Πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων του δημοσίου

Τετάρτη, 14 Μάιος 2014 09:35
Εκτύπωση

Η Ασημίνα Ξηροτύρη κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη πώληση - "αξιοποίηση" ακινήτων του δημοσίου, με τη μέθοδο "πώληση και επαναμίσθωση" (sale and lease back). Η βουλευτής επισημαίνει ότι με τη μέθοδο αυτή, το δημόσιο προκειμένου να αυξήσει τα άμεσα έσοδά του από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, τα οποία κατευθύνονται προς την μείωση του δημόσιου χρέους, εκποιεί την περιουσία του. Η βουλευτής τονίζει με αφορμή την πρόσφατη ολοκλήρωση της απόκτησης 14 ακινήτων από την Eurobank Properties, μεταξύ των οποίων και αυτών που στεγάζουν τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας, καθώς και τη ΓΑΔΑ, έναντι μόλις 146 εκ. € περίπου, ότι είναι άλλο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που παραμένει μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτη, προς όφελος βέβαια της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, κι άλλο το "ξεπούλημά" της. Τέλος, η βουλευτής ερωτά εάν προτίθεται ο Υπουργός να εξαιρέσει άμεσα από αυτή τη διαδικασία τα ακίνητα εκείνα του δημοσίου τα οποία στεγάζουν υπηρεσίες του, καθώς και αν προτίθεται να επαναξιολογήσει την πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, αφού εν τοις πράγμασι τα οφέλη μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα μικρά σε σχέση με την αξία τους. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον ΥπουργO ΟικονομικΩν

 

 

ΘΕμα: ΠΩληση και επαναμΙσθωση ακινΗτων του δημοσΙου

  

Τους τελευταίους μήνες έχει ενταθεί η προσπάθεια του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση - "αξιοποίηση" ακινήτων του δημοσίου με τη μέθοδο "πώληση και επαναμίσθωση" (sale and lease back). Μιας μεθόδου η οποία ουσιαστικά είναι δανειοδότηση με παροχή υπερεγγυήσεων μέσω ακινήτων. Στην ουσία δηλαδή το δημόσιο προκειμένου να αυξήσει τα άμεσα έσοδά του από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του, τα οποία σημειώνεται βέβαια ότι κατευθύνονται προς την μείωση του δημόσιου χρέους, εκποιεί την περιουσία του.

 

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της απόκτησης του χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από την EurobankPropertiesμέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου έναντι συνολικού ανταλλάγματος 145,81 εκ. €. Ταυτόχρονα με τη πώληση τα ακίνητα αυτά εκμισθώνονται στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη, με ετήσιο μίσθωμα 14,05 εκ. €. Τα σημαντικότερα από αυτά στεγάζουν τις υπηρεσίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας, καθώς και τη ΓΑΔΑ. Την ίδια στιγμή δεν έχουν ανακοινωθεί επιπλέον όροι για την επαναμίσθωση (π.χ. ποιος επωμίζεται τα έξοδα συντήρησης των ακινήτων αυτών).

 

Το δημόσιο δηλαδή εκποιεί στη συγκεκριμένη περίπτωση την ακίνητη περιουσία του έναντι πινακίου φακής (146 εκ. €), την οποία χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα για την κάλυψη των αναγκών στέγασης υπηρεσιών του, για τις οποίες πλέον θα πληρώνει στον ιδιώτη 281 εκ. € την επόμενη εικοσαετία, στο βωμό της πρόσκαιρης αύξησης των εσόδων του και της μείωσης του δημόσιου χρέους, παραβλέποντας τις βαρύτατες μακροχρόνιες επιπτώσεις της κίνησης αυτής. Και όλα αυτά την στιγμή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η χώρα ανακάμπτει και εισέρχεται σ' ένα κύκλο ανάπτυξης. Η αλήθεια όμως είναι ότι τέτοιες κινήσεις κάνουν χώρες που είναι στα πρόθυρα χρεωκοπίας.

 

Είναι άλλο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου που παραμένει μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτη, προς όφελος βέβαια της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, κι άλλο το "ξεπούλημά" της για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

 

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.Στις συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης που έχετε μέχρι σήμερα υπογράψει έχουν τεθεί επιπλέον όροι πλην των οικονομικών ανταλλαγμάτων, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση συντήρησης των ακινήτων από τον μισθωτή, έτσι ώστε η πώληση να γίνεται πιο συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο;

2.Προτίθεστε στο άμεσο μέλλον να εξαιρέσετε από την διαδικασία πώλησης και επαναμίσθωσης ακίνητα του δημοσίου τα οποία στεγάζουν σήμερα υπηρεσίες του;

3.Με δεδομένη την κρίση στην αγορά ακινήτων και την τεράστια πτώση των τιμών, προτίθεστε να επαναξιολογήσετε την πολιτική αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, αφού εν τοις πράγμασι τα οφέλη μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα μικρά σε σχέση με την αξία τους;

 

Η βουλευτής  που ερωτά

  

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη