πως θα διασφαλισθεί  ότι με την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και την διοχέτευση πόρων προς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία,  τα χρήματα αυτά θα φθάσουν  στους δικαιούχους  για νέες επενδύσεις  και γενικά τόνωση της ρευστότητας,  όταν είναι γνωστή  η πολύ επιφυλακτική στάση της ΕΤΕπ,  όπως  και τα προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο,  που θα κληθούν να διαχειρισθούν τα  δάνεια  και τις εγγυήσεις " επιβεβαιώθηκε μεν ο εν λόγω σχεδιασμός, αλλά δεν δόθηκε κανένα στοιχείο για την άρση των ανησυχιών μας  και της αβεβαιότητας του εγχειρήματος.

Η πρόσφατη (05/09) συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με το προεδρείο των ελληνικών Τραπεζών με σκοπό, μεταξύ των άλλων, την αξιοποίηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) στο οποίο λιμνάζουν 1,2 δις € για τις ανάγκες  των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την υλοποίηση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας και την ανάγκη να υπάρξουν συνεχείς πιέσεις και παρεμβάσεις ώστε να "μπει επί τέλους το νερό στο αυλάκι" για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ και την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Όπως είναι γνωστό με την εν λόγω συμφωνία η ΕΤΕπ θα χορηγήσει έως το τέλος του 2015 συνολικά 1,44δις € για την ενίσχυση των ΜΜΕ, ενώ στην ίδια κατεύθυνση από τη συμφωνία προβλέπεται το Ταμείο Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ να χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ ύψους  500 εκ. € προκειμένου η ΕΤΕπ να δώσει μέσω των ελληνικών Τραπεζών ρευστότητα συνολικού ύψους 1 δις €. Να επισημάνουμε ότι τα επί πλέον κονδύλια  που δίδονται από το ΕΣΠΑ προέρχονται από την αναθεώρησή των Περιφερειακών Προγραμμάτων με μεταφορά πόρων στους άξονες της "Επιχειρηματικότητας – Ανταγωνιστικότητας"  σε βάρος άλλων αξόνων και κυρίως των Υποδομών.

Επειδή παρόλα αυτά, δηλαδή τις συμφωνίες, τις αναθεωρήσεις και μεταφορές πόρων, η ΕΤΕπ και το τραπεζικό σύστημα δεν φαίνονται ακόμη διατεθειμένοι να υλοποιήσουν την συμφωνία αλλά θα συνεχίσουν να κωλυσιεργούν μέχρι να ολοκληρωθεί η περίφημη ανακεφαλαιοποίηση αλλά και να δημοσιευτεί η έκθεση της τρόικας, ενώ η ύφεση θα βαθαίνει, οι ΜΜΕ θα στενάζουν και  η ανεργία θα διογκώνεται από την παντελή έλλειψη  επενδύσεων,

 Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Από τις παραπάνω συναντήσεις διαφαίνεται κάποια πρόοδος για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και την ανάληψη ευθυνών από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την χρηματοδότηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας  ή επιμένουν στην στείρα λογική "πρώτα η ανακεφαλαιοποίηση και μετά τα λέμε";

2. Πως διαμορφώνεται η στάση της ΕΤΕπ, θα άρει την επιφυλακτικότητα της και θα προχωρήσει στη διάθεση των πόρων και των εγγυήσεων όπως έχει συμφωνηθεί;

3. Θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις από την πλευρά του υπουργείου για την απεμπλοκή και διοχέτευση στην αγορά του 1,2 δις € του ΕΤΕΑΝ;