Άμεση ανάγκη στελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καστοριάς

Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2013 19:23
Εκτύπωση

Με ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης της υποστελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής, καθώς και εάν σχεδιάζονται εναλλακτικές προσωρινές λύσεις του σοβαρού αυτού ζητήματος έως την οριστική επιλυσή του. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Άμεση ανάγκη στελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καστοριάς»

Από ικανού χρόνου παρατηρείται σοβαρή υπο-στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καστοριάς στην οποία εργάζεται μόνο μία παιδίατρος η οποία, προδήλως, δεν μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Επιπρόσθετα, η προαναφερόμενη κατάσταση δημιουργεί και πρόβλημα στην Μαιευτική κλινική.

Δεδομένου ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιο  είναι το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος;
  2. Σχεδιάζονται εναλλακτικές προσωρινές λύσεις του σοβαρού αυτού ζητήματος έως την οριστική επιλυσή του;

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Κατερίνα Μάρκου