Home Ομιλίες - 'Αρθρα Το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Οικονομικών περιλαμβάνει ρυθμίσεις που μαρτυρούν την αποσπασματικότητα και την άτακτη σπουδή θεμάτων πάρα πολύ σοβαρών, που είναι επείγοντα και πρέπει να προχωρήσουν ενιαία και συντεταγμένα

Το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Οικονομικών περιλαμβάνει ρυθμίσεις που μαρτυρούν την αποσπασματικότητα και την άτακτη σπουδή θεμάτων πάρα πολύ σοβαρών, που είναι επείγοντα και πρέπει να προχωρήσουν ενιαία και συντεταγμένα

E-mail Εκτύπωση PDF

τόνισε η Ασημίνα Ξηροτύρη στην ομιλία της επί της αρχής. Το Σχέδιο Νόμου εισάγει νέα επενδυτικά εργαλεία, βελτιώνει το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών επενδύσεων, διευρύνει τις δυνατότητες επένδυσης των εταιρειών που ασχολούνται με την ακίνητη περιουσία, θωρακίζονται οι δημόσιες προτάσεις και θεσπίζονται υψηλά πρόστιμα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Η βουλευτής χαρακτήρισε τον εν λόγω Σχέδιο Νόμου πολύ τεχνικό, το οποίο δεν θα έπρεπε να συζητηθεί βιαστικά και του οποίου οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις όφειλαν να αποτελούν ένα μέρος αυτής της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης, την οποία πρέπει να κάνουμε και έχει ανάγκη η χώρα. Για να συνεχίσει ότι ο νόμος κινείται σε Ευρωπαϊκά πλαίσια, επισημαίνοντας ωστόσο σημεία προβληματισμού και ανησυχίας. Το πλήρες κείμενο της ομιλίας της βουλευτού έχει ως εξής:

Αγαπητοί συνάδελφοι, από την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς, στηρίζουμε την Κύπρο και σεβόμαστε την απόφαση του κυπριακού Κοινοβουλίου. Ήταν ιστορικό λάθος η απόφαση του Eurogroup. Πρέπει, όμως, να παρακολουθήσουμε με αλληλεγγύη αλλά και με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις.

Η απόφαση του Eurogroup ήταν πράγματι θρυαλλίδα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Το «Όχι» της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μια γενναία απόφαση και η Δημοκρατική Αριστερά θα τη στηρίξει. Η Ευρώπη, οι εταίροι πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και δεν είναι δυνατόν με τέτοιες αποφάσεις να αντιμετωπιστεί το πολύ μεγάλο πρόβλημα ιδιαίτερα της Κύπρου, αλλά και των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει επιτέλους να εκφραστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά απ’ αυτά, ας εισέλθουμε στο νομοσχέδιο. Συζητάμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου με πολλά και σημαντικά κεφάλαια. Μέχρι το τέταρτο κεφάλαιο, μέχρι το άρθρο 19, τα θέματα είναι ενιαία και σε έναν μεγάλο βαθμό τεχνικά. Αφορούν στη θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της.

Το πέμπτο όμως και το έκτο κεφάλαιο, δηλαδή τα άρθρα από το 20 μέχρι το 45  αφορούν σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Πρόκειται για θέματα φορολογικών ρυθμίσεων, ληξιπρόθεσμων ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, αναδιάρθρωσης λειτουργίας των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη των εσόδων του κράτους και κυρίως της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, θέματα του ΟΠΑΠ και της όλης διαδικασίας της αγοράς των παιγνίων, όπως και το πολύ σοβαρό θέμα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου των παιγνίων, θέματα και συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τις αποκρατικοποιήσεις και το ΤΑΙΠΕΔ, διευκολύνσεις στα πιστωτικά ιδρύματα, πολύ μεγάλα προβλήματα στις επιχειρήσεις των παραμεθόριων περιοχών, με τις ρυθμίσεις των άρθρων 22 και 42, και την ανάκτηση κόστους κλπ.

Το αντικείμενο, λοιπόν, των παραπάνω μαρτυρά την αποσπασματικότητα και την άτακτη βιασύνη αυτών των ρυθμίσεων. Είμαι αναγκασμένη να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι αυτές οι ρυθμίσεις έπρεπε να είναι ένα μέρος αυτής της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης την οποία έχει ανάγκη η χώρα και η οποία πρέπει άμεσα να προχωρήσει. Το πολιτικό θέμα «να πληρώσουν, επιτέλους, αυτοί που έχουν τα περισσότερα» και το οικονομικό θέμα, δηλαδή, το πρόβλημα που έχει το ελληνικό δημόσιο στην είσπραξη των εσόδων του, πρέπει να λυθεί επιτέλους με έναν ενιαίο τρόπο, με ένα ενιαίο νομοσχέδιο και με ένα ειδικό νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Είναι πολιτικό και επείγον θέμα το πώς θα εισπραχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και η προτεραιότητα για το ΦΠΑ, όπως και το πώς θα χαρακτηρίζονται και θα καταχωρούνται οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές. Είναι, επίσης, θεσμικό και συνάμα λειτουργικό θέμα το αν θα έχει και σε ποιο βαθμό και σε ποια θέματα αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Είναι διαρθρωτικό και επείγον θέμα το πώς θα αναδιαρθρωθούν οι υπηρεσίες, οι εφορίες, οι ΔΟΥ, προκειμένου να πετύχουμε να διορθώσουμε κάποτε την κατάσταση και να γίνουμε αποτελεσματικότεροι. Έπρεπε, λοιπόν, να συζητήσουμε ενιαία αυτά τα θέματα.

Επί της αρχής, για το πρώτο κεφάλαιο θέλω να πω ότι με τα άρθρα αυτά στο σχέδιο νόμου εισάγονται νέα επενδυτικά εργαλεία, βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών επενδύσεων, διευρύνονται οι δυνατότητες επένδυσης των εταιρειών που ασχολούνται με την ακίνητη περιουσία, θωρακίζονται οι δημόσιες προτάσεις και θεσπίζονται υψηλά πρόστιμα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Όλες, δηλαδή, οι ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου που αφορούν στην κεφαλαιαγορά διευκολύνουν επί της ουσίας την υλοποίηση κοινοτικών οδηγιών οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και οι οποίες ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί και που επηρεάζουν το σύγχρονο προφίλ του επενδυτή, κυρίως δε του θεσμικού επενδυτή που πρέπει να λειτουργήσει σε μία ενιαία αγορά αλλά υπό την εποπτεία της χώρας καταγωγής.

Συνεπώς, ο σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η σύμφωνη με το Κοινοτικό Δίκαιο δυνατότητα απόκτησης μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο περιοριστικά μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η παροχή της υπηρεσίας πίστωσης για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών, η οποία αναφέρεται όχι μόνο σε κινητές αξίες εισηγμένες στην αγορά του χρηματιστηρίου, αλλά και σε κινητές αξίες εισηγμένες σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνοπτικά, δηλαδή, ο νόμος κινείται σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σημεία προβληματισμού και ανησυχίας, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, όπως στο άρθρο 6 που αφορά τους όρους παροχής πίστωσης, όπου εισάγεται η δυνατότητα των ΑΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν πίστωση σε πελάτες τους για την αγορά κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ενώ σύμφωνα με τον προϊσχύοντα νόμο αυτή η πίστωση δινόταν μόνο για την εξόφληση τμήματος της αγοράς μετοχών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του πελάτη του χρηματιστηρίου. Λόγω μη εξοικείωσης του Έλληνα επενδυτή με εξειδικευμένα επενδυτικά εργαλεία και κυρίως με τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και λόγω της αρνητικής παρελθούσης εμπειρίας -κανένας δεν θα ήθελε να επαναληφθεί- είμαστε υπέρ των αυστηρότερων μέτρων από τους καθοριζόμενους όρους της σχετικής σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο.

Όσον αφορά το άρθρο 17 και ιδιαίτερα τη δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ανακαλεί την άδεια της ανώνυμης εταιρείας επενδυτικής διαμεσολάβησης εάν το ύψος των ίδιων κεφαλαίων είναι 37.500 ευρώ από 50.000 ευρώ που ήταν, θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να ισχύσει αυτή η μείωση, γιατί η διαφορά δεν είναι σημαντική και από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να υπάρχει, όπως στο άρθρο 13, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί αυτό, το ισχυρό κεφάλαιο δηλαδή, θεωρούμε ότι αποτελεί θέμα φερεγγυότητας αυτών των εταιρειών.

Το ίδιο συμβαίνει και με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σε 25 εκατομμύρια ευρώ από 29 εκατομμύρια των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. Εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, όσον αφορά δηλαδή τις επενδύσεις των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Μας προκαλεί ανησυχία στο άρθρο 22 το γεγονός ότι δεν τίθεται ελάχιστο όριο αξίας των αστικών ακινήτων. Λόγω της ιδιαίτερα δεινής θέσης στην οποία  έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, θα πρέπει να διασφαλιστούν από ενδεχόμενες τραπεζικές πρακτικές με αρνητικές συνέπειες γι’ αυτούς. Γι’ αυτό το λόγο και έχουμε καταθέσει τροπολογία με την οποία προτείνουμε ένα ελάχιστο όριο αντικειμενικής αξίας αυτών των ακινήτων, ύψους 300.000 ευρώ.

Επίσης, προβλέπονται επενδύσεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και με προνομιακό και ιδιαίτερο καθεστώς δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να μας δώσετε διευκρινίσεις, κύριε Υπουργέ. Σε ποιες περιοχές προβλέπονται αυτά;

Προβλήματα υπάρχουν και στο άρθρο 26 για τις δάνειες πιστώσεις και τις εγγυήσεις, όπως και στο άρθρο 27 για τη διανομή κερδών. Το πρόβλημα το οποίο εντοπίζουμε περισσότερο είναι, πράγματι, αυτή η απεριόριστη δυνατότητα που δίδεται στις εταιρείες επένδυσης ακινήτων να μπορούν να επενδύουν σε διάφορα ακίνητα. Και μάλιστα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που δίδεται στο ΤΑΙΠΕΔ -με επόμενο άρθρο- να εισφέρει περιουσιακά στοιχεία του σε τέτοια ανώνυμη εταιρεία και στη συνέχεια να μπορεί να πουλήσει τις μετοχές που θα λάβει ως αντάλλαγμα, όπως και το αν η ανώνυμη εταιρεία, στην οποία θα εισφέρει ένα ακίνητό του το ΤΑΙΠΕΔ, έχει άλλα ακίνητα όμορα προς αυτό και μάλιστα η δυνατότητα κοινού ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο, μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Θα θέλαμε αυτή την παράγραφο στο σχετικό άρθρο να την απαλείψετε.

Όσον αφορά τα κεφάλαια 4 και 5, δηλαδή τα άρθρα 20 έως 44, όπως είπα και πριν, σε αυτά τα κεφάλαια περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, φορολογικές, αναδιαρθρώσεις των υπηρεσιών, τα θέματα του ΟΠΑΠ, τα θέματα των αποκρατικοποιήσεων και των συμπληρωματικών ρυθμίσεων για το ΤΑΙΠΕΔ και πολλά άλλα θέματα. Επιμένουμε και πάλι ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να έρχονται ενιαία και να αποτελέσουν επιτέλους αυτό το ειδικό νομοσχέδιο.

Το άρθρο 20 αφορά θέματα καταβολής του ΦΠΑ. Η εξαίρεση που προβλέπεται εδώ διευκολύνει το ελληνικό δημόσιο στην είσπραξη χρημάτων από τη μίσθωση που κάνουν σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα.

Το άρθρο 21 αφορά ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας.

Το άρθρο 22 αφορά, πράγματι, τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. Έχουμε σημαντικές αντιρρήσεις πάνω σε αυτό το άρθρο -σας τις επεσήμανε και ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- διότι όλη αυτή η διαδικασία για την ανάκτηση των εγγυήσεων, που επιβάλλεται βέβαια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να αποβεί σε βάρος των επιχειρήσεων, ενώ σε όλη αυτή τη διαδικασία εγγυητής ήταν το δημόσιο και τη διαχείριση την έκαναν τα πιστωτικά ιδρύματα. Πρέπει, λοιπόν, να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και τις ρυθμίσεις του άρθρου 22 και ιδιαίτερα του άρθρου 42, γιατί αυτά τα οποία εισπράττουμε από όλους τους φορείς, ιδιαίτερα της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από τους εκπροσώπους τους, είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις εκεί, που έτυχαν αυτής της ρύθμισης, οδηγούνται σε κλείσιμο αυτή τη στιγμή και χιλιάδες θέσεις εργασίας μπορεί να χαθούν.

Είναι λεπτά θέματα αυτά της ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων. Είναι θέματα τα οποία δεν τα είδαμε διεξοδικά στην Επιτροπή και δεν καλέσαμε τους φορείς να εκφράσουν απόψεις σε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να τα δούμε προσεκτικά. Ενδεχομένως να αποσυρθούν και να τα δούμε πιο προσεκτικά αυτά τα ζητήματα.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 23 αφορούν την αγορά των παιγνίων.

Το άρθρο 24 αφορά το προσωπικό και τη λειτουργία της επιτροπής που εποπτεύει τα θέματα της αγοράς των παιγνίων.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 25 αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων του ΟΠΑΠ. Με κάποιες διορθώσεις που έχουν γίνει συμφωνούμε σ’ αυτά εδώ τα άρθρα.

Με τις αναδιατυπώσεις που κάνετε διορθώνετε την ασάφεια η οποία υπήρχε στο άρθρο 27 για τα θέματα της ασφάλισης οχημάτων τα οποία έχουν αποσυρθεί. Κάνατε τη διευκρίνιση να μην έχουν πλέον την υποχρέωση της ασφάλειας οχήματα τα οποία έχουν αποσυρθεί.

Πάω πολύ γρήγορα στο άρθρο 32 και στα θέματα των αποκρατικοποιήσεων. Έγινε μία μικρή διόρθωση στην τριμελή επιτροπή εποπτείας της εκτέλεσης της σύμβασης ιδιωτικοποίησης, όσον αφορά το γεγονός ότι οι δύο είναι κρατικοί λειτουργοί. Για τον τρίτο εμείς δεν συμφωνούμε να είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Θα θέλαμε και οι τρεις αυτής της επιτροπής να είναι δημόσιοι λειτουργοί, ούτως ώστε να απολογούνται γι’ αυτήν την εποπτεία και την παρακολούθηση την οποία κάνουν.

Όσον αφορά τα θέματα που σας είχα θέσει στην Επιτροπή, νομίζω ότι τα ρυθμίσατε. Η δυνατότητα να έχει το ΤΑΙΠΕΔ αρμοδιότητα και για άλλα ακίνητα, τα οποία δεν προσδιορίζονται ρητά στο Μεσοπρόθεσμο, δεν μας έβρισκε σύμφωνους. Νομίζω ότι το ρυθμίζετε αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να γίνει το ΤΑΙΠΕΔ μεσίτης και να ψάχνει να βρει ακίνητα για να υπάρξει αξιοποίηση.

Σας ανέφερα πριν τον προβληματισμό που έχουμε για τις ρυθμίσεις που γίνονται με την παράγραφο 4, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα το ΤΑΙΠΕΔ να εισφέρει ένα ακίνητο σε ανώνυμη εταιρεία και μετά να μπορεί να γίνεται ΕΣΧΑΣΕ. Πράγματι, στην έκθεσή της η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής επισημαίνει αυτά τα πράγματα. Περιγράφει όλη τη διαδικασία και τις επεκτάσεις που γίνονται, για να καταλήξει στο τέλος να πει ότι δεν είναι δυνατόν, πέρα από την αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων, στην ίδια διαδικασία να βάζουμε και την αξιοποίηση των ιδιωτικών ακινήτων και το μόνο κριτήριο που θα υπάρχει γι’ αυτήν την αξιοποίηση να είναι το κέρδος. Το κριτήριο εδώ θα πρέπει να συνάδει και με το χωροταξικό σχεδιασμό και με το ότι αυτή η επένδυση εκπληροί τις αρχές της αειφορίας και του χωροταξικού σχεδιασμού. Επέκταση στην επέκταση θα καταλήξουμε να κάνουμε ΕΣΧΑΔΑ για οποιονδήποτε λόγο και ιδιωτικό συμφέρον!

Στο άρθρο 34 αναφέρονται τα θέματα του ξεκαθαρίσματος των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να τηρείται με διαφάνεια, να υπάρχει ειδική έκθεση στο τέλος κάθε έτους που να κατατίθεται μαζί με την άλλη έκθεση της Γενικής Γραμματείας Εσόδων στη Βουλή, για να βλέπουμε ποιες οφειλές, παρ’ όλο που δεν διαγράφονται -και σωστά δεν διαγράφονται- κρίνονται ανεπίτρεπτες είσπραξης κ.ο.κ.

Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο θέμα και τα υπόλοιπα θα τα αναλύσω επί των άρθρων.

Έχουμε καταθέσει και μία τροπολογία, για την οποία δεν μου απαντήσατε ούτε στην Επιτροπή, κύριε Υπουργέ, με την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να επιβληθεί στα πιστωτικά ιδρύματα και στις τράπεζες ορισμένη προθεσμία για να δίνουν στοιχεία, όπως είναι υποχρεωμένα, για τους λογαριασμούς των φυσικών ή νομικών προσώπων. Διότι μέχρι τώρα κάνουν πέντε έως έξι μήνες.

Εμείς προτείνουμε το διάστημα αυτό να είναι είκοσι ημερών και από εκεί και πέρα να υπάρχει πρόστιμο. Και μετά τις σαράντα πέντε ημέρες όλη αυτή η διαδικασία να επισείει αυτεπάγγελτη δίωξη για συνέργεια σε νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Τελειώνω με τη μία τροπολογία, που αφορά θέματα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στη δυνατότητα κατάργησης και συγχώνευσης τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με προεδρικά διατάγματα, και είναι αδύνατον να έρχεται σ’ αυτό το νομοσχέδιο, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη αντίδραση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Ευχαριστώ πολύ. 

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo