Home Ομιλίες - 'Αρθρα Η αναπτυξιακή διαδικασία, εκτός των άλλων, πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας

Η αναπτυξιακή διαδικασία, εκτός των άλλων, πρέπει να στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας

E-mail Εκτύπωση PDF

επεσήμανε η Ασημίνα Ξηροτύρη στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου "Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις". Στην ομιλία της, η βουλευτής αναφέρθηκε διεξοδικά επί των άρθρων και επί των Υπουργικών τροπολογιών και ανέδειξε τις θέσεις και τις προτάσεις της Δημοκρατικής Αιστεράς. Το πλήρες κείμενο της ομιλίας της έχει ως εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, το οποίο είναι και το βασικότερο και αφορά την «επιτάχυνση της διαδικασίας των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων», στην παράγραφο 1 έχουμε τον ορισμό των στρατηγικών επενδύσεων.

Εδώ και με δική μας παρέμβαση έγινε η προσθήκη που έπρεπε να γίνει του πρωτογενή τομέα στις κατευθύνσεις και στην έγκριση των στρατηγικών επενδύσεων. Γιατί πραγματικά ο πρωτογενής τομέας, τα τρόφιμα, η μεταποίηση, είναι ίσως το πρώτο και το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την εξωστρέφεια, για το θέμα του πώς χαρακτηρίζονται οι στρατηγικές επενδύσεις και κυρίως από 40.000.000 ευρώ και κάτω ή καθόλου, που συναρτάται με τις θέσεις εργασίας τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν οι στρατηγικές επενδύσεις.

Έχουμε καταθέσει τροπολογία στο άρθρο 15, ούτως ώστε αυτή ακριβώς η προϋπόθεση να μπορεί να ελέγχεται από την επιτροπή του άρθρου 15 και για τις στρατηγικές επενδύσεις και να ελέγχονται οι θέσεις εργασίας οι οποίες υπήρχαν στα σχέδια των επιχειρήσεων που εγκρίθηκαν ως στρατηγικές και να ελέγχεται η διατήρηση αυτών των σχέσεων εργασίας.

Στην παράγραφο 3, που αφορά τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και τη λειτουργία της, θεωρήσαμε πάρα πολύ σημαντικό –και σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου που έπονται- ότι σε αυτές τις αποφάσεις για να κρίνει κανείς μία στρατηγική επένδυση, θα πρέπει να υπάρχει η γνώση, η γνώμη και η συναίνεση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, γιατί οι περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις επηρεάζουν σημαντικά την τοπική κοινωνία πριν την εισαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη ΔΕΣΕ.

Αυτό εν μέρει έχει διορθωθεί με το ότι έχετε εισάγει στη διαδικασία ότι κατά τις συνεδριάσεις στις ΔΕΣΕ θα καλείται ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος ή άλλοι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας προκειμένου να ενημερώνονται για αυτά τα θέματα.

Εμείς ζητούμε περισσότερα πράγματα. Θα δούμε κατά την περαιτέρω επεξεργασία αν μπορούμε να κάνουμε πιο ισχυρή αυτήν τη συμμετοχή και την ενημέρωση και τη γνώση της τοπικής κοινωνίας για τις στρατηγικές παρεμβάσεις.

Στην παράγραφο 7, η οποία καταργήθηκε, πράγματι, υπήρχαν ασάφειες ως προς το θέμα του υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος και της καταστρατήγησης κατά κάποιον τρόπο των μεγάλων αποκλίσεων εντός και εκτός συγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, παρεκκλίσεων από τη δόμηση από τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. Καλώς έχει απαληφθεί.

Στην παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου δίνεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου εγκατάστασης σε συγκεκριμένο έργο ΑΠΕ χωρίς αλλαγή των επενδυτικών σχεδίων. Όπως σας είπαμε, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για αυτό και έχουμε προτείνει τροπολογία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι από αυτήν την αλλαγή της θέσης δεν θα προκύψει επένδυση σε δασικές περιοχές, σε περιοχή Natura, σε παραλιακή ή αιγιαλίτιδα ζώνη. Επειδή χρησιμοποιείτε την έκφραση «ομοειδή» αυτό δεν θα λέει τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείσουμε αυτές τις ζώνες.

