Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» σχετικά με τα ενοίκια

Παρασκευή, 04 Ιανουάριος 2013 19:32
E-mail Εκτύπωση PDF

κατέθεσε η Ασημίνα Ξηροτύρη μαζί με τους βουλευτές της δημαρ Νίκο Τσούκαλη και Δημήτρη Αναγνωστάκη. Με την τροπολογία αυτή επαναφέρεται η ρύθμιση για έκπτωση φόρου από τη δαπάνη για τα ενοίκια και μάλιστα ενισχυμένη και καθιερώνεται θετικό κίνητρο για τη συγκέντρωση αποδείξεων μέσω της επέκτασης και ενίσχυσης του μέτρου συλλογής των αποδείξεων με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 1, Παράγραφος 1δ

Αιτιολογική Έκθεση

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 1 "Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης" αντικαθίσταται το άρθρο 9 του "Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" και προσδιορίζεται η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, ατομική εμπορική επιχείρηση, ελευθέριο επάγγελμα, ατομική γεωργική επιχείρηση και λοιπών εισοδημάτων.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1δ του άρθρου 1, «τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας: 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

12.000

10%

1.200

12.000

1.200

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου  εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση».

 

Η  ρύθμιση της παρ.1.δ) εισάγει την αυτοτελή φορολόγηση των μισθωμάτων από εκμίσθωση ακινήτων και εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του νομοσχεδίου που προτείνει διαφορετική κλίμακα φορολόγησης των λοιπών εισοδημάτων από: (α) μισθούς & συντάξεις, (β) επιχειρηματική δραστηριότητα, (γ) ενοίκια, (δ) αγροτική δραστηριότητα και (ε) μετοχές, αντί όλα τα εισοδήματα να αθροίζονται σε μία κλίμακα και να φορολογούνται βάσει αυτής (όπως π.χ. γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες χώρες).

Η αυτοτελής όμως φορολόγηση επιβαρύνει όσους έχουν μικρά εισοδήματα, ενώ ελαφρύνει όσους έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η φορολογική επιβάρυνση ενός φορολογούμενου με διασπορά εισοδημάτων είναι μικρότερη σε σχέση με την επιβάρυνση ενός φορολογούμενου που το σύνολο των εισοδημάτων του προέρχεται από τη μισθωτή εργασία, με εξαίρεση όσους έχουν μικρά εισοδήματα. Αποδεικνύεται ότι όσο διασπάται ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων τόσο λιγότερο φόρο πληρώνουν τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα (τα εισοδήματά τους σπάνια προέρχονται από μια πηγή),(βλέπε Πίνακες Παραρτήματος).

Δεδομένου ότι το μέτρο της αυτοτελούς φορολόγησης των μισθωμάτων από ακίνητα είναι ουσιαστικά δημοσιονομικά ουδέτερο και ότι επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεταφορά πόρων από τα χαμηλά εισοδήματα στα μεσαία και υψηλά.

Με την τροπολογία της παραγράφου 1.δ προτείνεται η φορολόγηση των μισθωμάτων από ακίνητα να γίνεται με βάση την κλίμακα του κύριου εισοδήματος του φορολογουμένου.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει εισοδήματα από άλλη πηγή, θα φορολογούνται με βάση τη κλίμακα των μισθωτών.

 

Η πρόταση, εκτός από την δημοσιονομική διάσταση (αφού και κατά το Υπ.Οικ. η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων δεν αυξάνει τα έσοδα συνεπώς η επαναφορά τους στην κλίμακα δεν θα τα μειώσει) έχει και τη διάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η τροπολογία της παραγράφου 1δ του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόμου ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η παράγραφος 1δ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων  υποβάλλονται σε φορολόγηση  με βάση την κλίμακα του κύριου εισοδήματος του φορολογουμένου.  Στην περίπτωση που τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων αποτελούν αποκλειστική πηγή εισοδήματος  υποβάλλονται σε φορολόγηση  με βάση  την κλίμακα των μισθωτών"

 

4 Ιανουαρίου 2013

Οι προτείνοντες βουλευτές:

 

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη

Νίκος Τσούκαλης

Δημήτρης Αναγνωστάκης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Συνολικό εισόδημα

Φόρος εάν το 100% του εισοδήματος προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες

Φόρος εάν €4.000 (€333/μήνα) από το συνολικό εισόδημα προέρχονται από ενοίκια

ΔΙΑΦΟΡΑ

5.000

0

400

400

6.000

0

400

400

7.000

0

400

400

8.000

0

400

400

9.000

0

400

400

10.000

150

400

250

11.000

360

400

40

12.000

570

400

-170

13.000

780

400

-380

14.000

990

550

-440

15.000

1.200

760

-440

16.000

1.410

970

-440

17.000

1.620

1.180

-440

18.000

1.830

1.390

-440

19.000

2.090

1.600

-490

24.000

3.390

2.750

-640

29.000

5.290

4.050

-1.240

34.000

7.590

6.150

-1.440

39.000

9.890

8.450

-1.440

44.000

12.090

10.750

-1.340

49.000

14.070

12.850

-1.220

54.000

16.320

14.920

-1.400

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Συνολικό εισόδημα

Φόρος εάν το σύνολο του εισοδήματος προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες

Φόρος εάν από το συνολικό εισόδημα €6.000 (€500/μήνα) προέρχονται από ενοίκια

ΔΙΑΦΟΡΑ

7.000

0

600

600

8.000

0

600

600

9.000

0

600

600

10.000

150

600

450

11.000

360

600

240

12.000

570

600

30

13.000

780

600

-180

14.000

990

600

-390

15.000

1.200

600

-600

16.000

1.410

750

-660

17.000

1.620

960

-660

18.000

1.830

1.170

-660

19.000

2.090

1.380

-710

20.000

2.350

1.590

-760

21.000

2.610

1.800

-810

26.000

4.060

2.950

-1.110

31.000

6.210

4.250

-1.960

36.000

8.510

6.350

-2.160

41.000

10.810

8.650

-2.160

46.000

12.810

10.950

-1.860

51.000

14.970

13.050

-1.920

56.000

17.220

15.120

-2.100