Home Ομιλίες Παρέμβαση της βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη, του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στη συνέντευξη τύπου με θέμα: Προτάσεις του ΣΥΝ για την αγροτική πολιτική

Παρέμβαση της βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη, του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, στη συνέντευξη τύπου με θέμα: Προτάσεις του ΣΥΝ για την αγροτική πολιτική

E-mail
Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε αδιέξοδο. Κύρια χαρακτηριστικά το χαμηλό γεωργικό εισόδημα (το 50% του μέσου κοινοτικού) και οι πολλαπλές δυσκολίες προσαρμογής του. Συνέπεια αυτού η σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής. Υποστηρίζουμε ότι δεν είναι δικαιολογημένη και αναπόφευκτη αυτή η εξέλιξη. Χρειάζεται να παρέμβουμε για να αποτρέψουμε τη βίαιη μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού , την ερήμωση της υπαίθρου, την ανισόρροπη ανάπτυξη υπέρ των μεγάλων αστικών κέντρων, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την καταδίκη των φτωχών περιοχών (ορεινών και προβληματικών) της χώρας. Πρέπει να φτάσουμε το 5%, που είναι ο μέσος όρος του αγροτικού πληθυσμού στην Ε.Ε., από το 14% περίπου του ενεργού πληθυσμού που απασχολείται σήμερα στην Ελλάδα; Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν και κατά πόσο έχουμε διαμορφώσει μια εθνική αγροτική πολιτική, ώστε η ελληνική γεωργία να γίνει βιώσιμη και να έχει μέλλον. Αυτή την τελευταία ανάγκη έρχεται δυστυχώς να θέσει σε δοκιμασία η νέα ΚΑΠ και ειδικά η πλευρά της αποσύνδεσης της παραγωγής από την ενίσχυση. Αν παρακολουθήσουμε τις σχετικά πρόσφατες αλλαγές της που ξεκίνησε ως «Ενδιάμεση Επανεξέταση» το 2002 και ολοκληρώθηκε ως «Μακροπρόθεσμη Πολιτική Προοπτική για μια αειφόρο Γεωργία» το 2003, ειδικά δε ως προς τις ρυθμίσεις για τα μεσογειακά προϊόντα, θα βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα: · Απόφαση της Ε.Ε. είναι να περιορίσει την ποσοστιαία συμμετοχή των γεωργικών δαπανών στον προϋπολογισμό. · Απόφαση της Ε.Ε. είναι να μην αυξήσει το πλαφόν της εισφοράς των κρατών μελών στον προϋπολογισμό πάνω από 1,27 του ΑΕΠ, παρά τις πρόσθετες δαπάνες λόγω διεύρυνσης. · Εισάγεται μια περιορισμένη αναδιάταξη των δαπανών για τη γεωργία, ώστε να μην θιγούν υπερβολικά οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν την μερίδα του λέοντος στις ενισχύσεις. · Με την αποσύνδεση δεν θα στηρίζονται πλέον τα γεωργικά προϊόντα οπότε θα υπάρχει επιχείρημα έναντι των χωρών του τρίτου κόσμου να καταργήσουν και αυτές οποιαδήποτε εμπόδια στην προσφορά υπηρεσιών από τις αναπτυγμένες χώρες. · Υποβαθμίζονται οι αρχικοί στόχοι της περιβαλλοντικής προστασίας και της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, αφού ο παραγωγός, στις περιπτώσεις που θα εφαρμοστεί, η πλήρης αποσύνδεση θα εγκαταλείψει τελικά την καλλιέργεια, γιατί δεν θα τον συμφέρει πλέον να παράγει. Είναι όμως βέβαιο ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες δεν είναι σε θέση ν’ ανατρέψουν τις αποφάσεις. Το ζητούμενο είναι ν’ αποτιμήσουμε ψύχραιμα τις επιπτώσεις για τη χώρα και να πάψουμε να θεωρούμε συμφέρον της χώρας την εισροή πόρων ανεξάρτητα από την αξιοποίησή τους. Πιστεύουμε ότι προσφέρονται δυνατότητες και μέσα από τη νέα ΚΑΠ για αγροτική ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό των υποδομών, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βελτίωση της παραγωγής, καλύτερα προϊόντα, υπό έναν επί πλέον όρο. Θα συγκροτηθεί ένα σχέδιο εθνικής αγροτικής πολιτικής, η εφαρμογή του οποίου θα βασιστεί πρώτα και κύρια στην ανασυγκρότηση και λειτουργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και όλοι όσοι ασχολούμαστε με την Αγροτική Πολιτική στη Βουλή και εκτός αυτής, πολύ περισσότερο μάλιστα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο είναι σε πλήρη διάλυση και στην κατάσταση που βρίσκεται είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η ΚΑΠ και μάλιστα με τις προδιαγραφές και τους όρους που τίθενται στο νέο καθεστώς (α΄και β΄ πυλώνας, έλεγχοι για πολλαπλή συμμόρφωση κλπ.) είτε από το ίδιο το Υπουργείο είτε από τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του. Η διάλυση του Υπουργείου είναι «έργο» της προηγούμενης Κυβέρνησης αλλά και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στέκει αμήχανη και δεν παίρνει αποφάσεις, παρά τις αρχικές διακηρύξεις και την πομπώδη αλλαγή του τίτλου. Επτά μήνες μετά και ήδη ο νέος τίτλος αποδεικνύεται άνευ περιεχομένου. Εμείς από την πλευρά του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, θα δώσουμε τη μάχη για τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας οικογενειακής εκμετάλλευσης, προτείνοντας τη μερική μόνο αποσύνδεση στα βασικά αγροτικά μας προϊόντα, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια τους και να διατηρηθεί ο κοινωνικός ιστός, στις ορεινές και προβληματικές περιοχές, στην ύπαιθρο και στην περιφέρεια.