Home Ομιλίες Ομιλία Στο συνέδριο γυναικών μελών κοινοβουλίων της νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα: «Παγιώνοντας τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ειρήνη στα Βαλκάνια: ο αποφασιστικός ρόλος των γυναικών»

Ομιλία Στο συνέδριο γυναικών μελών κοινοβουλίων της νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα: «Παγιώνοντας τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ειρήνη στα Βαλκάνια: ο αποφασιστικός ρόλος των γυναικών»

E-mail
Ο ρόλος των γυναικών πολιτικών-μελών του Κοινοβουλίου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του απασχολεί σοβαρά τους γυναικείους φορείς και τις γυναίκες. Πολλοί απαντούν ότι δεν έχει απονεμηθεί στις γυναίκες ιδιαίτερος ρόλος. Μια δεύτερη συχνή απάντηση είναι ότι έχουν ιδιαίτερο ρόλο οι γυναίκες στο βαθμό που θα πρέπει να λειτουργούν ως εκπρόσωποι του φύλου τους και να προωθούν τα ιδιαίτερα αιτήματα των γυναικών. Η δική μας απάντηση είναι ότι οι γυναίκες πολιτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητα εφ΄όλης της πολιτικής ύλης, γιατί τα προβλήματα στον κόσμο είναι πολλά, χωρίς όμως να παραλείπουν να τη συνδέουν με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των γυναικών ως κοινωνικό φύλο. Είναι γεγονός, ότι προς τις γυναίκες πολιτικούς αναπτύσσονται προσδοκίες εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και των ίδιως των γυναικών. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι ελάχιστες στο χώρο της πολιτικής. Για να ανταποκριθούν στα σύνθετα αυτά καθήκοντά τους απαιτούνται ειδικά μέτρα και πολιτικές συνεργασίας. Σε επίπεδο Βουλής είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι αίτημα των γυναικείων οργανώσεων παλιό, που πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Μόλις πριν λίγους μήνες επαναλάβαμε την υπόσχεσή μας να το προχωρήσουμε. Μόνιμος συντονισμός των γυναικών στο δικό μας Κοινοβούλιο δεν υπάρχει. Είναι πολύ χρήσιμο να το κάνουμε κατ΄αρχήν άτυπα, όπως στην περασμένη θητεία, μια ακόμη Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Περαιτέρω, σε διεθνές επίπεδο, θα είναι πολύ θετικό να υπάρχει συνεννόηση και συντονισμός των γυναικών στα Κοινοβούλια των Βαλκανικών χωρών, προκειμένου να προωθηθούν στόχοι ειρήνης, καλή γειτονίας, συνανάπτυξης, εκδημοκρατισμού, συνεργασίας στην περιοχή. Οι γυναίκες από τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και πολύ περισσότερο οι γυναίκες πολιτικοί, μπορούν και πρέπει να παίξουν έναν αυξημένων απαιτήσεων ρόλο στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης, για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, για ανθρωποκεντρική αειφόρο ανάπτυξη. Στην προσπάθεια ανάπτυξης που κάνουν όλες οι χώρες, σ΄ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι γυναίκες, όσο ποτέ, πρέπει να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις, έστι ώστε, η προσπάθεια ανάπτυξης να μην είναι συνδεδεμένη μόνο με οικονομικούς και τεχνικούς δείκτες. Σ΄αυτήν την ταλαιπωρημένη, ευαίσθητη, αλλά πολυπολιτισμική περιοχή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης, θα πρέπει: 1. Να εξασφαλίζει την ισότητα των δικαιωμάτων των πολιτών, και όχι να αναπαράγει ή και να διογκώνει τις ανισότητες. 2. Να εξασφαλίζει πλήρη απασχόληση στους πολίτες και να κυριαρχείται από το στόχο για να εξαλείψει την κατάσταση της φτώχειας, της ανεργίας που όλο διογκώνεται στον πλανήτη μας και στη δική μας περιοχή, και είναι "προνομιακό" πεδίο του φύλου μας. 3. Να κατανέμει ισόρροπα μέσα στην κάθε χώρα ή στις ευρύτερες ενότητες κρατών-μελών (Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Βαλκάνια) τις επιδιώξεις και τα οφέλη της ανάπτυξης με πρωταρχική μέριμνα την προστασία του περιβάλλοντος. 