Home Ομιλίες - 'Αρθρα Η διαχείριση Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και το ενδεχόμενο κατάργηση της ΜΟΔ Α.Ε.

Η διαχείριση Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και το ενδεχόμενο κατάργηση της ΜΟΔ Α.Ε.

E-mail Εκτύπωση PDF

αποτελεί το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή η Ασημίνα Ξηροτύρη. Η βουλευτής στο πλαίσιο της προσπάθειας αξιοποίησης και αύξησης της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά και του 2014-2020 ερωτά τον Υπουργό Ανάπτυξης εάν υπάρχει πρόβλεψη για κατάργηση της ΜΟΔ ΑΕ, άμεσα ή στο μέλλον ή έστω για μείωση του προσωπικού της, η οποία θα θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της χώρας στη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Ερωτά επίσης σε περίπτωση κατάργηση της με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί η μεγάλη τεχνογνωσία των στελεχών της και ποια θα είναι η τύχη αυτών. Το πλήρες κείμενο της ερώτησής της έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα:  Διαχείριση Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Τους τελευταίους μήνες γίνεται από τη χώρα μια ιδιαίτερα εντατική και επίπονη προσπάθεια αξιοποίησης και αύξησης της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παράλληλα έχει ξεκινήσει με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 με στόχο να είναι έτοιμα τα νέα προγράμματα στο τέλος του έτους.

Είναι επίσης δεδομένο ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και αυτό της περιόδου 2014-2020, αποτελούν τον στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας και σχεδόν την μοναδική πηγή χρηματοδότησης αυτού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείρισή τους ούτως ώστε αφενός να συνδράμουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και στην αναπτυξιακή προοπτική της αφετέρου να απορροφηθούν εγκαίρως χωρίς να υπάρξει κίνδυνος απώλειας των πόρων.

Το μεγαλύτερο βάρος στη διαχείριση των Προγραμμάτων επωμίζονται οι διαχειριστικές αρχές με τη δομή τους όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την εκκίνηση του Γ' ΚΠΣ και μετά. Το έργο τους βασίζεται όλα αυτά τα χρόνια στην υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), η οποία ιδρύθηκε το 1996 μετά από συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που είχαν καταγραφεί στην διαχείριση των ΚΠΣ, και η οποία στελεχώνει τις διαχειριστικές αρχές με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών προσόντων (μαζί με αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους), εκπαιδεύει τα στελέχη των διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων, αναπτύσσει συστήματα και ειδικά εργαλεία, αναπτύσσει και διαχειρίζεται πληροφοριακά συστήματα, παρέχει συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη δικαιούχων κ.λπ.

Παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα, και που πολλά από αυτά οφείλονται σε χρόνιες αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, του συστήματος εκτέλεσης έργων, αλλά και από τις ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες που επιβάλλονται από τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, η ΜΟΔ έχει ανταποκριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του ρόλου της, ενώ έχει συσσωρεύσει μία τεράστια τεχνογνωσία στη διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η ΕΕ την έχει χαρακτηρίσει ως βέλτιστη πρακτική.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μία έντονη φημολογία μέσω δημοσιευμάτων ότι η ΜΟΔ ΑΕ εμπεριέχεται στην λίστα των υπό κατάργηση υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παράλληλα γίνονται προτάσεις για κατάργηση της διαχείρισης του ΕΣΠΑ από το Κράτος και για διαχείριση των πόρων του από τράπεζες υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, δηλαδή για την εκχώρηση σε τρίτους του Προγραμματισμού και της διαχείρισης μεγάλου μέρους των δημόσιων συμβάσεων και έργων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή σε ότι αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας και την αναπτυξιακή προοπτική, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Υπάρχει πρόβλεψη για κατάργηση της ΜΟΔ ΑΕ, άμεσα ή στο μέλλον ή έστω για μείωση του προσωπικού της, η οποία θα βάζει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της χώρας στη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων;

2.Σε περίπτωση κατάργηση της με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί η μεγάλη τεχνογνωσία των στελεχών της και ποια θα είναι η τύχη αυτών;

 

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo