Home Ομιλίες Ομιλία της Βουλευτού στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση-συζήτηση της κοινοβουλευτικής δουλειάς του ΣΥΝ.

Ομιλία της Βουλευτού στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση-συζήτηση της κοινοβουλευτικής δουλειάς του ΣΥΝ.

E-mail
Οκτώ μήνες μετά τις εκλογές που ανέδειξαν ένα πανίσχυρο δικομματισμό και μια νέα αλαζονική κυβερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ήταν αρκετοί για να δείξουν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει το περί του Σημίτη επιτελείο, είναι μια πολιτική που συγκρούεται ακόμη και με την ιστορικο-πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ και θα εξακολουθήσει επί μακρόν να προκαλεί προβλήματα συνοχής στην κυβέρνησή του, την κοινοβουλευτική του ομάδα και το κόμμα. Σε αντίθεση με το πολύ αισιόδοξο σενάριο που προεκλογικά παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση σήμερα αδυνατεί να διαχειρισθεί με πολιτικούς και κοινωνικούς όρους τις νέες αβεβαιότητες που κυριαρχούν στην πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας: - Αβεβαιότητα κοινωνικής, καθώς το κοινωνικό πρόβλημα γίνεται διαρκώς πιο έντονο λόγω της ανεργίας, της φορολογικής αδικίας, των εισοδηματικών πιέσεων, τους αποκλεισμούς και την έλλειψη πολιτικής αναδιανομών. -Αβεβαιότητα περιβαλλοντική και διατροφική με πρόσφατο παράδειγμα την αναστάτωση από τη μόλυνση και την αλλοίωση του διατροφικού κύκλου από τις καταστροφές και τις μεθοδεύσεις της αλόγιστης οικονομικής πολιτικής σε βάρος του οικοσυστήματος. -Αβεβαιότητα για την προοπτική του κυβερνητικού μοντέλου με την αναποτελεσματικότητα και τα στοιχεία της συναλλαγής που το χαρακτηρίζουν : διαπλοκή, διάβρωση, μαύρο χρήμα. -Αβεβαιότητα για μια πραγματική και ισόρροπη ανάπτυξη, για την ορθολογική διαχείριση των πόρων, για τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, για τη δίκαιη κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης. Η Ελλάδα εισέρχεται στην ΟΝΕ με δυσανάλογο κοινωνικό κόστος, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και θεσμικές δομές όπως: η αποκέντρωση και η περιφερειακή οργάνωση του κράτους, η στήριξη των κοινωνικών τομέων ευθύνης του κράτους, όπως η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση. Όπως η δημοκρατική μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, όπως η διεύρυνση του ελέγχου και της διαφάνειας. Η κυβέρνηση επιμένει σε πιο φιλελεύθερες επιλογές με τις ιδιωτικοποιήσεις (που στην ουσία όπως τις πραγματοποιεί είναι εκχωρήσεις), τη συμπίεση του κόστους εργασίας, την περιστολή των δημοσίων δαπανών, τη μη εφαρμογή ουσιαστικής φορολογικής μεταρρύθμισης. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ μέσα από τη δράση του στην κοινωνία και στη Βουλή αντιπροβάλλει την ανάγκη μιας άλλης στρατηγικής, της σύγχρονης (δημοκρατικής) Αριστεράς με στόχους την πλήρη απασχόληση, την αναδιανομή του πλούτου και πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, την προστασία των δημόσιων εξόδων που διαρκώς εμπορευματοποιούνται. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ στο δύσκολο αυτό και ρευστό πολιτικό περιβάλλον παραμένει ανυποχώρητος και κάνει τον αγώνα του για μια κοινωνία με εσωτερική συνοχή, με ισόρροπη ανάπτυξη και διευρυμένη προστασία, με οικολογική εγρήγορση και ευαισθησία για όλα εκείνα που είναι αξίες κατακτημένες από τους λαούς και τις κοινωνίες και σήμερα μπορεί να μιλήσει με αυτοπεποίθηση για το εγχείρημά του, για τη σταθεροποίησή του ως μία ουσιαστική δύναμη της Αριστεράς, που διεκδίκησε και πέτυχε την αυτονομία της από τη σημερινή εκσυγχρονιστική λογική της σοσιαλδημοκρατίας και τη συνολική χειραφέτηση της Αριστεράς από τη φιλελεύθερη ηγεμονία. Με τη δράση μας απογοητεύσαμε όσους θεωρούν ότι η Αριστερά δεν έχει χώρο, δεν έχει ρόλο, δεν έχει φωνή,δεν έχει ανατρεπτική και δημιουργική έμπνευση και ενθαρρύναμε όλες τις κοινές δράσεις και τις κοινές αναζητήσεις της πλουραλιστικής Αριστεράς. Στο εσωτερικό μας, είχαμε ένα πετυχημένο Συνέδριο και αντιμετωπίσαμε με μεγάλη σοβαρότητα πολλά από τα εσωτερικά μας προβλήματα και τις τυχόν διαφωνίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται σήμερα μια ισχυρή ομοιογένεια και συσπείρωση. Χρειαζόμαστε πολλά ακόμη, και το κυριώτερο να οργανώσουμε τη λειτουργία μας σαν κόμμα και τη δυναμική παρουσία μας και παρέμβαση στην κοινωνία. Μια τέτοια παρέμβαση είναι και η δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που μας αφορά όλους μας αφού σε μια διαρκή και αμφίδρομη κίνηση μεταφέρονται τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά και οι πολιτικές μας προτάσεις για την προώθηση λύσεων σε προοδευτική, Αριστερή κατεύθυνση. Η Κ.Ο. του ΣΥΝ από τις εκλογές μέχρι σήμερα επικέτνρωσε τη δράση του στους τομείς: 1) Της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης: Η καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και της δραστικής μείωσης των εισοδημάτων των εργαζομένων, αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη κοινωνική και πολιτική πρόκληση. Η κυβέρνηση βαδίζει στην πεπατημένη των συντηρητικών διεξόδων. Αξιολογεί τη νομοθετική πρόταση του ΣΥΝ για την οργανωμένη και γενικευμένη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε πρώτη βάση στις 35 ώρες και χωρίς μείωση των αποδοχών, ως να είναι λογιστική εγγραφή και όχι ως πρωτοβουλία που έχει συγκεκριμένες και ωφέλιμες κοινωνικές, οικονομικές και πολοτισμικές συνέπειες. Ο ΣΥΝ, με τις δύο προτάσεις νόμου που κατέθεσε στη Βουλή για το 35ωρο και τους μακροχρόνια ανέργους, προτείνει μια ολοκληρωμένη κοινωνική στρατηγική για την πλήρη απασχόληση, για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με βασικούς άξονες: -Στο μακροοικονομικό περιβάλλον : το 35ωρο, την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης, στην κοινωνική φροντίδα, στη θέσπισηρήτρας νέων θέσεων εργασίας για τις επιχορηγούμενες επενδύσεις επιχειρήσεων. -Στην αγορά εργασίας με την υιοθέτηση εξειδικευμένων πολιτικών για όσους έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης στις νέες δεξιότητες και τη συστηματική στήριξή τους από το κοινωνικό κράτος. Επίσης με την κοινωνική προστασία των μακροχρόνια ανέργων και των ηλικιωμένων σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση νόμου. 2) Αναθεώρηση του Συντάγματος: Ως προς την αναθεώρηση του Συντάγματος συμβάλαμε ουσιαστικά με τον Κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο Φ. Κουβέλη με ολοκληρωμένες προτάσεις κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, επισημαίνοντας την ανεπάρκεια των θεσμών του πολιτεύματος που συνιστά πρόβλημα της Δημοκρατίας, αλλά και της ανάπτυξης της χώρας μας και τονίζοντας την ανάγκη για μια ριζική μεταρρύθμιση του πολιτικού μας συστήματος για την ενίσχυση της Δημοκρατίας, της αποκέντρωσης και της περιφερειακής συγκρότησης και της ανάπτυξης σε νέα πεδία κοινωνικής δραστηριότητας. Η αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελούσε δυνατότητα και ευκαιρία για διαμόρφωση νέων θεσμών, εγκλωβίσθηκε όμως ο διάλογος στην αντιπαράθεση για τον αριθμό των ψήφων, για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν έγινε όπως έπρεπε επί της ουσίας των θεσμικών προβλημάτων. Ο ΣΥΝ δεν είχε τη δυνατότητα διότι έλειπε ο αριθμός των πενήντα (50) βουλευτών, να καταθέσει αυτοτελή πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, έναντι της περιορισμένης και δειλής του ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. Αναδείξαμε όμως βασικά θέματα κατά τη συζήτηση στην επιτροπή, όπως: -Ότι αποτελεί λάθος η επιλογή του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. να μην προτείνουν την αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους. -Υποστηρίξαμε τη διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και την καλύτερη κατοχύρωσή τους. - Για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, αλλά και παράλληλα την προστασία του πολίτη, τονίσαμε τις απαραίτητες συνταγματικές εγγυήσεις για τη διαφάνεια, την πολυφωνία, αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μ.Μ.Ε. Στα άρθρα 14 και 15 του Συντάγματος πρέπει με σαφήνεια να πούμε ότι δεν επιτρέπεται ο ιδιοκτήτης μέσων Μ.Μ.Ε. να συμβάλλεται για δημόσια έργα και προμήθειες με το Δημόσιο. Τονίσαμε την απόλυτη ανάγκη για την αυτονομία του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που πρέπει συνταγματικά να κατοχυρωθεί. -Για το περίφημο άρθρο 24 ……και τονίσαμε τη ρευστότητα της έννοιας «καλύτερα δυνατοί όροι διαβίωσης ή τις αναγκαίες υποδομέ» που χρησιμοποιήθηκαν για την οπισθοδρόμηση στο άρθρο 24, ότι αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και διαμορφώνουν πεδίο δυνατοτήτων και ευκαιριών να παραβιάζεται η συνταγματική ρύθμιση για την προστασία του περιβάλλοντος. -Για την ανάδειξη του Προέδρου: εμμένουμε στους 180 βουλευτές και προτείνουμε την αύξηση των ψηφοφοριών μέχρι έξι (6). Τονίσαμε ως θετική στην αναθεώρηση του Συντάγματος την επιστολική ψήφο και ως προς τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 54, επιμείναμε ότι με το Σύνταγμα πρέπει να καθιερωθεί ένα πάγιο εκλογικό σύστημα και αυτό είναι το σύστημα της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ. - ΣΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση: τονίσαμε την πρόσληψη μέσω διαγωνισμών και ΑΣΕΠ και για την Αυτοδιοίκηση πολυβάθμια αιρετή αυτοδιοίκηση με πρόβλεψη στο Σύνταγμα για τριτοβάθμια αιρετή Αυτοδιοίκηση.