Μακεδονία

Αναγκαία η διασφάλιση της προστασίας του Εθνικού Πάρκου που βρίσκεται στο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, με νέα ερώτησή της προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, επανέρχεται στο θέμα της προστασίας της περιοχής του Εθνικού Πάρκου που βρίσκεται στο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, η οποία καθίσταται επισφαλής εξαιτίας της έλλειψης ενός ισχυρού, συνεκτικού θεσμικού πλαισίου. Μη επιτρεπτές δραστηριότητες διαταράσσουν σημαντικά την ισορροπία της, εγκυμονώντας οδυνηρές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μεταξύ αυτών, οι παράνομες εκχερσώσεις, οι παράνομες αμμοληψίες στον Αλιάκμονα και τον Αξιό, και η έκδοση οικοδομικών αδειών για τη θεμελίωση εμπορικών αποθηκών (χωρίς μάλιστα τη γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης κατά την έκδοση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων).
Η βουλευτής επισημαίνει ότι πρόκειται για μια περιοχή ανεκτίμητης οικολογικής αξίας, που, παρότι το ειδικό νομικό καθεστώς για την προστασία της έχει εξειδικευθεί με Υπουργικές Αποφάσεις και με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής, το θεσμικό της πλαίσιο της δεν είναι κατοχυρωμένο, καθώς δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, όπως ορίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς: α) σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του πάρκου από τις μη επιτρεπτές δραστηριότητες που οδηγούν στη δημιουργία μη αναστρέψιμων καταστάσεων, β) πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος κι αν προβλέπεται η επίσπευσή της, γ) με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουν την αναστολή οικοδομικών εργασιών και της έκδοσης οικοδομικών αδειών στα όρια του εθνικού πάρκου και δ) αν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές εν γένει, καθώς και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Περισσότερα...
 

Αναγκαία η τοποθέτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Ασημίνα Ξηροτύρη, με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αναφέρεται στην έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού ίδρυσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Δράμας. Ειδικότερα, η βουλευτής επισημαίνει ότι, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-2015, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη μόνιμων θέσεων εξειδικευμένων επιστημόνων,τα οποία επιλύθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Εκκρεμεί ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των μαθητών να τύχουν υποστήριξης στις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Αγωγής και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να επιφορτίζονται με επιπλέον έργο. Με δεδομένο ότι το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. χρειάζεται μόνιμο, έμπειρο και επαρκή αριθμό προσωπικού και ότι η υπολειτουργία του θα έχει αρνητικές συνέπειες στην πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοίαν προτίθενται να καλύψουν το κενό στην προβλεπόμενη από το νόμο οργανική θέση των ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό έργο στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Περισσότερα...
 

Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης του Τμήματος Υγειονομικής και Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας Πέλλας

E-mail Εκτύπωση PDF

Η βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει ως αναφορά  προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το με αριθ. πρωτ. 755/24.09.2014 έγγραφο-διαμαρτυρία του Εργατικού Κέντρου Γιαννιτσών για την επικείμενη κατάργηση του Τμήματος Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας (Τ.Τ.Υ.Ε.) Πέλλας.

Από το εν λόγω έγγραφο προκύπτει ότι η ενδεχόμενη κατάργηση του ήδη υποστελεχωμένου και ανενεργού αυτού Τμήματος (λόγω της συνταξιοδότησης του μοναδικού υπαλλήλου που υπηρετούσε σε αυτό) θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Πέλλα που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους (δεδομένης και της εποχιακής φύσεως πολλών επιχειρήσεων στην περιοχή που ασχολούνται με την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών) να μείνουν χωρίς έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής της εργασίας. Η βουλευτής παρακαλεί για την εξέταση των αιτημάτων του Εργατικού Κέντρου Γιαννιτσών και τις ενέργειές του Υπουργείου για τη διατήρηση της νευραλγικής Υπηρεσίας του Τ.Τ.Υ.Ε.

 

Σχετικά με την ιδιωτικοποίηση εκτάσεων των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατατέθηκε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ιδιωτικοποίηση 915.099,72 τ.μ. εκτάσεων των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι πρόκειται για τις πλέον εύφορες και αξιοποιήσιμες εκτάσεις, καθώς καλλιεργούνται καθημερινά από περίπου 130 κρατουμένους, χρησιμοποιούνται ως βοσκοτόπια, ενώ από αυτές τροφοδοτείται το ποιμνιοστάσιο και υδροδοτούνται μέσω των γεωτρήσεων όλες οι εγκαταστάσεις της φυλακής.

Τονίζοντας ότι η εν λόγω ιδιωτικοποίηση, που προφανώς εξυπηρετεί την ακραία τουριστική εκμετάλλευση, θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη του σωφρονιστικού καταστήματος ενώ εγκυμονεί τον κίνδυνο της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, οι αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται: α) σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας, β) αν εξετάζεται το ενδέχομενο της εξαίρεσης των εν λόγω εκτάσεων από τις προς ιδιωτικοποίηση δημόσιες εκτάσεις και γ) αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Περισσότερα...
 

Μεγάλη καταστροφή στην καλλιέργεια της πατάτας στο Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου

E-mail Εκτύπωση PDF

Η βουλευτής ΔΗΜΑΡ Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την καταστροφή που υπέστη η πατατοκαλλιέργεια στο Κάτω Νευροκόπι, καθώς οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις παρατατεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες είναι τεράστιες και εκτείνονται σε όλο το λεκανοπέδιο. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι οι συνεχείς βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις των τελευταίων μηνών είχαν ως αποτέλεσμα είτε την αλλοίωση (σάπισμα) των σπόρων πατάτας, σε μεγάλο βαθμό με επέκταση την αδυναμία βλάστησης ή την καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, είτε την αδυναμία σποράς του μεγαλύτερου μέρους των χωραφιών στην περιοχή.

Με δεδομένο ότι η πατάτα Κάτω Νευροκοπίου αποτελεί τη βασική παραγωγική δραστηριότητα των κατοίκων του λεκανοπεδίου ενώ ο χαρακτήρας της μονοκαλλιέργειας για την περιοχή καθιστά τα αποτελέσματα των καταστροφών δυσμενέστερα για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ότι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) δεν δύναται να αποζημιώσει τους αγρότες καθώς έχει την δυνατότητα αποζημίωσης αποκλειστικά για όσες καλλιέργειες υπέστησαν καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο που έχει ήδη φυτρώσει, η βουλευτής ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να στηρίξει τους πληγέντες πατατοπαραγωγούς κι αν προτίθεται να προβεί σε αποζημιώσεις. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 3

Θεσσαλονίκη - Μακεδονία

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo