ΟΜΙΛΙΑ Α.ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 05-5.08 ΣΥΛΛ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δευτέρα, 05 Μάιος 2008 12:47
E-mail Εκτύπωση PDF

Ημερίδα με θέμα «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία της πρόληψης και της προστασίας του πολίτη και του οικοσυστήματος από τις δασικές πυρκαγιές. Αξιολόγηση – Προοπτικές»

ΟΜΙΛΙΑ  της  ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ, Δρ.Πολ.Μηχ. Συντονίστριας της επιτροπής του Παρατηρητηρίου,  με θέμα:

« Προτάσεις και δράσεις του  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  Ανασυγκρότησης  των  Πυρόπληκτων  Περιοχών »

Εισαγωγή

Οι μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού που έλαβαν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας, μας απασχόλησαν από την πρώτη στιγμή και αναλάβαμε πολλαπλή δράση. Παρόμοια φαινόμενα πυρκαγιών που επιτείνονται λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, της λειψυδρίας και γενικότερα της μεταβολής του κλίματος, αλλά και πλημυρικά φαινόμενα αναμένονται να πυκνώσουν μέσα στα επόμενα χρόνια, επομένως η θωράκιση της χώρας έναντι αυτού του κινδύνου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την πολιτεία, τόσο για την διατήρηση του οικολογικού αποθέματος της χώρας όσο και για την στήριξη των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται.

Η εικόνα σε σχέση με τις απώλειες στις πληγείσες περιοχές ήταν τραγική. Εκτός από τις δεκάδες ανθρώπινες ζωές, επλήγησαν 502 Δημοτικά διαμερίσματα επτά Νομών, που ο πληθυσμός τους ανέρχεται στο 37% του συνολικού πληθυσμού.  Η καταστροφή δασών και δασικών εκτάσεων ανέρχεται σε 1.472.300 στρέμματα.  Πάνω από 300.000 στρ. από τις παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται σε περιοχές NATURA, ενώ οι εκτάσεις που αντιμετωπίζουν κίνδυνο διάβρωσης μέτριας, μεγάλης και πολύ μεγάλης επικινδυνότητας εξ αιτίας των πυρκαγιών ανέρχονται σε 2.230.399 στρ.

Τα αίτια και οι παράμετροι, που οδήγησαν  στην κατάρρευση του συστήματος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, επισημάνθηκαν από πολλές πλευρές και παραπέμπουν στην ανάγκη γενναίων  θεσμικών   και διοικητικών  μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να καλυφθούν τα  σημαντικά κενά και οι παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου  και για να καταστεί λειτουργική και αποτελεσματική  η διασύνδεση της  Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή του. Διότι, από την μέχρι σήμερα εμπειρία γύρω από την ανασυγκρότηση των  πυρόπληκτων περιοχών, βασική διαπίστωση  είναι η έλλειψη συντονισμού και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και φορέων (Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δασικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρισης Υδατικών πόρων κ.ά).

Οι καθυστερήσεις και η αποσπασματικότητα των παρεμβάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις δυσχεραίνοντας τις ήδη δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι κάτοικοι των περιοχών.

 

Προχωρήσαμε γιαυτό τον Οκτώβριο  στη σύσταση Παρατηρητηρίου ανασυγκρότησης, το οποίο στελεχώνεται από εκπροσώπους του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ, του ΔΣΑ, του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Ιατρικού Συλλόγου, στα πλαίσια της συνεργασίας τους στο Διεπιστημονικό Συμβούλιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η παρακολούθηση, η συμβολή και οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης και προστασίας της φύσης των πυρόπληκτων περιοχών,  μέσα από ένα βιώσιμο επανασχεδιασμό, που θα σέβεται το περιβάλλον  και   το δημόσιο συμφέρον .

Στόχος μας είναι οι άμεσες παρεμβάσεις να μην θίγουν τις προοπτικές της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης παρέμβασης. Το συνολικό έργο της ανασυγκρότησης  να αντιμετωπισθεί ως ένα μεγάλο δημόσιο έργο με προϋπολογισμό, επί μέρους χρονοδιαγράμματα και στάδια εργασιών (προγραμματικές φάσεις) και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα επιλύει :

 

Ομάδες εργασίας

Για την στήριξη του Παρατηρητηρίου ανασυγκρότησης συστήθηκαν και εργάζονται σήμερα  τρεις Ομάδες Εργασίας από ειδικούς επιστήμονες, με το εξής έργο:

1η Ομάδα εργασίας

Το έργο της  είναι η εξειδίκευση της γενικής πρότασης για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών με ένα βιώσιμο σχεδιασμό με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που θα μελετηθεί και θα υλοποιηθεί μέσα από τις διαδικασίες ενός μεγάλου δημοσίου έργου με τη συγκρότηση ενός ειδικού Οργανισμού ή Φορέα Διαχείρισης (π.χ. σε μικρότερη κλίμακα, κατά το πρότυπο  του «Αθήνα 2004») για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό, ενώ για τη μελέτη και εκτέλεση των έργων την αρμοδιότητα θα έχουν, τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, οι Περιφερειακές και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπηρεσίες.

2η Ομάδα εργασίας

Η 2η Ομάδα ασχολείται  με τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης (στέγαση, αντιπλημμυρική προστασία, βασικές υποδομές και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας), την ενίσχυση και τον επανασχεδιασμό των υποδομών, δικτύων και εγκαταστάσεων, το οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και κληρονομιά, τον σχεδιασμό  και τα έργα προστασίας  και ανάδειξης και η 

3η Ομάδα εργασίας

Η 3η Ομάδα ασχολείται με θέματα Αγροτικής ανάπτυξης, φυτικής και ζωικής παραγωγής και μεταποίησης, την στήριξη της αγροτικής οικονομίας, την προστασία της αγροτικής γης, δασικών εκτάσεων και οικοσυστημάτων, τους Δασικούς Χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

Οι κυριότερες παρεμβάσεις μας μέχρι σήμερα

Α) Συνέντευξη τύπου του       ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ κατά   την ημέρα των εκδηλώσεων «ενάντια στην κλιματική αλλαγή», όπου συνδέσαμε  την προσπάθεια αυτή με τον  αγώνα που πρέπει να δώσουμε όλοι στη χώρα μας για την πλήρη προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων και την αναζωογόνηση αυτών που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές.  Και αυτό γιατί είναι παγκόσμια αποδεκτό ότι τα φυσικά και ιδιαίτερα τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν βασικό παράγοντα  αναστροφής  του φαινομένου  του Θερμοκηπίου.

Β) Παρέμβαση για την άμεση ανάγκη εκπόνησης δασικών χαρτών

Στην παρέμβασή μας αυτή προς όλους τους αρμόδιους φορείς και τα ΜΜΕ  τονίσαμε ότι: Μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τα δάση δέχονται ακόμη ένα συντριπτικό χτύπημα από την  μη ένταξη του προγράμματος των «Δασικών χαρτών» στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν την Δ΄ Προγραμματική περίοδο. Με αυτή την εξέλιξη δεν υπάρχει πλέον κανένας προγραμματισμός της Κυβέρνησης για την σύνταξη Δασικών χαρτών. Κατά την κρίση τόσο των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, όσο και των εμπλεκομένων με το αντικείμενο φορέων (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ, Σύλλογοι Δασολόγων) και των ειδικών επιστημόνων το πρώτο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τον επανασχεδιασμό σε ορθολογική βάση των περιοχών, που επλήγησαν απ’ τις πυρκαγιές, είναι οι δασικοί χάρτες. Αυτοί, δε μπορούν να υποκατασταθούν σε καμία περίπτωση από την πρόχειρη και αποκομμένη απ΄ το πεδίο, εργασία της «Οριοθέτησης των δασών» που φαίνεται να έχει δρομολογηθεί από την «Κτηματολόγιο Α.Ε.».  Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για όλους μας και μας κάνει να ανησυχούμε βαθύτατα για το μέλλον των δασών στη χώρα μας, η ακύρωση του προγράμματος για τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών. Πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης Δασικών Χαρτών,  αρχής γενομένης από τις πληγείσες απ’ τις πυρκαγιές περιοχές και στη συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη διαδικασία αυτή η χώρα μας θα αποκτήσει επιτέλους ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή και προστασία του δασικού πλούτου, για την αποφυγή επιβουλών στις καμένες περιοχές.

Γ) Επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές και συσκέψεις  με τους τοπικούς φορείς

Κλιμάκια μελών της επιτροπής του  Παρατηρητηρίου, επισκέφθηκαν τις πληγείσες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού περιοχές της Πελοπονήσου και συνομίλησαν  με τους Δημάρχους των περιοχών αυτών. Το τέλος της κάθε  περιοδείας ακολουθούσε σύσκεψη με εκπροσώπους των τοπικών φορέων, όπως : Περιφέρεια, Νομαρχία, Δ/νσεις Τεχν. Υπηρεσιών και Δασών, Οικονομικό Επιμελητήριο, Οικολογικές Οργανώσεις κ.ά.

Από τις περιοδείες, τις επαφές  με τους φορείς στις συσκέψεις κ.λ.π διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση καταστροφών έχει σημαντικά κενά και παραλείψεις, όπως και η οργανωτική δομή και η διασύνδεση της  Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης για να είναι σε θέσει να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Οι τοπικοί φορείς τόνισαν τις μεγάλες αδυναμίες  του συστήματος πρόληψης και δασοπυρόσβεσης και επικαλέσθηκαν το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής ως ένα βιώσιμο μοντέλο που πρέπει, μετά από την επικαιροποίησή του,  να αξιοποιηθεί από την πολιτεία προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

2. Τα προβλήματα επικεντρώνονται κυρίως

α) Στα ειδικά περιβαλλοντικά, όπως

- Η διάβρωση των εδαφών των πυρόπληκτων περιοχών, όπως  και η αστάθειά τους.

- Οι υδατικοί πόροι που έχουν ποικιλοτρόπως  επηρεασθεί και σε μεγάλο βαθμό από τις πυρόπληκτες περιοχές.

- Η μεγάλη καταστροφή των φυσικών οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα των δασικών και των προστατευόμενων περιοχών

β) Στα κοινωνικά ζητήματα , όπως :

- Η στήριξη της απασχόλησης του αγροτικού πληθυσμού και η αναζωογόνηση της αγροτικής γης.

- Η αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού.

- Η δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο μέσα από τη διαδικασία αποκατάστασης, όσο και μέσω των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

3. Όσον αφορά το πρώτο στάδιο της κάλυψης των άμεσων αναγκών, μετά τα μέτρα των πρώτων ημερών, υπάρχει κατά γενική ομολογία  στασιμότητα.

Έτσι διαπιστώνονται προβλήματα  :

α) Στην αποκατάσταση των οικισμών (έλεγχοι, άδειες, τίτλοι ιδιοκτησίας κ.ά. για εγκυρότητα της χρηματοδότησης και την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης ).

β) Στην αντιδιαβρωτική προστασία , επιτυχή ίσως τα έργα  των πρώτων ημερών αλλά στοιχειώδη και ανεπαρκή ακόμη και για το άμεσο μέλλον, σε σχέση και με την ελλειπέστατη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών.

γ) Στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών (έλλειψη προγραμματισμού, μελετών και κυρίως χρηματοδότησης).

δ) Στην τεχνική αναδάσωση, που απαιτείται σε σημαντικές δασικές εκτάσεις, και στην αναγκαία προετοιμασία γιαυτό (φυτευτικό υλικό, ειδικοί επιστήμονες)

ε) Στην αποκατάσταση των δικτύων και λοιπών  υποδομών , χαρακτηριστική ήταν η διαπίστωση των Δημάρχων ότι <παρατηρείται στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα – προγραμματισμός , μελέτες, χρηματοδότηση – που αφορούν τις υποδομές >.

στ) Στον σχεδιασμό προστασίας των περιοχών που δεν έχουν καεί  και στην ένταξη των πολιτών στο σχεδιασμό και την επιχείρηση πυροπροστασίας αυτών των περιοχών.

ζ) Στην αποκατάσταση των καλλιεργειών και στην έγκαιρη εισαγωγή καινοτόμων αγροτικών δραστηριοτήτων, όπως και την παράταση των αναπτυξιακών κινήτρων   με απώτερο σκοπό την συγκράτηση του πληθυσμού.

η) Πολύ θετικό κρίνεται το  ότι, όπως δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής Δασών, ολοκληρώθηκε η κήρυξη των αναδασωτέων εκτάσεων.  Πρέπει τώρα άμεσα να αρχίσει η ορθή διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών !

4. Έντονος ήταν ο προβληματισμός σε όλους  για την ανυπαρξία ενός συνεκτικού σχεδίου ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, που θα δώσει  έμφαση στην αποκατάσταση των περιοχών, την παραπέρα ανάπτυξή τους  και στην δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον,  όπως και ενός δημόσιου φορέα σχεδιασμού και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και δράσεων  από τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Ενός φορέα με αποκεντρωμένη δομή και  λειτουργία στις Περιφέρειες, οι οποίες  έχουν το πρόβλημα. Χαρακτηριστική είναι η γενική τους πρόταση (παρόμοια με αυτή του Παρατηρητηρίου) ότι < δεν είναι δυνατόν να καλείται η τοπική κοινωνία μόνη της  να διαχειρισθεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση, αλλά επιβάλλεται  συντεταγμένα η πολιτεία με τους φορείς της   και την τοπική κοινωνία  να σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης.

5. Τέλος ερωτηματικά και αγωνία διατυπώνονται από όλους τους φορεί για το μείζον θέμα της χρηματοδότησης , όπως :

α) Για το πώς   λειτουργεί το <Ταμείο  Εθνικού Φορέα εκτάκτων αναγκών >  και με ποια κριτήρια και πότε θα διατεθούν χρήματα  για την αποκατάσταση (ελάχιστα χρήματα έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και μόνο για την αποκατάσταση οικισμών)

β) Για  την έγκριση της παράτασης  προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ,  που συνδέονται με  τις πυρόπληκτες περιοχές.  Βέβαια η κύρια αγωνία όλων μας είναι ότι επί της ουσίας δεν  έχουν συνταχθεί ακόμη έγκριτα και βιώσιμα προγράμματα από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές Περιφερειών και Υπουργείων, για τις πυρόπληκτες περιοχές.

γ) Γιατί  καθυστέρησε  τόσο  η έγκριση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε  των κονδυλίων που αναλογούν για τέτοιας  έκτασης καταστροφές. Και γιατί από τα 160εκατ.Ευρώ που ζητούσε η Ελληνική Κυβέρνηση εγκρίθηκαν τελικά σχεδόν τα μισά

 

Δ) Συναντήσεις με την Κεντρική Διοίκηση (Υπουργεία) και αρμόδιους φορείς

Κλιμάκιο μελών της Επιτροπής Παρατηρητηρίου συναντήθηκε, εξέθεσε τους προβληματισμούς του για την πρόοδο και τον τρόπο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών και ζήτησε να ενημερωθεί για τις μέχρι σήμερα ενέργειες από τους παρακάτω:

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης : Συνομίλησαν με τον Υποργό, τον Υφυπουργό και τον αρμόδιο Γεν.Γραμματέα .

- ΥΠΕΧΩΔΕ : Συνομίλησαν με τον Υφυπουργό και τον Γεν.Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και με  τον Γεν. Γραμματέα Δημ.Έργων

- Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης  Εκτάκτων   Αναγκών : Συνομίλησαν με τον Πρόεδρο αυτού κ. Π. Μολυβιάτη

Εκρεμμεί η συνάντηση με Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Μετά και από τις συναντήσεις αυτές οργανώνουμε ως Παρατηρητήριο στις 28 Μαίου ανοιχτή συζήτηση με θέμα <την επίσπευση και τον συντονισμό των έργων αποκατάστασης και των ολκληρωμένων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών>. Στη συζήτηση αυτή αυτή έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και να μας  ενημερώσουν για τη μέχρι σήμερα δράση τους , αλλά και τα προβκήματα που αντιμετωπίζουν, τόσο τα αμόδια Υπουργεία και κεντρικοί Φορείς, όσο και οι τοπικοί φορείς και της Αυτοδιοίκησης των Νομών που επλήγησαν.

Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε ότι από τις παραπάνω συσκέψεις και  συναντήσεις με την κεντρική διοίκηση  και με τους  τοπικούς φορείς, από τα στοιχεία που έρχονται στην επικαιρότητα για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, από τις μέχρι σήμερα σχετικές εκδηλώσεις και ημερίδες του ΤΕΕ και τις επεξεργασίες της επιτροπής και των ομάδων εργασίας του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι :

Η  πλειοψηφία των κεντρικών  φορέων και οργανώσεων, όπως  και το σύνολο σχεδόν των  τοπικών  φορέων προβάλλουν ως  προεξάρχουσα τη ρύθμιση, που εξαρχής συμπεριέλαβε στις προτάσεις του το  Παρατηρητήριο ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, για τη σύσταση  του ενιαίου διεπιστημονικού φορέα διαχείρισης και πυροπροστασίας των δασών. Ενός φορέα που θα εποπτεύεται από ένα Υπουργείο (ευχής έργο θα ήταν να είχαμε ήδη  το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να τεθεί υπό την εποπτεία του), θα έχει σημαντικές θεσμικές αρμοδιότητες, επαρκή στελέχωση με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και  σύγχρονα  μέσα  και εξοπλισμό.  Υπενθυμίζουν γι αυτό   ότι  το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής, που πρότεινε τον σχετικό  φορέα,  περιγράφει ένα   βιώσιμο μοντέλο που πρέπει, μετά από την επικαιροποίησή του,  να αξιοποιηθεί από την πολιτεία προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Οι βασικές αρχές και προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αποτελεσματικά σήμερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας και ο φορέας που θα το εγγυηθεί είναι:

- Όπως για κάθε γενναία μεταρρύθμιση, απαιτείται   πολιτική βούληση και κοινωνική συναίνεση, όχι μόνο  για την θεσμική θωράκιση, αλλά  και για την εφαρμογή των συνταγματικών μας διατάξεων και των απαραίτητων εργαλείων στα οποία  παραπέμπουν, δηλαδή τον  χωροταξικό σχεδιασμό, τους δασικούς χάρτες, το δασολόγιο και  το εθνικό   κτηματολόγιο.

Πολύ περισσότερο    απαιτείται  η ανατροπή των δασοκτόνων και περιβαλλοντοκτόνων διατάξεων και πρακτικών,  που επιβραβεύουν ή ενθαρρύνουν καταπατητές και συντηρούν το έλλειμμα περιβαλλοντικής συνείδησης, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης για το περιβάλλον   τόσο στη χώρα μας όσο και στον πλανήτη ολόκληρο.

- Απαιτείται ολοκληρωμένος,  μακρόπνοος σχεδιασμός σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με βάση την εμπειρία για την επικινδυνότητα του ελληνικού χώρου και τις αναμενόμενες επιπτώσεις από τις πυρκαγιές και τις άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές.

- Απαιτείται   οργάνωση της πρόληψης, με την αρχή ότι αυτή  είναι  το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος   και της αποκατάστασης με  σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και γενικά την αρχή της αειφορίας ( ή τις οικολογικές αρχές).

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση πρέπει επίσης να αξιοποιούν τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής έρευνας και τις σύγχρονες τεχνολογίες για την πρόληψη και την διαχείριση των κινδύνων.

Γιαυτό και η σημερινή ημερίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να αξιοποιήσουν άμεσα τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση.

Η ημερίδα γίνεται ακριβώς στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ευχόμαστε όλοι να συμβάλλει,  μαζί με πολλές άλλες  εκδηλώσεις, προτάσεις, πιέσεις, διαμαρτυρίες και κυρίως την κραυγή αγωνίας των πυρόπληκτων περιοχών για να μην καούν τα υπόλοιπα ! στο να αλλάξουν τα πράγματα.  Στο να  οργανωθεί και σχεδιασθεί η   πρόληψη, με την αρχή ότι αυτή  είναι  το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία των δασών και του οικολογικού αποθέματος της χώρας και  για την στήριξη των κατοίκων στις περιοχές που απειλούνται.

 

05-05-2008                            ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΆΡΗ