Home Πρωτοβουλίες Nα επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής κάθε επιχειρηματικού φορέα και καταβολής του υφιστάμενου χαμηλού τέλους προσφοράς υπηρεσιών στο αρμόδιο επιμελητήριο, αποκαθιστώντας έναν αποτελεσματικό μηχανισμό της δημόσιας οικονομικής ζωής

Nα επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής κάθε επιχειρηματικού φορέα και καταβολής του υφιστάμενου χαμηλού τέλους προσφοράς υπηρεσιών στο αρμόδιο επιμελητήριο, αποκαθιστώντας έναν αποτελεσματικό μηχανισμό της δημόσιας οικονομικής ζωής

E-mail Εκτύπωση PDF

Μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων και των Επαγγελματικών Ενώσεων της χώρας, στην οποία συζητήθηκε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στα Επιμελητήρια από την "κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής", κατατέθηκε τροπολογία, με την οποία ζητείται να αποκατασταθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιμελητήρια, η οποία από 1-1-2015 γίνεται πλέον προαιρετική, βάσει του άρθρου 48 του ν.4111/2013. Η τροπολογία έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του νόμου 3601/2007 και άλλες διατάξεις»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/240/12-12-2012), άρθρο 6, παρ. 1, αυτής) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α/18/25-1-2013), είχε προβλεφθεί ότι από 1-1-2015 θα καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα κατά τόπους Επιμελητήρια, η οποία, πλέον, θα είναι προαιρετική. Μετά, όμως, την αναθεώρηση της ιδέας αυτής, την διαπίστωση του σημαντικού ρόλου, που παίζουν τα Επιμελητήρια στην οικονομική ζωή του τόπου και της βοήθειας, που προσφέρουν στηνοικονομική πολιτική της εκάστοτε Κυβέρνησης, η δυναμική ύπαρξη των Επιμελητηρίων αποτελεί αναγκαία συνθήκη της καθημερινής οικονομικής ζωής στην χώρα. 

Τα ελληνικά επιμελητήρια, που απαριθμούν περίπου 900.000 επιχειρήσεις-μέλη, είναι το τμήμα του δημοσίου τομέα που πρώτο αντιλήφθηκε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και συμβάλλουν καταλυτικά στην υλοποίησή τους. Ωστόσο, για να πετύχει η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Ελλάδα, χρειάζονται ισχυρά επιμελητήρια ως εταίροι τόσο των πολιτικών όσο και των επιχειρήσεων. 

Με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής, τα Επιμελητήρια θα στερηθούν το μοναδικό έσοδό τους, δεδομένου ότι δεν επιχορηγούνται ούτε με ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε υποβάθμιση ή/και παύση της λειτουργίας τους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταργηθούν. 

Ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο, τα επιμελητήρια αποτελούν το μοναδικό σημείο προώθησης και δικτύωσης της τοπικής οικονομίας. Είναι η μόνη ομάδα ειδικών συμφερόντων και ο μόνος επαγγελματικός φορέας της οικονομίας που μπορεί να αντιμετωπιστεί σοβαρά. Τα επιμελητήρια αποτελούν στην ουσία τη φωνή της οικονομίας στις περιφέρειες. Η ύπαρξη ενός εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου σε κάθε νομό της χώρας ανταποκρίνεται στην ανάγκη επιτόπιας μελέτης των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής, στην καταγραφή αυτών και στην προβολή τους προς την Πολιτεία, είτε αυτοτελώς είτε μέσω του πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 

Επιπρόσθετα, η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής, συνεπώς και της οικονομικής συνδρομής, έχει ήδη απασχολήσει την Ε.Ε. καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι αντίστοιχες αποφάσεις στηρίζουν τη διατήρηση της υποχρεωτικότητας. Σύμφωνα με τις εν θέματι γνωμοδοτήσεις η υποχρεωτική συνδρομή δεν αποτελεί φόρο υπέρ τρίτων, ούτε εμπόδιο στην ελευθερία για την ίδρυση επιχειρήσεων στη χώρα και είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α/240/12-12-2012, άρθρο 6, παρ. 1, αυτής), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α/18/25-1-2013), που προβλέπει ότι .

Πρέπει να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής κάθε επιχειρηματικού φορέα και καταβολής του υφιστάμενου χαμηλού τέλους προσφοράς υπηρεσιών στο αρμόδιο κατά τόπο επιμελητήριο. 

Από την μεταβολή αυτή δεν προκαλείται καμιά απολύτως επιβάρυνση στον κρατικό Προϋπολογισμό.

 

                                                                                   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α/18/25-1-2013) 

«Η παρ. 1 του άρθρου 6 της από 12-12-2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α/240/12-12-2012), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ Α/18/25-1-2013) «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποίηση του Νόμου 4093/2012 κλπ.», καταργείται από τότε που ίσχυσε».

 

22 Απριλίου 2014

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Ασημίνα Ξηροτύρη

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Μαρία Γιαννακάκη

Γιώργος Κυρίτσης

Σπύρος Λυκούδης

Κατερίνα Μάρκου

Βασίλης Οικονόμου

Γιάννης Πανούσης

Μαρία Ρεπούση

Νίκος Τσούκαλης

Νίκη Φούντα

Γρηγόρης Ψαριανός

Θωμάς Ψύρρας

                                                                               

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo