Συζητήθηκε σήμερα η επίκαιρη ερώτηση της Ασημίνας Ξηροτύρη σχετικά με την ενεργοποίηση των τραπεζών για παροχή στήριξης στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια στην ενδυνάμωση της ρευστότητας της οικονομίας

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2013 13:21
Εκτύπωση

Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως συνοψίζεται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η βουλευτής, επανέλαβε τα θετικά βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες, επιβεβαίωσε όμως για μία ακόμη φορά ότι η ζητούμενη συμβολή των τραπεζών στη ρευστότητα της πραγματικής - παραγωγικής οικονομίας συνεχίζει να αναμένει την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους. Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συζητήθηκε σήμερα επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής ΔΗΜ.ΑΡ. Α’ Θεσσαλονίκης Ασημίνα  Ξηροτύρη σχετικά με την ενεργοποίηση των τραπεζών για παροχή στήριξης στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια στην ενδυνάμωση της ρευστότητας της οικονομίας. 

Η βουλευτής τόνισε τα βήματα που έγιναν για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με μεταφορά πόρων προς την επιχειρηματικότητα, την εκταμίευση πόρων από την ΕΤΕπ μετά από μεγάλη καθυστέρηση, τις ρυθμίσεις απλοποίησης διαδικασιών, τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ που υλοποιούνται από τις τράπεζες. Επισήμανε τον κυρίαρχο ρόλο των τραπεζών στην αξιοποίηση όλων αυτών των βημάτων, και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί στο βασικό τους ρόλο της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ και μάλιστα μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και κατά συνέπεια στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η βουλευτής υποστήριξε ειδικότερα ότι η επιτυχία ή αποτυχία των προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ εξαρτάται εν πολλοίς από την χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής αυτών από τις τράπεζες για να ζητήσει έτσι, μεταξύ των άλλων, να εξασφαλιστεί η συνδρομή τους μέσω της πρόβλεψης στα Επιχειρηματικά τους Σχέδια, κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, προγραμμάτων ρευστότητας προς την πραγματική - παραγωγική οικονομία. 

Κλείνοντας την πρωτολογία της η βουλευτής έθεσε το ερώτημα εάν έχει εξασφαλιστεί η τραπεζική συνδρομή στην υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω της παροχής ρευστότητας προς αυτές και εάν υπάρχει πρόβλεψη ώστε να υποχρεώνονται οι τράπεζες στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησής τους μέσω κρατικών κεφαλαίων, να εμπλουτίσουν τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά τους σχέδια με συγκεκριμένα προγράμματα ρευστότητας;

Στην απάντησή του ο Υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε τα θετικά βήματα που έγιναν τους τελευταίους μήνες, επιβεβαίωσε όμως για μία ακόμη φορά ότι η ζητούμενη συμβολή των τραπεζών στη ρευστότητα της πραγματικής - παραγωγικής οικονομίας συνεχίζει να αναμένει την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής τους.