Να μην καταργηθεί ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης

Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2014 14:29
Εκτύπωση

Την ίδια στιγμή που το ΥΠΕΚΑ παρουσίαζε την πρόταση για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έθετε σε σύντομη -μόλις πέντε ημερών- διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, με το οποίο καταργούνται από 28/2/2014 διάφοροι οργανισμοί του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρονται σε ένα τμήμα διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ το οποίο θα δημιουργηθεί. Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ασημίνα Ξηροτύρη επισημαίνει ότι αποτελεί κρίσιμο θέμα το ποιος θα εφαρμόσει, παρακολουθήσει, προσαρμόσει και εξειδικεύσει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο. Πεποίθηση της βουλευτού είναι ότι το ρόλο αυτό θα πρέπει να τον παίξει ένας διακριτός φορέας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι ενισχυμένος σε όλα τα επίπεδα ώστε να αποκτήσει χαρακτήρα φορέα μητροπολιτικής διακυβέρνησης για την περιοχή, με πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και αυξημένες αρμοδιότητες στη διαχείριση των πόρων. Για το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου:

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Να μην καταργηθεί ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης

 

 Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσίαζε την πρόταση για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έθετε σε σύντομη -μόλις πέντε ημερών- διαβούλευση Σχέδιο Νόμου με το οποίο καταργούνται από 28/2/2014 διάφοροι οργανισμοί του Δημοσίου μεταξύ των οποίων και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρονται σε ένα τμήμα διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ το οποίο ΘΑ δημιουργηθεί.

 

Το προτεινόμενο νέο ρυθμιστικό περιλαμβάνει ενίσχυση του ρόλου του ΟΡΘΕ και ενεργοποίηση του Συμβουλίου Ρυθμιστικού, δηλαδή του οργάνου που έχει την πολιτική ευθύνη των αποφάσεων και δράσεών του και στο οποίο συμμετέχουν οι διοικητικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης. Η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης λήψης αποφάσεων για την μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης σε μία κεντρική υπηρεσία ενός Υπουργείου με έδρα την Αθήνα, ερήμην των τοπικών φορέων αποτελεί σαφώς πισωγύρισμα.

 

Σ' αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι αποτελεί κρίσιμο θέμα το ποιος θα εφαρμόσει, παρακολουθήσει, προσαρμόσει και εξειδικεύσει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο. Μέχρι σήμερα τον ρόλο αυτό είχε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού. Η βουλευτής επισημαίνει ότι είναι πεποίθηση της ότι το ρόλο αυτό θα πρέπει να τον παίξει ένας διακριτός φορέας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι ενισχυμένος σε όλα τα επίπεδα ώστε να αποκτήσει χαρακτήρα φορέα μητροπολιτικής διακυβέρνησης για την περιοχή, με πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και αυξημένες αρμοδιότητες στη διαχείριση των πόρων.