Home Ομιλίες - 'Αρθρα ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ  η συμμετοΧΗ των πολιτών  για να μη μεΙνει μετΕωρο το  βΗμα  της ΑνΑπτυξης   με ΑυτοδιοΙκηση

   ΑπΟ ΑσημΙνα Ξηροτύρη ,  πρ. ΒουλευτΗς και πρ. Νομάρχης   Θεσσαλονίκης /   ΥποψΗφια Περιφερειάρχης για  ΤΗ ΚεντρικΗ Μακεδονία

   Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με ένα  αποτυχημένο μοντέλο Ανάπτυξης και Διοίκησης. Εξακολουθεί να παραμένει ένα συγκεντρωτικό  κράτος με βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής και δημόσιου συμφέροντος πολιτικής.  Λείπουν οι αποκεντρωμένες δομές και η μεταφορά εξουσιών στους   αυτοδιοικητικούς   θεσμούς,  που  θα  προγραμματίζουν  δημοκρατικά   και  θα υπηρετούν   μία  βιώσιμη, ενιαία και συνθετική   αναπτυξιακή  διαδικασία.  Οι νέοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί  που εισάγονται με τον «Καλλικράτη», είναι   μία αρχή σε θετική κατεύθυνση, υπάρχουν όμως πολλά κενά και προβλήματα  και χρειάζεται   ένας  διαρκής αγώνας, ευρύτερες συνεργασίες με  προοδευτικές δυνάμεις  για να  γίνουν σταθερά  τα βήματα για την Αποκέντρωση και   Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση.

 Ιδιαίτερα όταν  οι αυτοδιοικητικές εκλογές  θα διεξαχθούν σ’ ένα  ασφυκτικό  πολιτικό πλαίσιο, που προσδιορίζεται από την κρίση, το μνημόνιο, τις αντιλαϊκές πολιτικές,  τα επώδυνα μέτρα   και την δραστική   περικοπή των  αναπτυξιακών δαπανών.Η  πολύπλευρη  κρίση  έφερε πλέον σε αδιέξοδο  και  οδηγεί σχεδόν στην κατάρρευση το πελατειακό αυτό κράτος των κοινωνικών και περιφερειακών  ανισοτήτων που χτίστηκε επί δεκαετίες στον τόπο μας και ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα αδιέξοδα του κοινωνικού και αναπτυξιακού προτύπου που οικοδομήθηκε μετά τη μεταπολίτευση. Η ανασφάλεια της κοινωνίας γιγαντώνεται και το ασφυκτικό   κοινωνικό - οικονομικό πλαίσιο, που πιέζει και δημιουργεί αρνητικούς όρους στη ζωή, την εργασία, τις σπουδές και τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών που ζουν σε κάθε Δήμο  και  σε κάθε Περιφέρεια  της χώρας δεν μπορεί παρά  να συνυπολογιστεί στα κατεξοχήν  Αυτοδιοικητικά κριτήρια.Κριτήρια  που όμως πρέπει να αναδειχθούν, αφού όλοι συνομολογούμε  ότι  η κατάσταση    στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών,  και   από  τις μέχρι σήμερα πολιτικές,  είναι ιδιαίτερα προβληματική και ότι στην γενική αναπτυξιακή υστέρηση της χώρας ακόμη μεγαλύτερη είναι η αναπτυξιακή υστέρηση των Περιφερειών  της..

Το μεγάλο αυτό θέμα της μεταρρύθμισης  στην  Αυτοδιοίκηση, της ανατροπής του άδικου  πρότυπου  ανάπτυξης  και του  πελατειακού  συστήματος Διοίκησης δεν απασχολεί όσο  θα έπρεπε το ΚΚΕ και τον  ΣΥΡΙΖΑ, γιατί  επικεντρώνονται μόνο στο μνημόνιο και τη  κρίση .Ούτε βέβαια απασχολεί το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, αφού είτε στον ίδιο βαθμό είτε όχι, ο δικομματισμός ευθύνεται  για την όλη κατάσταση και γιαυτό το σύστημα  καταρρέει.Τα δύο κόμματα  ασχολήθηκαν  με τις δημοσκοπήσεις και τα χρίσματα. Δεν άνοιξαν   ουσιαστικό  διάλογο με την τοπική κοινωνία, με τους φορείς, τις συλλογικότητες των πολιτών  για να αναδείξουν τους νέους θεσμούς   και ικανούς  υποψηφίους για να τους υπηρετήσουν.Στο θέμα αυτό οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ είναι  μεγάλες   και ενισχύεται  έτσι η ανησυχία μας   μήπως  το νέο πλαίσιο  «Καλλικράτης» δεν  προσβλέπει στην  αποκέντρωση  και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά αποτελεί δημοσιονομική ανάγκη και επιταγή.

Εμείς - ο συνδυασμός μας -  θα δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα, γιατί εκτός από το μεγάλο πρόβλημα της δημοσιονομικής κρίσης και του σκληρού  μνημονίου, θέλουμε σε αυτές τις εκλογές να αναδείξουμε τους  βασικούς πολιτικούς και στρατηγικούς μας στόχους   για την Αυτοδιοίκηση, την Αποκέντρωση, για την Περιφερειακή  Ανάπτυξη.

Για να γίνει  η Αυτοδιοίκηση από μέρος της κρίσης  φορέας  πολιτικών αντιμετώπισής της και συγκρότησης νέων δομών για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και τον ανασχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής.

-   Για μία  ισχυρή   Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, που  θα προγραμματίζει δημοκρατικά και θα υπηρετεί   μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση  μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη αναπτυξιακή διαδικασία. 

-  Για μία Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη,  που θα υπηρετεί  τις  αρχές της αειφορίας και θα   αποτελεί ένα μέσο-εργαλείο  κοινωνικής συνοχής και οικονομικής αλληλεγγύης, που θα διευρύνει τη Δημοκρατία και θα θεμελιώνει  τη μακροχρόνια βάση της Ανάπτυξης.

Εργαζόμαστε γιατί πρέπει   να υλοποιηθούν και στην Αυτοδιοίκηση  πολιτικές που

- θα ανακουφίζουν τους πολίτες από τα αποτελέσματα της κρίσης,

- θα συγκροτούν ένα δίκτυο πολιτικών και μέτρων κοινωνικής προστασίας,

- θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οικονομικού χαρακτήρα στα πλαίσια της προσπάθειας για την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο

- θα προωθούν πολιτικές αντιμετώπισης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης για την εξασφάλιση και εξοικονόμηση πόρων,

- θα διαμορφώνουν νέες πολιτικές απασχόλησης, αναδιάρθρωσης του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης, στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας.  

Θα δώσουμε τη μάχη  γιατί θέλουμε :

-  Οι νέοι  θεσμοί να συνδέσουν τους φορείς εξουσίας της Αυτοδιοίκησης  με την κοινωνία και να συμβάλλουν έτσι  στην αναβάθμιση των  αιρετών της  οργάνων, στη ορθή διαχείριση των υποθέσεών τους και στην ενίσχυση του κοινωνικού αλλά και νομιμότητας  ελέγχου.

-  Για να μην γίνουν τα ίδια λάθη και παραμείνουμε  ένα  συγκεντρωτικό – αναποτελεσματικό κράτος. Οι πολιτικές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που μας έφεραν στο χείλος της χρεοκοπίας  δεν πρέπει απλώς να εγκαταλειφθούν, πρέπει να ανατραπούν.

-  Για την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας έξω από το πελατειακό σύστημα, υπέρ και με τη συμμετοχή  των πολιτών, μιας ανάπτυξης οικολογικής για τη βελτίωση της ζωής τους, με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον, με δυναμική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μέσα από την επικοινωνία μας με τους πολίτες θέλουμε να αναδείξουμε ότι  οι  βασικές προϋποθέσεις για  να προχωρήσει  μία  διοικητική μεταρρύθμιση   είναι :

-  Η ενεργός συμμετοχή  των πολιτών και ο διαρκής αγώνας για την   καθιέρωση της  απλής αναλογικής. Το μόνο σύστημα που ενθαρύνει    τους πολίτες  να συμμετέχουν στα όργανα λήψης των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, ενδυναμώνοντας έτσι και την αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς όμως στον Καλλικράτη παραμένει  το πλειοψηφικό 50%+1.

Η  ενίσχυση  των τριών θεμελιωδών αρχών που πρέπει να εδράζεται η   Αυτοδιοίκηση:

Την αρχή της  Τοπικής Αυτονομίας, του τεκμηρίου Αρμοδιότητας και της Επικουρικότητας.

Για μία μεγάλη δηλαδή  διοικητική αλλαγή που είναι ο περιορισμός  του κεντρικού κράτους στον επιτελικό του ρόλο, που είναι η ουσιαστική   Αποκέντρωση εξουσιών  στην   Αιρετή  Περιφέρεια,  σε ισχυρούς  ΟΤΑ, με παράλληλη όμως αλλαγή και στο μοντέλο της μονοπρόσωπης πολιτικής και εκτελεστικής διεύθυνσης των φορέων της Αυτοδιοίκησης με την ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων. 

Το πλαίσιο  δεν θεμελιώνει τις παραπάνω αρχές.  Είναι ανάγκη   να αναβαθμισθούν  οι αρμοδιότητες  των  συλλογικών  οργάνων, Περιφερειακό Συμβούλιο,  έναντι των μονοπρόσωπων οργάνων,  Περιφερειάρχης, ο οποίος αποκτά υπερεξουσίες ως ένας μικρός Κυβερνήτης.   Είναι θετικό που δημιουργήθηκαν νέοι θεσμοί που συνδέουν τους φορείς εξουσίας της Αυτοδιοίκησης με την κοινωνία, όπως η  Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ,  ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης , το Συμβούλιο Ένταξης των Μεταναστών. Για να λειτουργήσουν όμως αυτοί οι νέοι θεσμοί και να μην αφυδατωθούν, χρειάζεται ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και εμείς θα αγωνισθούμε για   να επιβληθεί στη πράξη η προσφυγή στα συλλογικά όργανα,  στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  και όχι όπως προβλέπεται  ότι ανήκουν στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη.

Η Στρατηγική ενδυνάμωσης της αναπτυξιακής διαδικασίας στα πλαίσια ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και ανασυγκρότησης των  διαδικασιών  Δημοκρατικού  Προγραμματισμού, όπως και η  δημιουργία αμερόληπτου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των εθνικών και κοινοτικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να αξιοποιούνται σε όφελος της κοινωνίας, να κατανέμονται ισόρροπα τα οφέλη, να θεμελιώνεται η κοινωνική συνοχή  και να περιοριστεί η σπατάλη. Βασική προϋπόθεση η  αλλαγή στον  τρόπο σχεδιασμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που πρέπει να βασίζεται στον δημοκρατικό προγραμματισμό, να αποκτήσει αυτόνομο χαρακτήρα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

-  Ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός του αστικού και αγροτικού χώρου, που θα προκύψει ως προϊόν  ουσιαστικής   διαβούλευσης των φορέων, των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών μονάδων και γενικά  της κοινωνίας των πολιτών και θα αποτελεί  τη βάση για τον προσανατολισμό των δημοσίων επενδύσεων, ώστε αυτές να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και όχι να εξυπηρετούν πελατειακά συμφέροντα. 

-  Εξίσου σημαντικό  είναι το θέμα των βαθμίδων και αρμοδιοτήτων της αποκεντρωμένης διοίκησης, παράλληλα  με τις   πολιτικές και το σχεδιασμό για τη κεντρική διοίκηση. Υπάρχουν όμως έντονες επιφυλάξεις  μήπως οι αιρετές περιφερειακές Διοικήσεις βρεθούν  κάτω από τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις των κρατικών  Περιφερειών, που παραμένουν με τον διορισμένο Γενικό Γραμματέα.

 

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo