Home Ομιλίες Ομιλία της Ασημίνας Ξηροτύρη, βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά τη συνέντευξη τύπου του ΣΥΝ με θέμα: Το Ενεργειακό

Ομιλία της Ασημίνας Ξηροτύρη, βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά τη συνέντευξη τύπου του ΣΥΝ με θέμα: Το Ενεργειακό

E-mail
Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή σύστημα απομονωμένο, μη συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς, με ασήμαντες διασυνδέσεις ακόμα και με τις γειτονικές χώρες, με προβλήματα ανισοκατανομής μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης, άρα και μειωμένης ευστάθειας, επιβάλλει τη λειτουργία σε θεσμική βάση προγραμμάτων μακροχρόνιου ενεργειακού προγραμματισμού και την ύπαρξη καθ’ όλη την περίοδο που απαιτεί η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενός αξιόπιστου φορέα ως εγγυητή της επάρκειας και της ικανοποιητικής εφεδρείας, που δεν μπορεί να είναι άλλος από τη ΔΕΗ. Ο ν.2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την εναρμόνιση με την Οδηγία ΕΕ 96/92, παρά τις αντιρρήσεις που είχαμε εκφράσεις ως ΣΥΝ επί της ουσίας και του τρόπου που μεθοδεύτηκε η απελευθέρωση, τέθηκε σε εφαρμογή το Φεβρουάριο του 2001 και μέχρι που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 3175/08/2003, ούτε ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργήθηκε, αφού οι ιδιώτες δεν προχώρησαν σε επενδύσεις που απαιτούν μακροπρόθεσμες αποσβέσεις, ούτε ο μακροχρόνιος ενεργειακός προγραμματισμός που έθετε βασική υποχρέωση προωθήθηκε. Ενώ η ΔΕΗ στο νέο περιοριστικό γιαυτή περιβάλλον άλλαξε στόχους. Με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο έχει προ πενταετίας σταματήσει να προγραμματίζει νέες μονάδες και το κύριο μέλημά της είναι η αύξηση της μετοχής της. Ο ΣΥΝ είχε προτείνει ένα ριζικά διαφορετικό πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας στις επιλογές της Κοινοτικής Οδηγίας, που στηριζόταν στην αξιοποίηση της ΔΕΗ, και όχι το σταδιακό αποκλεισμό της, όπως και στην ομαλότερη προσαρμογή της ενεργειακής υποδομής στις απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ενώ με έμφαση τονίζαμε πάντα την έλλειψη του προγραμματισμού και τη καθυστέρηση αξιοποίησης και προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα μπορούσαν να καλύψουν ένα όχι αμελητέο καθαρό ποσό στην αύξηση της ζήτησης της ηλεκτροενέργειας. Έτσι είμαστε σήμερα σε συνθήκες ανεπάρκειας στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αβεβαιότητας και ανασφάλειας στη λειτουργία, στην ευστάθεια και στην αξιοπιστία του εθνικού διασυνδεδεμένου συστήματος παραγωγής μεταφοράς και διανομής και με παντελή έλλειψη πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας. Σήμερα στην Ελλάδα δεν επενδύει κανείς, ούτε η ΔΕΗ, ούτε οι ιδιώτες παραγωγοί-φαντάσματα κάτοχοι αδειών 3,000 ΜW. Σποραδικές μόνο επενδύσεις πραγματοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κι εδώ όμως, ενώ υπάρχουν σημαντικά κίνητρα και επιδοτήσεις γραφειοκρατικοί φραγμοί παρακωλύουν την διαδικασία έγκρισης των επενδύσεων αυτών. Το σημερινό σύστημα δεν διαθέτει λειτουργική εφεδρεία, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία (15-20% της εγκατεστημένης ισχύος) και είναι έρμαιο των καιρικών φαινομένων, των ελλείψεων και των αδυναμιών του, έτοιμο να υποκύψει σε μεγάλες διακοπές με το πρώτο τυχαίο ή έκτακτο συμβάν. Σ’ αυτό το σύνθετο και δύσκολο περιβάλλον κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση πρώην και νυν συναγωνίζονται στις επιπόλαιες ρυθμίσεις για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επικαλούμενοι τις οδηγίες της Ε.Ε. χωρίς να προσμετρούν τις ως άνω ιδιαιτερότητες της χώρας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να παραδειγματίζονται από τα ατυχή συμβάντα μεγάλων χωρών (Καλιφόρνια, Καναδάς, Ιταλία, Ελβετία) ή τα συνετά βήματα αυτών, όπως η Γαλλία και οι ορθοί χειρισμοί αυτής με τον εθνικό της φορέα την EDF. Το μόνο που πέτυχαν ήταν η αποδιοργάνωση του συστήματος και κυρίως της ΔΕΗ, η πολυδιάσπαση και ο πολυκεντρισμό σε τομείς κρίσιμων αρμοδιοτήτων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο αυτονομημένος από τη ΔΕΗ Διαχειριστής Συστήματος και η μετοχοποιημένη ΔΕΗ αποτελούν τις τέσσερις κορυφές του στρεβλού και αναποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου που εμφανίζει στείρους ανταγωνισμούς γύρω από τη διαχείριση της ενεργειακής εξουσίας, επικοινωνιακού χαρακτήρα τακτικές σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών, αδιαφανείς σκοπιμότητες εξυπηρέτησης πολύμορφων συμφερόντων. Σήμερα η ετήσια αιχμή του φορτίου τους θερινούς μήνες ταυτίζεται στην ουσία με την εγκαταστημένη ισχύ του και η λειτουργική εφεδρεία σχεδόν μηδενίζεται, ενώ η διαφορά της μηνιαίας αιχμής ζήτησης και της διαθέσιμης ισχύος, χρόνο με το χρόνο μειώνεται επικίνδυνα. Η τυχόν εξασφάλιση εφεδρείας από εισαγόμενες πηγές δεν μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Το Νότιο Τμήμα (Αττική –Πελοπόννησος) παρουσιάζει, κατά τους θερινούς μήνες, οριακές καταστάσεις ευστάθειας, λόγω ελλείμματος της εγκατεστημένης ισχύος, που δεν μπορεί να καλυφθούν με την υπάρχουσα εφεδρεία του στο Βόριο τμήμα. Επομένως οι πιθανότητες διακοπών του συστήματος μέχρι το 2006, υπό έκτακτες συνθήκες(καύσωνας, βλάβες, άλλες έκτακτες καταστάσεις), μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο Αύγουστο). Είναι ουτοπία η άποψη ότι η υπάρχουσα ισχνή εφεδρεία του συστήματος αποτελεί ασφαλή εγγύηση αξιοπιστίας και επάρκειάς του. Το σημερινό σύστημα δεν διαθέτει λειτουργική εφεδρεία, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία (15-20% της εγκατεστημένης ισχύος) και είναι έρμαιο των καιρικών φαινομένων, των ελλείψεων και των αδυναμιών του, έτοιμο να υποκύψει σε μεγάλες διακοπές με το πρώτο τυχαίο ή έκτακτο συμβάν. Για όλους αυτούς τους λόγους, εκτός από τις συνεχείς ερωτήσεις μας, τον Ιανουάριο του 2003 καταθέσαμε και σχετική Επερώτηση , ενώ σαφείς και τεκμηριωμένες ήταν οι προτάσεις μας κατά τη συζήτηση των σχετικών Νόμων. Και τελικά έχοντας σοβαρές και βάσιμες ανησυχίες για την κατάσταση στους μήνες αιχμής Ιούλιο και Αύγουστο 2004 κατάθεσα επίκαιρη ερώτηση με θέμα την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και την αξιοπιστία του Εθνικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεις στην περίοδο αιχμής . Το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης έχει ως εξής: «Σύμφωνα με τις μελέτες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και με βάση τον ετήσιο ρυθμό αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η αιχμή του φορτίου προβλέπεται να ανέλθει τον Ιούλιο στα επίπεδα των 10000 MW. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης διαβεβαίωσε πρόσφατα τη Βουλή ότι έχει διασφαλιστεί στη χώρα μας πλήρης επάρκεια ισχύος και τροφοδοσίας για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου. Δήλωσε ότι η διαθέσιμη ισχύς στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα είναι 10700 MW και ότι φέτος θα έχουμε 150 MW από τη Θίσβη και 1000 MW από εισαγόμενη ενέργεια. Η διεθνώς παραδεκτή λειτουργική εφεδρεία για ένα εθνικό σύστημα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τυχόν βλάβες στην παραγωγή ή τη μεταφορά επιβάλλουν ως εφεδρεία του συστήματος τουλάχιστον 15-20% της εγκαταστημένης ισχύος του. Ως γνωστόν το δικό μας εθνικό σύστημα από κατασκευής παρουσιάζει συνθήκες αστάθειας (μεγάλη παραγωγή στο βορρά και μεγάλη κατανάλωση στο νότο) και μετά από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έλλειμμα στην παραγωγή από τη συνεχιζόμενη επενδυτική άπνοια των ιδιωτών παραγωγών. Η εγκατεστημένη και όχι η διαθέσιμη ισχύς του συστήματος είναι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ 10685 MW. Τέλος, οι εισαγωγές που έχουν συμβολαιοποιηθεί από βορρά και νότο δεν διασφαλίζουν εκ των προτέρων κάλυψη αιχμών της εσωτερικής ζήτησης ισχύος. Επειδή με βάση τα παραπάνω δεν εξασφαλίζονται για την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου συνθήκες άνετης λειτουργικής εφεδρείας του Συστήματος και επειδή σε περίπτωση τυχαίων καιρικών φαινομένων και βλαβών μπορεί να προκληθούν φαινόμενα διαπίδυσης αιφνίδιες διακοπές Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 1. Τι πρόσθετα μέτρα προτίθεται να πάρει, προκειμένου η χώρα να διασφαλίσει επάρκεια λειτουργικής εφεδρείας ηλεκτρικής ισχύος, ώστε να αποφευχθούν διακοπές πριν και κατά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων; 2. Έχει εκπονηθεί σχέδιο εκτάκτου ανάγκης στην περίπτωση τυχαίων καιρικών φαινομένων ή βλαβών από καύσωνα, σε φαινόμενα διαπίδυσης στους μονωτήρες των γραμμών μεταφοράς από αυξημένη υγρασία ή αιφνίδιες διακοπές λειτουργίας;» Η απάντηση από τον Υφ. κ. Σαλαγκούδη ήταν ότι τα πάντα έχουν ρυθμιστεί και κανένας κίνδυνος ή λόγος ανησυχίας συντρέχει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν συμμερίστηκα την αισιοδοξία και τον εφησυχασμό του και δυστυχώς για όλους μας δικαιώθηκα. Αφού για μια ακόμα φορά η μισή ελληνική επικράτεια βυθίστηκε στο σκοτάδι. Ένας μίνι καύσωνας από μόνος του επέτυχε να απορυθμίσει το Εθνικό Σύστημα Ενέργειας και να βυθίσει την μισή χώρα στο σκοτάδι. Αν θέλουμε να δούμε το συμβάν στις πραγματικές του διαστάσεις και να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί μια αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα συνήθη για τα ελληνικά δεδομένα το μήνα Ιούλιο βύθισε τη χώρα στο χάρος. Η εξήγηση είναι απλή. Στο σταθμό παραγωγής του Λαυρίου μια μονάδα παραγωγής 300MW, ήταν εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης. Οι επικεφαλείς του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), προσπάθησαν να καλύψουν την αιφνίδια αύξηση της ζήτησης, που εμφανίστηκε πριν από την προγραμματισμένη ώρα, με την ένταξη στο σύστημα της πετρελαϊκής μονάδας του Λαυρίου που ήταν εκτός λειτουργίας για συντήρηση. Για όσο χρόνο οι αρμόδιοι της ΔΕΗ του Λαυρίου προσπαθούσαν να επαναλειτουργήσουν την μονάδα, άπαντες οι αρμόδιοι παρακολουθούσαν την μείωση της υψηλής τάσης (150 ΚV) του Συστήματος Μεταφοράς, να κατρακυλάει από τα 150 στα 130 KV για λόγους αύξησης του φορτίου από το μίνι καύσωνα, και ουδείς ανέλαβε την επιβεβλημένη για την περίπτωση ευθύνη, να προβεί στους απαραίτητους χειρισμούς, για πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας από ορισμένες περιοχές, ώστε να συγκρατηθεί η υψηλή τάση του συστήματος σε αποδεκτό επίπεδο 140-145 KV, και να αποτραπεί το Black out . Ταυτόχρονα η ΔΕΗ πάσχιζε να θέσει σε επαναλειτουργία την μονάδα του Λαυρίου η οποία όμως δεν μπόρεσε να παραμείνει εντός λειτουργίας. Την στιγμή εκείνη λόγω αυξημένης αστάθειας της τάσης του συστήματος προκλήθηκε το Black out. Από τα παραπ’ανω προκύπτει ότι χωρίς προγραμματισμό και συντονισμό αντέδρασαν κυβέρνηση, ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ λίγο πριν και μετά το πρόσφατο μπλακάουτ. Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης κατηγόρησε ως κύριο υπεύθυνο τη διοίκηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), ενώ παράλληλα άφηνε αιχμές και στη ΔΕΗ. Υποστήριξαν ότι η αιχμή έφθασε στα 9.300 MW και ότι η εφεδρεία των 800MW που υπήρχε δεν ζητήθηκε από κανένα για να χρησιμοποιηθεί και ν’ αποφευχθεί το μπλακάουτ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ μιλούν για εφεδρεία π[ου δεν ζητήθηκε κατηγορώντας τον ΔΕΣΜΗΕ και συγχρόνως αντιφάσκουν αφού κατηγορούν πάλι τον ΔΕΣΜΗΕ γιατί δεν προχώρησε σε διακοπές ρεύματος επί μέρους περιοχών και επαναπαύθηκε στην ισχύ που θα έδινε το Λαύριο. Όλα λοιπόν στην απελευθερωμένη αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα στηρίζονται στις προγραμματισμένες περικοπές σε περίοδο αιχμής; Την κύρια όμως ευθύνη έχει η κυβέρνηση η οποία παρά την έγκαιρη προειδοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε να διασκεδάσει τα πράγματα με τις διακηρύξεις της για υπέρ επάρκεια του συστήματος, τις οποίες δυστυχώς συνεχίζει και σήμερα παρά το φιάσκο του Black out. Προτάσεις Α. Ηλεκτρενεργειακή Πολιτική - Θεσμικά μέτρα Ριζική επανεξέταση της ενεργειακής πολιτικής που ασκείται σήμερα στη χώρα, κυρίως στο θεσμικό πεδίο της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας 1.Ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από τα κράτη μέλη της Ε.Ε , το Ευρωκοινοβούλιο, τα κόμματα προκειμένου να επανεξεταστούν ριζικά οι βασικές κατευθύνσεις οι στόχοι και οι κοινοί κανόνες μετά από την αρνητική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο από τους νεοφιλελεύθερους πειραματισμούς στον ευαίσθητο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια ενέργειας, η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων και η διατήρηση των τιμών σε κοινωνικά αποδεκτά επίπεδα. Για την αντιμετώπιση άμεσα της επικίνδυνης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Ελληνικό Σύστημα προτείνονται: 1. Να εφαρμοστεί επιτέλους ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός που αποτελεί τη δικλείδα ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της ισόρροπης ανάπτυξης της ηλεκτρενεργειακής παραγωγής. 2. Να διατηρηθεί ο δημόσιος έλεγχος και η ενιαία καθετοποιημένη λειτουργία της ΔΕΗ, ως βασικού εγγυητή της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός και η αποδοτική λειτουργία του συστήματος 3.Να επανεξεταστεί η επαναφορά του ΔΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και να υπάρξει ένας ενιαίος διαχειριστής δικτύων μεταφοράς και διανομής, εντός ΔΕΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 15 της κοινοτικής οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Με αυτό τον τρόπο θα εξομαλυνθούν οι ασυμβατότητες, η ασυνεννοησία και η αναποτελεσματικότητα των πολλαπλών κέντρων διαχείρισης και εποπτείας του συστήματος που όχι μόνο δεν επικοινωνούν αλλά ανταγωνίζονται μεταξύ τους κάτω από αδιαφανείς και απροσδιόριστες σκοπιμότητες με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η αξιοπιστία του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής. Όπως η Γαλλία έλυσε το πρόβλημα του Διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς , του ΔΕΣΜΗΕ, με το να τον διατηρήσει μέσα στο όλο σύστημα της δημ.οσιας επιχείρησης EDF. 4. Να αρθούν όλες οι επενδυτικές απαγορεύσεις σε βάρος της ΔΕΗ που εισήγαγε ο νόμος 3175/2003, ώστε να μπορεί η ΔΕΗ να συμμετέχει με ίσους όρους, στις αδειοδοτήσεις και στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν άμεσα και στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η επενδυτική συνέχεια και δεν θα οδηγηθούμε σε νέες άγωνες διαδικασίες. Η ΡΑΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της να περιορίσει την εγκατάσταση νέων μονάδων είτε από αδειοδότηση είτε από διαγωνισμό μόνο στο Νότιο σύστημα μέχρις ότου διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 24 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Β. Ηλεκτρενεργειακή Πολιτική - Τεχνικά μέτρα 1.ʼμεση ολοκλήρωση των προγραμματισμένων κέντρων διανομής στο λεκανοπέδιο της Αττικής, προκείμενου να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης κατά την κρίσιμη περίοδο 2004-2005. 2.Συνολική επανεξέταση του έργου «Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης» (ΚΥΤ Αργυρούπολης) που μπορεί να εκσυγχρονιστεί και να ενισχυθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών (αζώτου υπό πίεση) που θα περιορίσουν την έκτασή του, θα αναβαθμίσουν τη τάση του και θα προστατεύσουν αποτελεσματικά το περιβάλλον. 3.ʼμεσα μέτρα συντήρησης και βελτίωσης των δικτύων μεταφοράς καθώς και ενίσχυση της εγκατεστημένης ισχύος των κέντρων υπερυψηλής τάσης του λεκανοπεδίου Αττικής (Κουμουνδούρου, Αχαρνών, Αγ. Στεφάνου, Αργυρούπολης). Γ. Φυσικό Αέριο 1.ʼρση της ανισόρροπης διείσδυσης του φυσικού αερίου όπου η κατανάλωση περιορίζεται κυρίως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν διοχετεύθηκε στον τομέα της βιομηχανικής και οικιστικής κατανάλωσης με τη μορφή της άμεσης καύσης. Η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου στο βιομηχανικό τριτογενή και οικιστικό τομέα παρουσιάζει πολλαπλασιαστικά οφέλη: χαμηλό κόστος χρήσης, μείωση εκπομπών CO2 και σημαντική βελτίωση του ενεργειακού συστήματος καθώς η άμεση καύση του διπλασιάζει το συντελεστή απόδοσης του καυσίμου. Πρέπει να αποτελεί μακροχρόνιο στόχο η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα και επιδοτήσεις για τη μετατροπή των εγκαταστάσεων και την αγορά συσκευών του φυσικού αερίου καθώς και επανεξέταση των τιμολογίων της χρήσης Φ.Α. Γ. Ενέργεια και Περιβάλλον 1.Προγράμματα ενημέρωσης για εξοικονόμηση ενέργειας με τον περιορισμό της σπατάλης κατά τη χρήση των συσκευών ηλεκτρικής κατανάλωσης που θα συνοδεύονται από μηχανισμούς ελέγχου της υλοποίησης τους (Κλιματιστικά Θερμοσίφωνες Φωτισμός κ.λ.π). Καθώς και συγκεκριμένα, άμεσα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων με σχετική επικοινωνιακή παρέμβαση. 2.ʼμεση επέκταση και ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς καθώς και άρση των γραφειοκρατικών φραγμών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενίσχυση της επενδυτικής κατεύθυνσης προς τις ανανεώσιμες μικρές και διάσπαρτες μονάδες με πρόσθετα μέτρα στήριξης. 3.ʼμεση έναρξη εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων και κατοικιών καθώς και στη βελτίωση των χαρακτηριστικών των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. 4.Αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας 2001/80/ΕΚ στις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, στους λέβητες θέρμανσης των κτιρίων και στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 5.Ανάπτυξη ειδικότερα των αιολικών πάρκων στο Νότιο πεδίο και στα νησιά που προσφέρονται για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Ενίσχυση των υφισταμένων δικτύων για την ταχύρυθμη προώθηση των αιολικών πάρκων. 6.Αντικατάσταση των ηλεκτροστατικών φίλτρων παλαιάς τεχνολογίας με νέα που επιτυγχάνουν απόλυτη κατακράτηση ρύπων και σωματιδίων σε όλες τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 7.Συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κυότο με τη μορφή νομικής δέσμευσης.