4. Ιδιαίτερα στη Βαλκανική υπάρχουν κοινές πολιτιστικές παραδόσεις, μεγάλη νοοτροπική εγγύτητα και κοινοί αγώνες με τη χώρα μας για ανεξαρτησία και πρόοδο. Το όραμα της Διαβαλκανικής συνεργασίας του Ρήγα Φεραίου έχει ριζώσει στην κουλτούρα των λαών μας και θα αποτελέσει το δημιουργικό όραμά της. Οι γυναίκες μπορούν περισσότερα να κάνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η παράγραφος 18 της Διακήρυξης του Πεκίνου λέει: "η τοπική, εθνική και περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί και είναι στενά συνυφασμένη με την πρόοδο των γυναικών, που είναι μια θεμελιώδης δύναμη για υψηλές πολιτικές θέσεις, την επίλυση των συγκρούσεων και την προώθηση μιας διαρκούς ειρήνης σε όλα τα επίπεδα…" Σε συμφωνία με τις παραπάνω προβλέψεις, αλλά και τις τεράστιες ανάγκες διασφάλισης της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή μας, οι γυναίκες πολιτικοί από τις χώρες μας πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των γυναικείων οργανώσεων και των δικτύων, όπως και των άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών, για να θεμελιώσουμε τη σταθερότητα, την ανθρωποκεντρική αειφόρο ανάπτυξη στη Ν.Α. Ευρώπη, έστι ώστε να ευημερεί όπως το θέλουμε για κάθε άλλη περιοχή της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω στο σημείο αυτό τις σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες, τις δικές μου και του κόμματός μου, του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, για τον προσανατολισμό, και ενδεχόμενα το λανθασμένο ρόλο του Συμφώνου Σταθερότητας. Μετά την καταιγίδα των κατευθυνόμενων πολέμων στην περιοχή, η δημιουργία του Συμφώνου Σταθερότητας πρέπει να ενθαρρύνει τη χειραφέτηση των λαών και κοινωνιών των Βαλκανικών χωρών, να σέβεται την ελεύθερη επιλογή τους και να μην αναπαράγει την ιδεολογία της εξάρτησης και της προστασίας. Η εξαίρεση της Σερβίας δείχνει την εμμονή της Δύσης στην πολιτική της διάσπασης και όχι στην πολιτική του "ενιαίου" του Βαλκανικού χώρου και την ανάγκη της ολοκληρωμένης προσέγγισης και της συνανάπτυξής του. Εμείς, οι γυναίκες πολιτικοί, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να κινητοποιήσουμε τις γυναικείες ομάδες, οργανώσεις και δίκτυα, και να πρωταγωνιστήσουμε στην αναζωογώνηση της Διαβαλκανικής συνεργασίας, ως υποσύνολο μιας πανευρωπαϊκής συνεργασίας, χωρίς αποκλεισμούς. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την υποβάθμιση της πολιτικής στο όνομα της αποτελεσματικότερης στρατιωτικής παρέμβασης. Πρέπει ενωμένες, να αποτρέπουμε στρατιωτικές ασκήσεις νατοϊκής ετοιμότητας στην περιοχή μας, που θα ενδυναμώνουν τη θεώρηση της ασφάλειας στην Ευρώπη σαν συμπληρωματικό στοιχείο της υπερατλαντικής με υποβάθμιση της πολιτικής αντίληψης της συνασφάλειας. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να εργασθούμε για ένα οικολογικό χάρτη και για ένα εναλλακτικό σχέδιο στην απασχόληση, στη συνανάπτυξη και στην ασφάλεια στην περιοχή μας. Στο Ευρωπαϊκό επίπεδο: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεννόηση και συντονισμός μεταξύ των γυναικών βουλευτών των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι απαραίτητο να συνεργάζονται με το Ευρωκοινοβούλιο και την επιτροπή Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν, να βρεθούν οι τρόποι και οι μορφές της αλληλοενημέρωσης και της αλληλεπίδρασης, αλλά και γιατί όχι; παρόμοιος συντονισμός θα όφειλε να γίνει και σε επίπεδο κυβερνήσεων. Βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η συγκέντρωση των διάσπαρτων δυνάμεων, για να προκύψει ένα ισχυρό μέτωπο, με πολύ αισθητή την παρουσία και δράση των γυναικών. Στο χώρο μας είμαστε υπέρ των ευρύτερων συναινέσεων με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Όμως το ερώτημα που προκύπτει φυσιολογικά είναι το ακόλουθο: συντονισμός, συνεργασία, αλλά με τι περιεχόμενο; προς ποιά κατεύθυνση; Και οι γυναίκες ανήκουν σε πολιτικές ομάδες, με τις ιδιαίτερες ιδεολογικοπολιτικές στοχεύσεις τους. Μπορεί να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής ενεργειών; μήπως είναι ουτοπία να το διακηρύσσουμε αυτό; Και αν σήμερα δεν υπάρχει, θα πρέπει να βρεθεί το κοινό έδαφος. Επιτρέψτε μου να θέσω ένα πλαίσιο, το οποίο όχι μόνο είναι προς το συμφέρον των γυναικών, αλλά και όλης της κοινωνίας. - Εξασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή και στον κόσμο. Όπου η ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου, αλλά μια κρίσιμη μάζα προϋποθέσεων που κάνουν τη ζωή άξια να τη ζούμε (οικονομική πρόοδος, απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινη ασφάλεια, δικαιώματα πολιτών και μειονοτήτων, πολυπολιτισμική συνύπαρξη). - Εκδημοκρατισμός των κοινωνιών και των πολιτικών συστημάτων. 'Οπου κριτήριο του εκδημοκρασιμού αποτελεί και η ίση αντιπροσώπευση γυναικών-ανδρών στα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων. - Προώθηση μορφών συνεργασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Ενθάρρυνση της διπλωματίας των πολιτών και των πόλεων. - Μείωση των εξοπλισμών και των δαπανών για εξοπλισμούς στην περιοχή. Περιορισμός της βίας, του μιλιταρισμού. ʼρνηση και καταδίκη του πολέμου, ως μέσου επίλυσης διαφορών και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Καταδικάζουμε και πάλι στο σημείο αυτό τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, που προκάλεσε τεράστιες διαφορές και οδήγησε σε νέα αδιέξοδα, αντί να επιλύσει δήθεν τα προβλήματα από τους εθνικισμούς. ʼρνηση του εμπάργκο, διότι κύρια στρέφεται ενάντια στον πληθυσμό, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους. Προώθηση της πολιτικής της "ανθρώπινης ασφάλειας", που δίνει έμφαση στα δικαιώματα, στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αιτιών των συγκρούσεων, στον εκδημοκρατισμό και εξανθρωπισμό των διεθνών σχέσεων. - Έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτική της κοινωνικήςπροστασίας και αλληλεγγύης. Πολιτική ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης και του φονταμενταλισμού των αγορών. - Θεσμοί διαφάνειας και ελέγχου, γιατί η διαφθορά στην πολιτική έγινε μείζον θέμα, που υπονομεύει τη δημοκρατία. - Προώθηση της πολιτικής ισότητας των φύλων, που είναι κορυφαίο ανθρώπινο δικαίωμα, και που συνδέεται με ποιότητα της δημοκρατίας και του πολιτισμού μας. Είναι φανερό ότι η συμμετοχή των γυανικών στην πολιτική πρέπει να συνοδευτεί με στόχους και πολιτικές που έχουν ανάγκη σήμερα οι πολίτες. Έτσι θα δικαιωθεί, έτσι θα αποκτήσει δύναμη και κύρος. Χρειάζεται άλλη ηθική ποιότητα στην πολιτική και οι γυναίκες την έχουν και οφείλουν να την εκφράσουν υπηρετώντας έτσι το φύλο τους και την κοινωνία. Για όλα αυτά είναι αναγκαίες οι τακτικές μας συναντήσεις σαν αυτή, μια φορά το χρόνο, και συμφωνούμε στο σχέδιο διακήρυξης με τη θέση που εμπεριέχει και την υποστηρίζουμε. Θέλουμε μια δίκαιη, δημοκρατική τάξη στον κόσμο. Θέλουμε περιορισμό της βίας και των ανισοτήτων. Δουλειά και ελευθερία για όλους και για όλες! Είναι άραγε πολλά αυτά στην αυγή του 21ου αιώνα;