Το κράτος οφείλει να προστατεύσει την εστία των νοικοκυριών και το στοιχειώδες δικαίωμα του πολίτη στην κατοικία του

Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2013 12:04
Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Το κράτος οφείλει να προστατεύσει την εστία των νοικοκυριών και το στοιχειώδες δικαίωμα του πολίτη στην κατοικία του.

Η κυβέρνηση αφού άφησε το θέμα της αναστολής των πλειστηριασμών χωρίς λύση για πολλούς μήνες έφερε σχετική ρύθμιση τελευταία στιγμή και με την μορφή κατεπείγοντος. Η ΔΗΜΑΡ από τον Ιούνιο κατέθετε την τροπολογία για  τη συνέχιση της ισχύος του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου αναστολής αυτών  έως το τέλος του 2015, καλώντας την κυβέρνηση  να κλείσει  έγκαιρα το ζήτημα, να ανατρέψει τις πιέσεις της Τρόικας και τη λογική του προαπαιτούμενο  και να μην αφήνει χιλιάδες Έλληνες πολίτες να βρίσκονται όμηροι μιας καθημερινής ανασφάλειας.

Παράλληλα  η  κυβέρνηση, κατά την προσφιλή της τακτική,   κρύβεται πίσω από το κατεπείγον της αναστολής   για να φέρει μαζί ως κατεπείγουσες  και άλλες μη σχετικές διατάξεις, πολλές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται <επαχθείς> για τους πολίτες, όπως οι  τροποποιήσεις στον  ΚΕΔΕ για την πληρωμή,  τις προσαυξήσεις των προστίμων και τις  άμεσες κατασχέσεις.   

Η βουλευτής  ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη, ειδική αγορήτρια,  επεσήμανε ότι οι ρυθμίσεις για την αναστολή των  πλειστηριασμών  αποτελούν μεν ένα πρώτο βήμα  αλλά χρειάζονται βασικές  αλλαγές  ώστε να  ενισχυθεί   το  αίσθημα   δικαίου  του πολίτη προς το κράτος  για την προστασία της κατοικίας του  και   να φθάσουμε σε μία ολοκληρωμένη νομοθετική  ρύθμιση  που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών συνολικά και ρεαλιστικά.

Υπογράμμισε  ότι  ΔΗΜΑΡ εξ αρχής είχε προβάλλει   την αναγκαιότητα  παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι και το 2015, όπως  και της επέκτασης της προστασίας και  στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠΔΔ και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι η οικονομική αδυναμία δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία οφειλής αλλά σε όλες.  Για ο θέμα αυτό όπως για μια σειρά από αλλαγές στα όρια των προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά ώστε να τυγχάνει της ρύθμισης ο οφειλέτης και να προστατεύεται  η κατοικία για  φτωχά και μεσαία  νοικοκυριά οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ  κατέθεσαν τροπολογία, ζητώντας μεταξύ των άλλων: