Στη χώρα μας απαιτείται ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο

Τετάρτη, 03 Απρίλιος 2013 19:31
Εκτύπωση

τόνισε η Ασημίνα Ξηροτύρη, ως Ειδική Αγορήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς, στην τοποθέτησή της στην Ολομέλεια επί της αρχής του Σχεδίου Νόμου "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις". Για να συνεχίσει ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου ωστόσο δεν αρκεί από μόνο του για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση της ρευστότητας, επειδή οι ρυθμίσεις του δεν βοηθούν, όσο επιβάλλεται σήμερα, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ από την άλλη πλευρά απαιτείται έμφαση, αποτελεσματικότερες ρυθμίσεις και έλεγχοι στη σύνδεση των στρατηγικών παρεμβάσεων και ενισχύσεων με τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή. Το πλήρες κείμενο της ομιλίας της έχει ως εξής:  

 

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι,

 

Το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα αποτελείται από τέσσερα μέρη, καθένα από τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό σχέδιο νόμου.

 

Το πρώτο μέρος αφορά αλλαγές, εκσυγχρονισμό και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ν. 3894, του γνωστού ως fasttrack.

 

Το δεύτερο αφορά βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή των παλαιότερων επενδυτικών νόμων. Αφορά την κύρωση τεσσάρων παλαιότερων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ν. 3299.

 

Στο τρίτο μέρος δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο και η σχετική δομή για τη λειτουργία των υδατοδρομίων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως έργα υποδομής, αλλά και ως επενδυτικά εργαλεία.

 

Είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, ότι η πολιτική και οικονομική προσέγγιση που επικράτησε στη χώρα μας στη διαμόρφωση των προγραμμάτων προσαρμογής είχε ως μοναδικό στόχο την αποπληρωμή του χρέους και τη σταθεροποίηση της οικονομίας, γιατί χωρίς αυτή -όπως πολλοί επεσήμαναν- δεν υπήρχε η δυνατότητα μεταστροφής προς την ανάπτυξη.

 

Υπάρχει όμως και άλλη προσέγγιση στα πράγματα, ακριβώς αντίστροφη. Η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι δύο στόχοι πρέπει να επιδιώκονται παράλληλα. Σήμερα, κατά τη δική μας άποψη, πρέπει να αλλάξουμε την ιεράρχηση, να προτάξουμε την ανάπτυξη που θα αξιοποιήσει υπαρκτές δυνατότητες και θα αντιμάχεται την ύφεση και την έξαρση της ανεργίας.

 

Όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τις εξελίξεις στην Κύπρο, καταγράφεται η ανάγκη για συνολική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, όπως και του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η σύνδεση της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών με την αναπτυξιακή διαδικασία, μέσα από μία πανευρωπαϊκή, οικονομική πολιτική που θα ενισχύει αυτήν την αναπτυξιακή διαδικασία, είναι η μόνη λύση που μπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της κρίσης.

 

Το χρέος της ευρωζώνης, εάν δεν αντιμετωπιστεί από κοινού με πολιτικές και εργαλεία ανάπτυξης και τόνωσης της απασχόλησης, θα πνίξει την οικονομία των χωρών της, θα υπονομεύσει το ευρωπαϊκό όραμα και θα τροφοδοτήσει φυγόκεντρες επιλογές.

 

Στη χώρα μας, λοιπόν, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, σταθερότητα στόχων, ευρύτερη κινητοποίηση για να δώσουμε σήμερα τη μάχη της συντεταγμένης κοινωνικής προσαρμογής και κυρίως της επανεκκίνησης της ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του αισιόδοξου στόχου, απαιτείται ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο, με επανακαθορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους τομείς που διαθέτει η χώρα, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, τα τρόφιμα, η μεταποίηση, η καινοτομία ή μπορεί να δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως στην ενέργεια, τον τουρισμό, τον ορυκτό πλούτο, τη ναυτιλία με ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης και δημιουργία τοπικών συμφωνιών, με αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας με την απελευθέρωση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με την αποδέσμευση και αξιοποίηση και όχι εκποίηση, της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Γι’ αυτό το λόγο, όμως, είναι απαραίτητο σε αυτή τη διαδικασία ο χωροταξικός σχεδιασμός να εναρμονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

 

Σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να ενταχθεί και η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση για να πετύχει στη βελτίωση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενεργοποίησης επενδυτικών πόρων της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

Κυρίαρχα στη διαμόρφωση αυτής της αναπτυξιακής στρατηγικής θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα.

 

Επιβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύνδεση των αναπτυξιακών και στο παρόν νομοσχέδιο των στρατηγικών παρεμβάσεων με τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή.

 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ελληνικό δημόσιο δεν διαθέτει πλέον πόρους για να ασκήσει όπως στο παρελθόν μια πολιτική -και μάλιστα ιδιαίτερα άτακτη- ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να διατηρήσει τις μεγάλες παθογένειες του παρελθόντος, ιδιαίτερα του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης και του διάτρητου πλαισίου υλοποίησής του.

 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι στα εισαγωγικά στοιχεία της αιτιολογικής έκθεσης έπρεπε να γίνεται αναφορά στις αρχές, στους στόχους και στις κατευθύνσεις γι’ αυτή τη σημαντική νομοθετική παρέμβαση, όπως και να αποτυπωθούν οι προτεραιότητες που τίθενται από την εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά και από τα νέα στοιχεία που τίθενται για την επόμενη προγραμματική περίοδο ενισχύσεων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

 

Παρά τα πολλά θετικά του στοιχεία, για να μπορεί να θεωρηθεί αυτό το νομοσχέδιο μία στρατηγική και καινοτόμα παρέμβαση στην αναπτυξιακή διαδικασία, πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης να είναι ο επισπεύδων για τη συνδιαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου, αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα μας. Αυτό αποτελεί ένα ζητούμενο, ένα επείγον θέμα και είναι υπόθεση δική μας, και όχι κάποιων Οργανισμών ή άλλων φορέων, να συγκροτήσουμε το δεκαετές πρόγραμμα. Εδώ και τώρα μπορούμε να κάνουμε και πολύ γρήγορα αυτό το νέο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης.

 

Το σχέδιο νόμου περιορίζεται στην προσπάθεια βελτίωσης του αναπτυξιακού ν. 3908 με σημαντικές βέβαια τροποποιήσεις και βελτιώσεις και με σημαντικές οργανωτικές αλλαγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και να περιορίσει τα φαινόμενα των αμφίβολων επιλογών και ίσως συναλλαγών, που πολλές φορές οδηγούσαν σε επενδύσεις που δεν άφηναν μόνιμο αποτύπωμα στην οικονομία και κυρίως στην τόνωση της απασχόλησης.

 

Στο πρώτο μέρος ασχολείται με τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε αυτές ως απάντηση στο πρόβλημα της ύφεσης και της καταπολέμησης της ανεργίας, μέσω της αλλαγής του καθεστώτος του fasttrack έχοντας ως κεντρικούς στόχους τον περιορισμό της γραφειοκρατίας από τη μία και τη διεύρυνση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων από την άλλη. Χωρίς να μειώνουμε την ανάγκη για τις μεγάλες στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις, θα πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι παγιώνονται ουσιαστικά με το παρόν σχέδιο νόμου οι fasttrack διαδικασίες, οι οποίες είχαν ως σήμερα έκτακτο χαρακτήρα λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Μάλιστα, το σχέδιο νόμου έχει ως βάση ότι από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του fasttrack ελάχιστες επενδύσεις προέκυψαν και θεωρεί ως βασικό υπαίτιο το θεσμικό πλαίσιο της αδειοδότησης, προχωρώντας στον εκσυγχρονισμό του. Είναι όμως φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τέτοιες επενδύσεις δεν συνδέεται μόνο με τη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά και με τα γενικότερα και βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και με θέματα που συνδέονται με το διεθνή ανταγωνισμό και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτόν.

 

Το νομοσχέδιο δεν αρκεί από μόνο του για την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση της ρευστότητας, επειδή οι ρυθμίσεις του δεν βοηθούν, όσο επιβάλλεται σήμερα, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ από την άλλη πλευρά απαιτείται έμφαση, αποτελεσματικότερες ρυθμίσεις και έλεγχοι στη σύνδεση των στρατηγικών παρεμβάσεων και ενισχύσεων με τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή. Για τα  θέματα ελέγχου της διατήρησης των θέσεων εργασίας που προβλέπονται στο σχέδιο της επένδυσης και εγκρίνεται κατά κύριο λόγο ως στρατηγική, έχουμε προτείνει σχετική ρύθμιση-τροπολογία.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη διαβούλευση στο εν λόγω νομοσχέδιο άνοιξε έναν καλό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει όμως να τον συνεχίσει για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο μεγάλο ζήτημα της δημόσιας ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας αλλά και στην αναδιάρθρωσή της.

 

Η ΟΚΕ στην έκθεσή της θέτει εύστοχα ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα αυτού του διαλόγου, όπως αν η επιχορήγηση κεφαλαίου είναι πολλαπλασιαστικά αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερος τρόπος ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων.

 

Θέτει, επίσης, τη σχέση ανάμεσα στην αποκρατικοποίηση και τη διενέργεια συμπληρωματικών-υποβοηθητικών επενδύσεων από τους επενδυτές, ενώ βάζει τη σκέψη και το ενδεχόμενο οι εξαιρούμενες σήμερα από τον αναπτυξιακό νόμο, όπως ισχύει, ΔΕΚΟ, να αποτελέσουν αύριο επιλέξιμους ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς επενδυτικών ενισχύσεων με συνεπαγωγή εκταμιεύσεων χορηγήσεων εκ μέρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Ένας από τους κεντρικότερους στόχους του σχεδίου νόμου είναι η άρση της γραφειοκρατίας. Επιχειρείται, λοιπόν, η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα έχει την ευθύνη της αδειοδότησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, από τη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων θα συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά και θα διαβιβάζονται σχετικά, προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός των εν δυνάμει στρατηγικών επενδύσεων και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της αναγκαιότητας έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων.

 

Μετατρέπει την «Επενδύστε στην Ελλάδα» σε υπηρεσία υποδοχής μίας στάσης για όλες τις επενδύσεις άνω των 2.000.000 ευρώ. Η δομή αυτή μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τους κινδύνους ενός συγκεντρωτικού μηχανισμού που ενδεχομένως να αναπαράγει τα γνωστά φαινόμενα πελατειακών σχέσεων, ιδιαίτερα εάν δεν διαφυλαχθεί η διαφάνεια και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των έργων με την απρόσωπη διεκπεραίωση των διαδικασιών μεταξύ των επενδυτών και της διοικητικής Αρχής.

 

Επίσης, η διαδικασία της αυτοαδειοδότησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της και θα πρέπει να συνδυαστεί με την αποτελεσματική λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να αποτραπεί παραβίαση της νομιμότητας από την πλευρά του επενδυτή.

 

Επιπλέον, με το άρθρο 5 εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, ΕΣΧΑΣΕ, στα οποία δίνεται, κατόπιν αιτήματος των επενδυτών, και έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή να καταρτίζονται και να διέπουν τις στρατηγικές επενδύσεις, αναλογικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί ΕΣΧΑΔΑ. Τα ΕΣΧΑΣΕ αφορούν ακίνητα σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, στα οποία περιλαμβάνονται κανόνες χωροθέτησης, περιορισμοί και όροι δόμησης, χρήσεις γης, διαφορετικοί από τους ισχύοντες στην περιοχή και ευτυχώς εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας.

 

Επισημάναμε με έμφαση στην Επιτροπή ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να εναρμονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και στην κατεύθυνση αυτή καταθέσαμε σημαντικές τροπολογίες και αρκετές έγιναν αποδεκτές. Και αναμένουμε κι άλλες να γίνουν.

 

Επισημάναμε, επίσης, ότι για την όλη διαδικασία αποδοχής στρατηγικών επενδύσεων, όπως και καθορισμού των ΕΣΧΑΣΕ, που επηρεάζουν σημαντικά την τοπική κοινωνία, απαιτείται η συναίνεση και τουλάχιστον η γνώση και η γνώμη της Αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία βελτιώθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη στις σχετικές συζητήσεις κατά την εισαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη ΔΕΣΕ. Η δική μας πρόταση είναι πιο ολοκληρωμένη γι’ αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης στην έγκριση αυτή των στρατηγικών επενδύσεων.

 

Με το άρθρο 16 προβλέπεται η δημιουργία της εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» με τη μορφή ΔΕΚΟ, με σκοπό την αξιοποίηση ακινήτων που θα περιέλθουν στην κατοχή της στην περιοχή από το ΣΕΦ έως το Σούνιο. Η εταιρεία αυτή, παρ’ όλο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα διασφαλίσει καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάδειξη των ακτών και την αξιοποίηση των δημόσιων εγκαταστάσεων και εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της, αντιμετωπίζει, καταρχήν, τη δυσκολία ότι εξαιρούνται τα δημόσια ακίνητα που έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ και αποτελούν «φιλέτα» και άρα ο στόχος της αντιμετώπισης του κατακερματισμού της περιοχής εν μέρει αναιρείται.

 

Επίσης, δημιουργούνται βάσιμες επιφυλάξεις για το αν το βασικό εργαλείο πολιτικής θα παραμείνει ο χωροταξικός σχεδιασμός και ο στόχος, η κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, για την προσέλκυση έτσι βιώσιμων επενδύσεων για την περιοχή. Έχουμε καταθέσει γι’ αυτό σχετική τροπολογία.

 

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου αφορά τον εκσυγχρονισμό των επενδυτικών νόμων. 

 

Πρόκειται για βασικές αλλαγές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής: Προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και του 100% της επιχορήγησης από το κράτος με εγγυητική επιστολή, αντί του 50%. Διευρύνονται οι τομείς επιχειρηματικότητας, για τους οποίους παρέχονται ενισχύσεις: εξορυκτικές εργασίες, αναβάθμιση ξενοδοχείων, κλπ. Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα και σε εκτός λειτουργίας μονάδες να επιδοτηθούν. Αυτό φαίνεται αντιφατικό και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για ποιους λόγους η μονάδα αυτή ήταν εκτός λειτουργίας.

 

Ένα σημαντικό μέρος στις ενισχύσεις και αυτού του αναπτυξιακού νόμου κατέχουν οι δραστηριότητες στον τουρισμό. Με δεδομένο ότι ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος στην πράξη χορηγεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο κρατικό χρήμα, είναι αυτονόητο ότι το χρήμα αυτό θα πρέπει να διοχετεύεται σε κατευθύνσεις που ευνοούν τον ελληνικό τουρισμό, γιατί εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες και ελλείψεις του. Όλοι οι συλλογικοί φορείς του τουρισμού υποστηρίζουν, προκειμένου για κρατικές ενισχύσεις, ότι πλέον τώρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να υπάρχουν στόχοι της ποιοτικής στροφής της υφιστάμενης τουριστικής προσφοράς και της διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς.

 

Επιτυγχάνονται οι διαδικασίες, ενώ παρέχεται στους επενδυτές δυνατότητα να επιλέξουν να γίνεται ο έλεγχος της προόδου των επενδύσεων από ελεγκτικά όργανα και άλλων, μη κρατικών πιστοποιούμενων φορέων, αντί των οργάνων της διοίκησης. Η θέσπιση πιστοποιημένου σώματος ελεγκτών επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι ελέγχουν την πορεία και την παράδοση των επενδυτικών σχεδίων, είναι ένα θετικό βήμα, αρκεί να διασφαλιστεί η αξιοκρατική αξιολόγηση, η επιλογή, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση και των ίδιων των ελεγκτών.

 

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με τα υδατοδρόμια, με το τρίτο μέρος. Γίνεται πρόβλεψη για την ανάπτυξη υδατοδρομίων στη χώρα. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο ενός ξεχωριστού νομοσχεδίου. Παρά ταύτα, η προώθηση των υδατοδρομίων είναι μία θετική εξέλιξη που συνδέεται με την ανάπτυξη δυσπρόσιτων περιοχών, όπως είναι τα νησιά μας. Τα υδροπλάνα παρέχουν μια υπηρεσία που είναι αδύνατη με οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφος. Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υδατοδρομίων.

 

Θα τελειώσω, κύριοι Υπουργοί, με μία αναφορά μου στις τέσσερις τροπολογίες που κατατέθηκαν την Παρασκευή το απόγευμα.

 

Για μία ακόμη φορά κατατίθενται πολύ σοβαρές τροπολογίες, που η καθεμία θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο, την τελευταία στιγμή. Δεν θα συμφωνήσουμε, λοιπόν, με τις τροπολογίες που αφορούν όλη τη διαδικασία για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα νομοσχέδιο με εξήντα πέντε άρθρα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, βέβαια, για τις ρυθμίσεις που αφορούν και αλλαγές στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ για απευθείας άδειες για κτίρια άνω των 30.000 τετραγωνικών, για επέκταση, ότι οποιαδήποτε ακίνητα της Εκκλησίας θα θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις, για αύξηση του συντελεστή δόμησης, κλπ. Πρόκειται για τροπολογίες πάρα πολύ μεγάλες και δεν έχουν καμία σχέση με την πάρα πολύ ορθή διαδικασία που ακολούθησε μέχρι τώρα το Υπουργείο γι’ αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο. Τον συζητήσαμε δύο μήνες στη διαβούλευση, τον συζητήσαμε με μεγάλη άνεση στην Επιτροπή και δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε τροπολογίες, που είναι σχεδόν το μισό σχέδιο νόμου, με αυτήν εδώ τη διαδικασία.

 

Ευχαριστώ.