Τοπικό δημοψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση ή όχι της ΕΥΑΘ ΑΕ

Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2014 16:23
Εκτύπωση

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Ασημίνα Ξηροτύρη σχετικά με τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος για το θέμα της ιδιωτικοποίησης ή όχι της ΕΥΑΘ ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα η βουλευτής θέτει το θέμα της νομιμοποίησης του δημοψηφίσματος που αποφάσισαν οι φορείς τις πόλης, ρωτώντας τους αρμόδιους υπουργούς  τους λόγους για τους οποίους α) απορρίφθηκε το αίτημα για τοπικό δημοψήφισμα για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της και για το οποίο έχει τοποθετηθεί αρνητικά το σύνολο σχεδόν των φορέων της, ενώ έχει κατατεθεί και ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημοτικοποίηση της εταιρείας και β) της μη έκδοσης έως σήμερα του ΠΔ για την ρύθμιση των θεμάτων για τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων. Παράλληλα θέτει και το θέμα της άμεσης έκδοσή του ΠΔ, ώστε να κατοχυρωθεί το δημοκρατικό δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών για να αποφασίζουν για τα σοβαρά θέματα που αφορούν τον τόπο τους. Για το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. ΥπουργοΥς:

ΕσωτερικΩν

ΟικονομικΩν

ΔιοικητικΗς ΜεταρρΥθμισης και ΗλεκτρονικΗς ΔιακυβΕρνησης        

Θέμα:  Τοπικό δημοψήφισμα για την ιδιωτικοποίηση ή όχι της ΕΥΑΘ ΑΕ

Με δεδομένη της βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των σφοδρών αντιδράσεων του συνόλου σχεδόν της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και των πολιτών της χώρας μας κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ ΑΕ, το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει διαφοροποιήσει το σχεδιασμό του και προχωρά στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι φορείς της πόλης θέλοντας να ενισχύσουν και να επιβεβαιώσουν την θέση τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ ΑΕ, αποφάσισαν τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος. Σε πρώτη φάση το αίτημα απορρίφθηκε από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, ο οποίος αποφάνθηκε ότι "αντικείμενα τοπικών δημοψηφισμάτων δεν μπορούν να αποτελούν τα θέματα εθνικής πολιτικής, καθώς και εκείνα που συνιστούν περιφερειακές και νομαρχιακές αρμοδιότητες". Όμως, η απόφαση αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αφού εκτός από την εκπεφρασμένη αντίθεση των φορέων στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και γενικά του νερού, υπάρχει και ολοκληρωμένη πρότασή τους για την δημοτικοποίησή της και άρα αποτελεί ένα κατ' εξοχήν τοπικό ζήτημα.

Εκτός αυτού από το άρθρο 216 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπεται η λήψη αποφάσεων για σοβαρά θέματα που τους αφορούν με τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, δικαίωμα το οποίο ουσιαστικά ακυρώνεται λόγω της μη έκδοσης ΠΔ, με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας του τοπικού δημοψηφίσματος, την προκήρυξη και τη διαδικασία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, την εξαγωγή και δημοσίευση του αποτελέσματος, τους όρους Χρηματοδότησης των εμπλεκόμενων πλευρών και προβολής των προβαλλόμενων θέσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Η εκκρεμότητα αυτή καθιστά το προγραμματιζόμενο δημοψήφισμα άτυπο. 

Μετά τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Σε ότι αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ ΑΕ, για ποιο λόγο απορρίφθηκε το αίτημα για τοπικό δημοψήφισμα για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της και για το οποίο έχει τοποθετηθεί αρνητικά το σύνολο σχεδόν των φορέων της, ενώ έχει κατατεθεί και ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημοτικοποίηση της εταιρείας;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι της μη έκδοσης έως σήμερα του ΠΔ για την ρύθμιση των θεμάτων για τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων; Θα προχωρήσετε στην άμεση έκδοσή του, ώστε να κατοχυρωθεί το δημοκρατικό δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών για να αποφασίζουν για τα σοβαρά θέματα που αφορούν τον τόπο τους;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη