Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» σχετικά με τη φορολόγηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Δευτέρα, 07 Ιανουάριος 2013 12:24
Εκτύπωση

κατέθεσε η Ασημίνα Ξηροτύρη. Ειδικότερα, με αυτήν την τροπολογία επιχειρείται η επαναφορά στο ισχύον καθεστώς της φορολόγησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ,ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Άρθρο 10, Παράγραφος 2

Αιτιολογική Έκθεση

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 10  <καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 4019/2011>, σύμφωνα με την οποία οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών τους το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου (5% των κερδών ετησίως για αποθεματικό, 35% στους εργαζόμενους και το υπόλοιπα στις δραστηριότητες). Επίσης, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο .

Η εν λόγω παράγραφος 3 του άρθρου 10 του Ν. 4019/2011, που καταργείται, λειτουργούσε ως κίνητρο για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών  επιχειρήσεων και έδινε σημαντικές λύσεις ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση, αφού οι επιχειρήσεις αυτές είχαν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, βοηθούσε ουσιαστικά στην δραστηριοποίηση ανέργων, γυναικών και γενικότερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε κατηγορίες υπηρεσιών όπως κοινωνική φροντίδα, πολιτισμό, οικολογία κ.λπ.  

Η συγκεκριμένη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 εκτιμάται ότι θα στερήσει τη δυνατότητα από ομάδες του πληθυσμού, αλλά και από την αυτοδιοίκηση, λειτουργίας κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών δομών που θα είχε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω της συνέχισης της λειτουργίας διαφόρων δομών, αλλά και της μείωσης της ανεργίας.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η μη κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 4019/2011 ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 καταργείται.

 

Η προτείνουσα βουλευτής:

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη