Συζήτηση Επίκαιρη Ερώτησης για "Λαθρεμπόριο καυσίμων - Καθυστέρηση εφαρμογής μέτρων"

Παρασκευή, 05 Οκτώβριος 2012 12:51
Εκτύπωση

«Άμεσα πρέπει να εκδοθούν και να εφαρμοστούν οι κανονιστικές αποφάσεις και οι λοιπές ρυθμίσεις του Νομοθετικού Πλαισίου για την πάταξη του Λαθρεμπορίου Διακίνησης Καυσίμων. Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει ΤΩΡΑ την υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα ελέγχου και να δημιουργήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις (τελωνεία, ΣΔΟΕ κ.α.) για την αποτελεσματική και αποδοτική στα δημόσια έσοδα, διαδικασία των ελέγχων». Η συνέχεια του Δελτίου Τύπου έχει ως εξής:

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων η Βουλευτής στη σημερινή συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής της σχετικά με την υπερβολική καθυστέρηση στην εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, παραθέτοντας κατάλογο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται από το Ν. 4072/12, (άρθρο 320) και δεν έχουν εκδοθεί και εφαρμοστεί (εμπορικό σήμα κατόχου αδείας Φ.Ι.Χ., ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, υποχρεωτικής εγκατάστασης και χρήσης GPS, είσπραξη προστίμων κλπ).

Η Ασ. Ξηροτύρη τόνισε ότι η είσπραξη των προστίμων, αλλά ιδιαίτερα η έκδοση και εφαρμογή των προβλεπόμενων ΚΥΑ, θα οδηγήσει άμεσα σε σημαντικά έσοδα για το Δημόσιο που θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ελάφρυνσης των επικείμενων μέτρων αλλά και στην ανακούφιση των νοικοκυριών από την επιβάρυνση της εξίσωσης του Ε.Φ.Κ.

Η ΔΗΜ.Α.Ρ. έχει ήδη τονίσει ότι τα ισοδύναμα μέτρα είναι άκρως εφαρμόσιμα αρκεί η Πολιτεία και οι Υπηρεσίες της να δρομολογήσουν άμεσα χωρίς χρονοτριβή τις δέουσες ενέργειες υλοποίησης.

Στη τοποθέτησή του ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε στην άμεση προώθηση όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων και ειδικότερα την έκδοση και την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Από τα στοιχεία που ανέφερε όμως προκύπτει ότι εκτός από την άμεση νομοθετική οριστικοποίηση, τα θέματα του προσωπικού και της τεχνικής υποδομής των ελέγχων βρίσκονται πολύ πίσω για να αποδώσουν άμεσα.