Στην παράγραφο 10, προστίθενται οι περιπτώσεις που δεν ισχύει η απαγόρευση για άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας πλην της γεωργικής εκμετάλλευσης και της παραγωγής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ. Θέλουμε να πούμε εδώ, όπως το έχουμε πει πολλές φορές -και οι φορείς το είπαν στην Επιτροπή- ότι παρόλο που δεν έχουμε στοιχεία ακριβώς για τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας -που θα έπρεπε να έχει το ελληνικό κράτος, όπως δεν έχει ολοκληρώσει και το κτηματολόγιο του και τις άλλες καταγραφές της χρήσης γαιών- ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα όριο στις χρήσεις γαιών υψηλής παραγωγικότητας στην φιλοσοφία που αυτό το όριο υπάρχει και για την εγκατάσταση ΑΠΕ.

Το άρθρο 2, τροποποιεί το καταστατικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στην κατεύθυνση του να λειτουργήσει μόνο σε προκαταρτικό στάδιο για την προσέλκυση επενδύσεων.

Το άρθρο 3, με τις τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν.3894/2010 μας βρίσκει σύμφωνους.

Θα αναφερθώ στο πολύ βασικό άρθρο 5. Το άρθρο 5,  πράγματι, αφορά στη δυνατότητα που δίνεται και στις στρατηγικές επενδύσεις, όπως τα δημόσια ακίνητα που αξιοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, να δίδονται ειδικοί όροι δόμησης, να συντάσσονται δηλαδή ειδικά χωροταξικά σχέδια. Θεωρούμε ότι και εδώ θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια -και για αυτό έχουμε καταθέσει και σχετική τροπολογία- σε κάθε επικείμενη επένδυση που εκπονείται να υπάρχει μελέτη της. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει στο Προεδρικό Διάταγμα μέσω του οποίου πρέπει να εκδίδεται το ΕΣΧΑΣΕ. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει η μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τη συμβατότητα της προτεινόμενης επένδυσης με την εθνική και περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική.

Ενισχύστε, δηλαδή, αυτές τις παραγράφους με τη σύνδεση της επένδυσης είτε είναι στρατηγική είτε είναι ιδιωτική με τα σχέδια της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής πολιτικής.

Στην παράγραφο 1.2 του ιδίου άρθρου η λέξη «δύναται» να γίνεται ΕΣΧΑΣΕ δεν μας βρίσκει σύμφωνους ως «δύναται» μήπως και αφήσει και περιπτώσεις. Έτσι, παρόλο που αποκλίνουμε από κάποιες διατάξεις, δεν εκπληρούνται αυτοί οι όροι. Δεν δίνει δηλαδή το ΕΣΧΑΣΕ.

Στα θέματα των τουριστικών επενδύσεων στο άρθρο 9 είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν κάναμε όσο θα έπρεπε –δεν είχαμε και το χρόνο, ίσως στο νομοσχέδιο για τον τουρισμό που θα έρθει- μία προσέγγιση για το τι επενδύσεις ακριβώς χρειάζεται ο ελληνικός τουρισμός.

Πρέπει να αλλάξουμε το παλιό μοντέλο, να αλλάξουμε τις επιδοτήσεις που κάναμε στις συνεχείς ξενοδοχειακές μονάδες και να στραφούμε στον ποιοτικό τουρισμό και στον τουρισμό, ο οποίος αναδεικνύει τα πραγματικά φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Γι’ αυτό σας έχουμε προτείνει μία τροπολογία, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα από τον Υπουργό να μπορεί να αλλάζει τις κατευθύνσεις ή να ακυρώνει κάποιες επενδύσεις στον τουρισμό και να προσθέτει κάποιες άλλες, ούτως ώστε πράγματι να έχουμε αυτό το οποίο ζητάμε, να έχουμε μία αναβάθμιση στις επενδύσεις μας για τον τουρισμό.

Πάμε στο κεφάλαιο των φορολογικών κινήτρων. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι λογικό να δίδονται φορολογικά κίνητρα και τη στιγμή που αυτό το έχετε συμπληρώσει, ότι αυτά θα είναι συμβατά με τον αντίστοιχο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ., μας βρίσκει σύμφωνους.

Στο άρθρο 13 «Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων», θα πρέπει πράγματι σε αυτήν τη Διεύθυνση που παράγονται τα πάντα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας -δηλαδή μέσα σ’ αυτήν τη Διεύθυνση είναι ενσωματωμένες οι υπηρεσίες της άδειας δόμησης, της άδειας από τη δασική υπηρεσία κ.λπ.- να μην θεωρηθεί ένα συγκεντρωτικό σχήμα ή ένα σχήμα που κι εκεί θα παράγονται παρενέργειες κι αυτές του παρελθόντος. Γι’ αυτό, επιμένουμε συνεχώς ότι κι αυτό το κλειστό σχήμα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και να παίρνει στοιχεία από τις τοπικές συναρμόδιες υπηρεσίες στον τόπο στον οποίο χωροθετείται τελικά η επένδυση.

Όσον αφορά, όπως σας είπα, το άρθρο 15, έχουμε προτείνει τροπολογία, ούτως ώστε το αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης, να γίνει επιθεώρηση και στρατηγικών επενδύσεων.

Θα πάω στο άρθρο 16, στο «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ». Θεωρούμε ότι αν είναι να μειώσουμε το κακό, δηλαδή να έχουμε μία ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, που θα αξιοποιήσει με ενιαίο τρόπο και με βασικό γνώμονα το κοινωνικό σύνολο -με βασικό γνώμονα αυτή η αξιοποίηση να γίνει όχι για τη μεγιστοποίηση του οφέλους, αλλά κυρίως για τη μεγιστοποίηση του οφέλους στο κοινωνικό σύνολο και με σεβασμό στο περιβάλλον- παρόλο που βέβαια δίνετε και σ’ αυτή τη δυνατότητα για ΕΣΧΑΣΕ, θα συμφωνήσουμε. Έχουμε καταθέσει και τροπολογία σ’ αυτή, που απ’ ότι κατάλαβα δεν θα την κάνετε αποδεκτή. Θα έχουμε όμως πάντα το μυαλό μας ώστε να είναι στραμμένη αυτή η διαδικασία της ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτής της περιοχής σ’ αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί και μέσω του ρυθμιστικού της περιοχής και μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού κ.λπ. και να στοχεύει πάντοτε στη μεγιστοποίηση του οφέλους και για την κοινωνία, να προστατεύει το περιβάλλον, βεβαίως και να αξιοποιεί και να υπάρχει και οικονομικό όφελος.

Θα προχωρήσω στα θέματα των ιδιωτικών επενδύσεων. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα στο να διευκολύνουμε περισσότερο πράγματι τις μικρότερες επιχειρήσεις σ’ αυτές τις επενδύσεις τις οποίες θέλουν να κάνουν. Δεν αλλάζετε πολλά ως προς το ποιες επενδύσεις απ’ αυτές χαρακτηρίζονται ότι πρέπει να επιδοτούνται. Περίπου ισχύουν οι παλιές περιπτώσεις. Προστίθενται μερικές, μάλλον σε σωστή κατεύθυνση.

Επίσης, υπάρχουν οι κατευθύνσεις που σας έχουν επισημάνει και οι συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ, για να διευκολύνουμε περισσότερο και να δώσουμε προτεραιότητα και στους υποδοχείς στην περιφέρεια και να δημιουργήσουμε και εκεί κατά το δυνατόν ή να φροντίσουμε με την παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι περιφερειακές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν τον επενδυτικό νόμο να είναι πιο αποδοτικές, να είναι πιο καλά οργανωμένες. Χρειάζεται δηλαδή να δούμε και τη διάρθρωση, χωρίς να παρεμβαίνουμε στο έργο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε πράγματι να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες και να εξυγιάνουμε τις υπηρεσίες.

Θα αναφερθώ τώρα στη μεγάλη τροπολογία που αφορά στο θέμα της αναδιάρθρωσης της ΥΠΑ και τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Πραγματικά, κύριε Υπουργέ, έχουν δίκιο και άλλοι συνάδελφοι ότι είναι μία βασική τομή, είτε βρίσκει κάποιους σύμφωνους είτε όχι. Θα έπρεπε να είχαμε τη δυνατότητα να τη συζητήσουμε με μεγάλη άνεση. Είναι μία τομή η οποία έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η τρικομματική Κυβέρνηση θέλει να κάνει αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης. Λέω όμως ότι είναι συμβάσεις παραχώρησης είκοσι έως τριάντα ετών και δεν είναι πωλήσεις. Σ’ αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που πρέπει να κρατήσει η ΥΠΑ, που πρέπει να κρατήσει το δημόσιο όσον αφορά τη διοίκηση, τη λειτουργία, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, την υλοποίηση του σχεδιασμού για τα αεροδρόμια. Εδώ εν μέρει διασφαλίζεται και ενδεχομένως να μπορούσαμε με τη συζήτηση να το βελτιώσουμε αυτό.

Ας μην κρυβόμαστε, κύριοι συνάδελφοι. Οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται γιατί χρειαζόμαστε λεφτά και γι’ αυτό γίνονται και μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τα χρήματα, βεβαίως με τις παραχωρήσεις θέλουμε να γίνουν και ουσιαστικές επενδύσεις σ’ όλα τα αεροδρόμια τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη. Δεν είναι τόσο εύκολο να το συνδέσουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο και θα είναι πολύ δύσκολες αυτές οι παραχωρήσεις οι οποίες θα μας δίνουν χρήμα. Δεν θα αυξάνουν τα τέλη για τις αεροπορικές μεταφορές και παράλληλα οι παραχωρησιούχοι θα υποχρεώνονται, όπως πρέπει να υποχρεώνονται, να κάνουν και επενδύσεις σ’ αυτές τις περιοχές. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.

Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά στον αερολιμένα των Αθηνών, καταργείτε δύο διευθύνσεις του κρατικού αερολιμένα, αλλά αφήνετε την αρχή του άρθρου 13. Αυτή να την προβλέψετε και για τις «συστάδες» των αεροδρομίων που θα παραχωρήσετε. Πέρα δηλαδή από τη δημόσια εποπτική αρχή και τη ρυθμιστική αρχή που ιδρύεται και που πρέπει να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και αυτή η αρχή για κάθε αεροδρόμιο, όπως υπάρχει στον αερολιμένα των Αθηνών. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μαζί με τα γύρω αεροδρόμια, όπου θα υπάρξει παραχώρηση, θα πρέπει να έχει αυτή την αρχή, όπως και οι άλλες ομάδες των αεροδρομίων.

Είναι μία διαδικασία που θα έπρεπε να τη συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, μ’ αυτές τις παρατηρήσεις πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε σωστότερα αυτές τις παραχωρήσεις προς όφελος του δημοσίου, των επενδύσεων, της ανάπτυξης των αεροδρομίων και του τουρισμού μας.

Θα τελειώσω με μία τροπολογία η οποία ενσωματώνει πάρα πολλές αλλαγές που είχαμε ζητήσει και έγιναν αποδεκτές. Ενσωματώνει βέβαια και το άρθρο 31 το οποίο διορθώθηκε σ’ ένα μεγάλο βαθμό, όμως κράτησε την «καρδιά» σ’ αυτό το συγκρότημα το οποίο είναι δημόσιο αλλά είναι παραχωρημένο στην ιδιωτική εταιρεία και κρατάει αυτούς τους όρους δόμησης.

Θέλω εδώ να σας πω ότι οι πρώτες κατεδαφίσεις -ας γίνει αυτό κάποια στιγμή και ας συνεχιστεί- σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, σε παραλίες και σε αιγιαλό έχουν αρχίσει στην Κρήτη και νομίζω ότι μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες παραβιάσεις όπου πράγματι η πολιτεία θα πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα.

Σας ευχαριστώ.

 

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo