Ομιλία στη συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών (Δ' ΜΕΡΟΣ)

Τετάρτη, 31 Οκτώβριος 2012 10:33
Εκτύπωση

 Συζητάμε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων και σε αυτή τη ρύθμιση υπάρχει μια οριζόντια λογική που διαφαίνεται ότι επικρατεί στα πάντα, στους στρατηγικής σημασίας οργανισμούς κοινής ωφελείας και στις ΔΕΚΟ, και πως όλα αυτά αυτή τη στιγμή μεταφέρονται όχι για αξιοποίηση αλλά για να μπορέσουν να καλύψουν το χρέος της χώρας. Όμως, αφήνετε απέξω το θέμα της αναπτυξιακής και κοινωνικής συμβολής και ωφέλειας. Δεν έχουν δημιουργηθεί εκείνες οι προϋποθέσεις για να πάμε σε αποκρατικοποιήσεις, χωρίς να θίξουμε τα αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας και χωρίς να έχουμε ρυθμίσει με τις δημόσιες αρχές τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί, έχοντας διασφαλίσει τα δίκτυα, έχοντας διασφαλίσει τελικά σε αυτές τις σημαντικές δημόσιες επιχειρήσεις το στρατηγικό ρόλο του δημοσίου τομέα. Το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης έχει ως εξής:

        Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά η συζήτηση πάνω σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα που εξετάζει αυτό το νομοσχέδιο εκτρέπεται πολλές φορές και αυτό έχει και μια βασική αιτία.

Συζητάμε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων και σε αυτή τη ρύθμιση υπάρχει μια οριζόντια λογική που διαφαίνεται ότι επικρατεί στα πάντα, στους στρατηγικής σημασίας οργανισμούς κοινής ωφελείας και στις ΔΕΚΟ και πως όλα αυτά αυτή τη στιγμή μεταφέρονται όχι για αξιοποίηση αλλά για να μπορέσουν να καλύψουν το χρέος της χώρας.

Όμως, αφήνετε απέξω το θέμα της αναπτυξιακής και κοινωνικής συμβολής και ωφέλειας. Δεν έχουν δημιουργηθεί εκείνες οι προϋποθέσεις για να πάμε σε αποκρατικοποιήσεις, χωρίς να θίξουμε τα αναπτυξιακά εργαλεία της χώρας και χωρίς να έχουμε ρυθμίσει με τις δημόσιες αρχές τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί, έχοντας διασφαλίσει τα δίκτυα, έχοντας διασφαλίσει τελικά σε αυτές τις σημαντικές δημόσιες επιχειρήσεις το στρατηγικό ρόλο του δημοσίου τομέα.

Δεν κάναμε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, συζήτηση και διαπραγμάτευση σε αυτό. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα ήρθε μια γενική και αόριστη οριζόντια ρύθμιση και φαίνεται έτσι –και γι’ αυτό ανησυχούμε όλοι- πως όλη αυτή η υπόθεση μεταφέρεται στο ΤΑΙΠΕΔ για να τα ρυθμίσει εκείνο, ένα νεοσύστατο όργανο, το οποίο από τον ιδρυτικό του νόμο έχει συσταθεί με μόνο σκοπό να έχει έσοδα από αξιοποίηση της δημόσια περιουσίας, για να τα μεταφέρει στο χρέος. Αυτό δεν έχει άλλο σκοπό. Αυτός είναι ο ρόλος του.

Εμείς δεν είχαμε ψηφίσει τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι σε αυτόν εδώ το ρόλο, που του έχει δώσει ο ν.3986, γίνεται μία υπέρβαση. Αυτό είπα και στην Επιτροπή Οικονομικών. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή γιατί το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι αυτό που θα το σχεδιάσει –και ήδη έχει αρχίσει και παρουσιάζει το σχεδιασμό του- για όλες τις μεγάλες, στρατηγικού χαρακτήρα, κοινής ωφέλειας κ.λ.π. Δημόσιες Επιχειρήσεις. Δεν έχουμε κάνει, λοιπόν, εδώ έναν ουσιαστικό διάλογο.

Το να υπάρξει μία προφορική δέσμευση ότι αυτά θα τίθενται υπόψη του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή θα συζητούνται στη Βουλή κ.λ.π., νομίζω πως είναι μια διαδικασία που εξυπακούεται και είναι υποχρέωσή μας να τηρείται. Όταν δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς θα αναπτύξουμε μια δημόσια επιχείρηση και παράλληλα θα αποκρατικοποιήσουμε κάποιους τομείς ή σε ένα βαθμό αυτή την επιχείρηση ούτως ώστε να συμβάλουμε στην ανάπτυξή της και παράλληλα να έχουμε και κάποιους πόρους και για το χρέος και για άλλες πρόσθετες επενδύσεις πάνω σε αυτή τη διαδικασία, είναι αυτονόητο ότι αυτή η υπόθεση ανήκει πρώτα στο φορέα, δηλαδή στο σχεδιασμό που θα κάνει με τα όργανα και τις μελέτες, μετά θα πάει στον αρμόδιο Υπουργό, στο Υπουργικό Συμβούλιο και από εκεί βεβαίως θα τεθεί υπόψη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σε εμάς.

Αυτή η όλη πορεία και οι προϋποθέσεις για αυτήν την πορεία των αποκρατικοποιήσεων, με στόχο την ανάπτυξη και όχι μόνο για εισπρακτικούς λόγους, δεν διασφαλίζεται από αυτή την ενιαία ρύθμιση. Θα μπορούσαμε σε αυτά τα θέματα να είχαμε βάλει και τις ασφαλιστικές δικλείδες και τις προϋποθέσεις εκείνες ούτως ώστε να μπορούσαμε να πείσουμε τους συναδέλφους εδώ στη Βουλή ότι αυτή η προσπάθεια είναι και για το καλό και της ανάπτυξης του τόπου και βέβαια και για ένα μέρος της εκπλήρωσης του χρέους που έχει η χώρα.

Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έγιναν οι προσπάθειες. Εμείς ζητήσαμε τουλάχιστον να εξαιρεθούν από αυτή τη ρύθμιση της κατάργησης του ελάχιστου ποσοστού του δημοσίου οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όπως είναι η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ και οι στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις όπως είναι η ΔΕΗ και οι μεγάλοι λιμένες. Διότι θέλουμε να προχωρήσει συντεταγμένα ο στρατηγικός σχεδιασμός για αυτή την ανάπτυξη, να διασφαλιστούν τα δίκτυα και να υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο των ρυθμιστικών αρχών. Εμείς για το νερό τουλάχιστον δεν τις βλέπουμε ως ρυθμιστικές αρχές μιας απελευθερωμένης αγοράς που θα ρυθμίζουν δηλαδή τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά κατά κύριο λόγο αυτές οι ρυθμιστικές αρχές θα διασφαλίζουν για επιχειρήσεις όπως η ΕΥΑΘ, η ΕΥΔΑΠ την απρόσκοπτη παροχή της κοινής ωφέλειας υπηρεσιών τους. Δεν έχουμε λοιπόν αυτές τις διασφαλίσεις.

Έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η ρύθμιση μπορούσε να μετατοπιστεί για αργότερα, εφόσον είχε προηγηθεί η συζήτηση και μεταξύ των τριών κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση -και έχουν μία συγκεκριμένη προγραμματική συμφωνία για αυτό το θέμα- καθώς και οι άλλες συζητήσεις που έπρεπε να γίνουν και στο Κοινοβούλιο αλλά και στα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και στη συνέχεια να ερχόταν αυτή η ρύθμιση, για να μπορούσαμε πράγματι να έχουμε για την κάθε επιχείρηση τον προγραμματισμό και τη στρατηγική την οποία θέλουμε με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων, το δημόσιο συμφέρον. Και μέσα από διαφανείς διαδικασίες και από την αξιοποίηση αυτών να υπάρξει ένα μέρος της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

Και για το άρθρο 3, που κατ’ εξοχήν εκεί θα έβλεπε κανείς το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή, στο να προετοιμάζει όλη αυτή την ωρίμανση, ούτως ώστε να μπορέσει ορισμένες επενδύσεις, αξιοποίηση δηλαδή των ακινήτων και των εκτάσεων του δημοσίου. Να μπορέσει με πιο ταχύρυθμες διαδικασίες να αξιοποιήσει αυτά τα ακίνητα καλύτερα.

Εμείς είμαστε και υπέρ της καταγραφής των ακινήτων και υπέρ της διασφάλισης της κυριότητας του δημοσίου, διότι πραγματικά οι περισσότερες αυτές εκτάσεις έχουν καταπατηθεί. Υπάρχουν πολλές παρανομίες και πολλές παρεκτροπές σε όλα τα θέματα -και του σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών κ.ο.κ.- ελλείψεις, Κτηματολόγιο, διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία πραγματικά δεν έδωσαν τη δυνατότητα σ’ αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που έχει η χώρα μας για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό να μπορέσει να βάλει σε μια σειρά τα πράγματα.

Ερχόμαστε τώρα στην άλλη άκρη, με πιο ταχύρυθμες διαδικασίες να αξιοποιήσουμε την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Σας ζητήσαμε και για το άρθρο 3 να έχουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.

Και για την ένταξη της επένδυσης στην αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής, σας ζητήσαμε να μην καταργήσουμε το Προεδρικό Διάταγμα και για τις ανάγκες και για την ιδιωτική πολεοδόμηση στο παραθεριστικό χωριό και στα επιχειρησιακά πάρκα. Τελικά, δεν είχαμε και σε αυτό κάποιες βελτιώσεις, κάποιες διορθώσεις, σε εύλογα αιτήματά μας τα οποία και η επιστημονική έκθεση της Βουλής τα αναφέρει. Υπάρχει κίνδυνος όλα αυτά τα θέματα να καταπέσουν αργότερα και να μην μπορέσει να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στη δουλειά του.

Τελειώνω, λοιπόν και με τα θέματα και τις τροπολογίας που έγινε άρθρο τώρα για το Επικουρικό Κεφάλαιο, για το οποίο εξακολουθούμε να έχουμε αντιρρήσεις. Όσον αφορά στη μεγάλη τροπολογία, υπάρχουν ανοιχτά τα θέματα και για τα ταμεία, στα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα μέχρι τέλους του έτους να κάνουν τις αναλογιστικές τους μελέτες και να αποδείξουν αν μπορούν να έχουν βιωσιμότητα, όπως και άλλα θέματα τα οποία πραγματικά δεν είχαμε το χρόνο με τον τρόπο που εισήχθηκαν όλες αυτές οι διατάξεις μέσα στο νομοσχέδιο να τα συζητήσουμε αναλυτικά και πράγματι, η έλλειψη αυτού του διαλόγου αδικεί και άλλες διατάξεις και το μεγάλο έργο και τον κόπο που έκανε το Υπουργείο να φέρει όλες αυτές τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις στο Κοινοβούλιο. Αδικεί όλη αυτή η διαδικασία.

Θέλω να ξεκαθαρίσω στο Κοινοβούλιο ότι το άρθρο 2 δεν θα το ψηφίσουμε για τους λόγους που είπα. Κάναμε προσπάθεια για το άρθρο 3, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δεν θα το ψηφίσουμε. Ως προς την τροπολογία που αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο που έγινε άρθρο δεν θα το ψηφίσουμε. Ως προς τα υπόλοιπα άρθρα θα τα ψηφίσουμε.