Ομιλία για την κοινοβουλευτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της ημερίδας «Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και Μικρομεσαίοι Αγρότες»

Σάββατο, 21 Απρίλιος 2007 02:00
Εκτύπωση
Οι καθημερινές παρεμβάσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο στις επιτροπές, στις συζητήσεις νομοσχεδίων και επερωτήσεων, αναδεικνύουν ένα ιδιαιτέρως πλούσιο έργο. Η ανάδειξη όλων των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Κ.Ο.) κάθε μήνα στην πρώτη 10άδα ή 15άδα των πλέον δραστήριων και παραγωγικών βουλευτών αποτελεί μερική τουλάχιστον απόδειξη του ισχυρισμού αυτού. Βέβαια η δουλειά της Κ.Ο. δεν είναι έργο μόνο των βουλευτών και των συνεργατών τους. Σε μεγάλο βαθμό η πολύπλευρη παρέμβασή μας υποβοηθείται από την καθημερινή τροφοδότηση με υλικό που προέρχεται από επισημάνσεις, διαμαρτυρίες, διεκδικήσεις και αιτήματα φορέων και κοινωνικών οργανώσεων από κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα για τις παρεμβάσεις μας υπέρ των αγροτών. Τα ζητήματα της αγροτικής πολιτικής αποτέλεσαν κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο (από το 2004 μέχρι σήμερα) έναν από τους βασικούς άξονες δράσης μας. Στην περίπτωσή μου μάλιστα, ως υπεύθυνης από την Κ.Ο. για τα αγροτικά, μπορώ να ισχυριστώ ότι κατέβαλα προσπάθειες, ώστε να καλυφθεί με συνέπεια ο δύσκολος τομέας της αγροτικής πολιτικής. Η συγκομιδή αυτή της προσπάθειας είναι πλούσια και σαφώς δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τα αριθμητικά δεδομένα της κοινοβουλευτική μας εκπροσώπησης. Στο διάστημα αυτό που αναφερόμαστε καταθέσαμε ως κόμμα τρεις Επερωτήσεις με θέμα: τα Προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον και τη ποιότητα ζωής της χώρας μας, τη δεινή θέση των αγροτών και οι προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και την προοπτική και τον ελλιπή σχεδιασμό και οργάνωση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Ακόμη, κατατέθηκαν και συζητήθηκαν 22 επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά με επενδυτικά σχέδια βελτίωσης, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία, εισαγωγή και καλλιέργεια μεταλλαγμένων σπόρων, εισαγωγή μεταλλαγμένων ζωοτροφών, μέτρα στήριξης πτηνοτροφίας, ένταξη δασικών χαρτών και προστασία δασών, το μέλλον της τευτλοκαλλιέργειας και η προοπτική καλλιέργειας ενεργειακών φυτών, προστασία των αγροτών από πρόστιμα και χαράτσια για την κατοχύρωση των ατομικών τους δικαιωμάτων και άλλων περίπου 100 απλές ερωτήσεις και πολλές αναφορές αποτελούν στην πράξη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και των αγροτών κυρίως απέναντι σε μια Κυβέρνηση που κληρονόμησε μεν κρίσιμα προβλήματα από την προηγούμενη αλλά που φροντίζει επιμελώς και με συνέπεια να διαιωνίζει. Οι κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις έχουν βέβαια έναν άξονα αναφοράς. Της γενικές θέσεις και προτάσεις που ο ΣΥΝ έχει διατυπώσει και οι οποίες εντάσσονται σε μια πολιτική που επιδιώκει την αναζωογόνηση της υπαίθρου, την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της ελληνικής γεωργίας, τη σταθεροποίηση με όρους βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στη χώρα μας και την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων αγροτικών νοικοκυριών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω την ετοιμότητα του τμήματος αγροτικής πολιτικής του κόμματος και την πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε, στην περίπτωση ιδιαίτερα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε νομοσχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Δυστυχώς, οι οργανώσεις μας δεν ανταποκρίθηκαν με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο ενδιαφέρον για να προβληθούν τοπικά έστω προβλήματα αγροτικής παραγωγής με αποτέλεσμα να είμαστε υποχρεωμένοι « να ανακαλύψουμε» το πρόβλημα εμείς ή να καταφεύγουμε σε δημοσιεύματα και πληροφορίες πέραν του κομματικού μηχανισμού και των συντρόφων μας που το γνωρίζουν από «πρώτο χέρι». Με την ευκαιρία της σημερινής συνδιάσκεψης θα ήθελα να ζητήσω την πιο ενεργή συμβολή όσων ασχολούνται με την αγροτική πολιτική στην περιφέρεια και να δηλώσω τη διαθεσιμότητα της Κ.Ο. Από την επταετή σχεδόν ενασχόλησή μου με την αγροτική πολιτική σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δράσης αλλά και από τις επαφές και συναντήσεις με φορείς αγροτών στην περιφέρεια είτε στα μπλόκα σε περιπτώσεις αγροτικών κινητοποιήσεων έχω οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι διανύουμε μια κρίσιμη φάση αλλαγών και προσαρμογών που θα επηρεάσει αρνητικά το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Το όραμά μας είναι μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία. Μια γεωργία που θα εξασφαλίζει απασχόληση και ικανοποιητικό εισόδημα στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και θα προωθεί την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και άλλων συλλογικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας. Επίσης θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών για υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα, θα λαμβάνει υπόψη της τις τάσεις της διεθνούς αγοράς και τις δυνατότητες για ανταγωνιστικές παραγωγές, καθώς και τις ανάγκες ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου. Είμαστε διαμετρικά αντίθετοι στην πολιτική της παθητικής προσαρμογής στη νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ και στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ, αλλά και στην πολιτική της αδιέξοδης καταγγελίας και της φυγής προς το πουθενά που ακολουθεί το ΚΚΕ. Έχουμε εκφράσει τη ριζική αντίθεσή μας στην "αναθεώρηση" και επιμένουμε στη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, καθώς και στην εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και γενικότερης αναγέννησης της υπαίθρου. Η αναδιάρθρωση της παραγωγής δεν μπορεί να γίνει δίχως εθνικό σχεδιασμό, περιφερειακό και τοπικό προγραμματισμό, με ζώνες παραγωγής, κίνητρα, κ.ά., σε συνδυασμό με σχέδια αγροτικής ανάπτυξης ορεινών, νησιωτικών και μειονεκτικών περιοχών, που προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αγροτουρισμού. Ενίσχυση των συνεταιρισμών (κυρίως των παραγωγικών) και των ομάδων παραγωγών, ώστε να αναπτύξουν τη δράση τους για λογαριασμό και προς όφελος των αγροτών (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, εμπορία, πληροφόρηση, κ.ά.). Τέλος σημαντικός μοχλός υλοποίησης των παραπάνω στόχων, είναι η αναδιάρθρωση του ΥΠΑΑΤ και η στήριξη της αγροτικής έρευνας. Ειδικότερα το ΥΠΑΑΤ χρειάζεται βαθιά λειτουργική τομή (επιστημονική στελέχωση και αλλαγή προσανατολισμού), ώστε να χαράσσει και να υλοποιεί μια ενεργητική στρατηγική εθνικής αγροτικής ανάπτυξης, η οποία θα εμπεριέχει ολοκληρωμένες πολιτικές κατά τομείς, περιοχές και γεωργικά προϊόντα και θα εξασφαλίζει την επιστημονική και τεχνική στήριξη του αγρότη. Για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και να δρομολογηθούν προοδευτικές αλλαγές στην ύπαιθρο, πρωταρχική προϋπόθεση είναι η ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του αγροτικού κινήματος. Ωστόσο, η διάσπαση του αγροτικού κινήματος εμποδίζει τη μαζικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Η υπέρβαση της διάσπασης, αποτελεί σήμερα το "πρόβλημα των προβλημάτων".