Home Ομιλίες Χαιρετισμός στην Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ με θέμα: «Νέα ΚΑΠ: Επιτώσεις - Προοπτικές»

Χαιρετισμός στην Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ με θέμα: «Νέα ΚΑΠ: Επιτώσεις - Προοπτικές»

E-mail
Φίλες και Φίλοι Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι μαζί σας και να πιστοποιήσουμε το κοινό μας ενδιαφέρον για το παρόν αλλά και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε αδιέξοδο. Κύρια χαρακτηριστικά το χαμηλό γεωργικό εισόδημα (το 50% του μέσου κοινοτικού) και οι πολλαπλές δυσκολίες προσαρμογής του. Συνέπεια αυτού η σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής. Υποστηρίζουμε ότι δεν είναι δικαιολογημένη και αναπόφευκτη αυτή η εξέλιξη. Χρειάζεται να παρέμβουμε για να αποτρέψουμε τη βίαιη μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού, την ερήμωση της υπαίθρου, την ανισόρροπη ανάπτυξη υπέρ των μεγάλων αστικών κέντρων, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την καταδίκη των φτωχών περιοχών (ορεινών και προβληματικών) της χώρας. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν και κατά πόσο έχουμε διαμορφώσει μια εθνική αγροτική πολιτική, ώστε η ελληνική γεωργία να γίνει βιώσιμη και να έχει μέλλον. Αυτή την τελευταία ανάγκη έρχεται δυστυχώς να θέσει σε δοκιμασία η νέα ΚΑΠ, η οποία εφαρμόζεται ήδη και ειδικά η πλευρά της αποσύνδεσης της παραγωγής από την ενίσχυση. Είναι βέβαιο ότι η νέα αυτή πολιτική θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα. Η πληθώρα μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων δεν θα μπορέσει να αντέξει την πίεση του ανταγωνισμού της αγοράς και των μεγάλων συμφερόντων. Ο συνολικός όγκος της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και ο αριθμός των ελλήνων αγροτών θα μειωθούν σημαντικά. Η νέα ΚΑΠ δυστυχώς τίθεται σε εφαρμογή σε μια περίοδο που και το συνεταιριστικό και συνδικαλιστικό αγροτικό κίνημα βρίσκεται σε κρίση. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι υπερχρεωμένοι, το συνεταιριστικό κίνημα έχει οδηγηθεί σε εκφυλισμό. Ένα σωστό συνεταιριστικό και συνδικαλιστικό κίνημα είναι η μόνη λύση για να μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά ο μικρός και ο μεσαίος αγρότης. Είναι όμως βέβαιο ότι η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες δεν είναι σε θέση ν’ ανατρέψουν τις αποφάσεις. Το ζητούμενο είναι ν’ αποτιμήσουμε ψύχραιμα τις επιπτώσεις για τη χώρα και να πάψουμε να θεωρούμε συμφέρον της χώρας την εισροή πόρων ανεξάρτητα από την αξιοποίησή τους. Πιστεύουμε ότι προσφέρονται δυνατότητες και μέσα από τη νέα ΚΑΠ για αγροτική ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό των υποδομών, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, βελτίωση της παραγωγής, καλύτερα προϊόντα, υπό έναν επί πλέον όρο. Θα συγκροτηθεί ένα σχέδιο εθνικής αγροτικής πολιτικής, η εφαρμογή του οποίου θα βασιστεί πρώτα και κύρια στην ανασυγκρότηση και λειτουργία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην ουσιαστική συμβολή των γεωτεχνικών επιστημόνων. Από το θεσμικό του ρόλο το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ως Συμβούλου της Πολιτείας, έχει κάνει ουσιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο, ρυθμίσεις για τα δάση, ρυθμίσεις για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Διαπιστώνεται όμως ότι είναι ανάγκη όλοι μας και εσείς ως ειδικοί, να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο, για μια φιλοαγροτική πολιτική με κατεύθυνση την ανασυγκρότηση όλων των μηχανισμών της αγροτικής πολιτικής και ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα. Ένα δημόσιο τομέα, ο οποίος παρουσιάζει στοιχεία αποδιοργάνωσης, ορισμένοι μάλιστα οργανισμοί πλήρους διάλυσης. Με καθολικό αίτημα της εποχής για ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα, απαλλαγμένα από επικίνδυνες ασθένειες, από γενετικά τροποποιημένες ουσίες ο ρόλος των γεωτεχνικών αναδεικνύεται καθοριστικός. Ιδιαίτερα στη διατροφική αλυσίδα, στην παραγωγή και τον έλεγχο των προϊόντων αυτών. Εμείς από την πλευρά του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, μαζί με τους αγρότες διεκδικούμε μια άλλη γεωργία που είναι εφικτή. Μια γεωργία που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες, σε μια ύπαιθρο με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης (κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά), με περιφερειακή ανάπτυξη, με αγροτικά προϊόντα καλύτερης ποιότητας, με αυξημένες βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.