Ομιλία σε ημερίδα για την «Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και Μικρομεσαίοι Αγρότες» που συνδιοργάνωσαν ο ΣΥΝ και το ΚΕΑ

Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2007 02:00
Εκτύπωση
Μόλις πριν από ένα μήνα γιορτάσαμε τα 50 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης κι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για μια ευρεία δημόσια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης. Η προοπτική την οποία χρειάζονται τόσο πολύ οι λαοί μας, απαιτεί μια σαφή και σημαντική ρήξη με τις φιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι δυνατόν μόνο με την δημιουργία μιας πραγματικά κοινωνικής Ευρώπης μέσα από νέες κοινωνικές και δημοκρατικές νίκες και με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και των λαών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 50 χρόνια μετά την υπογραφή στης Συνθήκης της Ρώμης, το σημαντικό επίτευγμα είναι ότι δεν είναι πια δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, χωρίς πραγματικές διαβουλεύσεις με τους πολίτες. Παίρνοντας υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες κάθε χώρας, τα κόμματα και οι δυνάμεις που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Αριστερά, συμφώνησαν τις κοινές αξίες και στόχους για μια νέα ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Μερικές από αυτές σχετίζονται με την προοπτική μιας ενιαίας αγροτικής πολιτικής των αριστερών κομμάτων της Ευρώπης όπως την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινών αγαθών και άρνηση της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησής τους, τη ριζική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, εξάλειψη της πρακτικής ντάμπινγκ σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών, την προστασία του περιβάλλοντος ως κύριος άξονας μιας νέας οικονομίας και την πολιτική κοινής ανάπτυξης και αλληλεγγύης με το Νότο, Σε μια τέτοια προοπτική χρειάζεται να συμφωνήσουμε ότι είμαστε αντίθετοι με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούνται στον τομέα αυτό, από τους κυρίαρχους κύκλους τόσο της ΕΕ αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ότι οι δαπάνες στήριξης του αγροτικού τομέα, θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο ύψος που έχει αποφασιστεί ως το 2013, με δικαιότερη κατανομή τους υπέρ των μικρομεσαίων αγροτών και των συλλογικών μορφών παραγωγής. Τη σαφή αντίθεσή μας στη χρησιμοποίηση «γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» (GMO’s), στην παραγωγή προϊόντων και ζωοτροφών, και τη στήριξη της παραγωγής βιολογικών προϊόντων με αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Ότι η ευρωπαϊκή αριστερά πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα του αγροτικό τομέα, που δεν αφορά μόνο τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά έχει ευρύτερες προεκτάσεις, τόσο από πλευράς υγιεινής των τροφίμων, όσο περιβάλλοντος, πολιτισμού, κά. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε μια διαφανή, υπεύθυνη και αξιόπιστη συζήτηση με όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, με την εκφραζόμενη με ποικίλους τρόπους Αριστερά και πέραν αυτής, σχετικά με τις αναγκαίες και πιθανές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποκλειστούν οι φιλελεύθερες πολιτικές, και να πετύχουμε μία πραγματικά σημαντική αναδιαμόρφωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Για μια Ευρώπη ενωμένη, υπεύθυνη και φιλειρηνική, κοινωνική, βιώσιμη και δημοκρατική, φτιαγμένη μαζί και για όλους τους λαούς που ζουν στην ήπειρό μας.