Αναγκαία η τοποθέτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2014 12:21
Εκτύπωση

Η Ασημίνα Ξηροτύρη, με ερώτησή της προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αναφέρεται στην έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού ίδρυσης του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Δράμας. Ειδικότερα, η βουλευτής επισημαίνει ότι, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-2015, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη μόνιμων θέσεων εξειδικευμένων επιστημόνων,τα οποία επιλύθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Εκκρεμεί ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των μαθητών να τύχουν υποστήριξης στις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Αγωγής και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να επιφορτίζονται με επιπλέον έργο. Με δεδομένο ότι το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. χρειάζεται μόνιμο, έμπειρο και επαρκή αριθμό προσωπικού και ότι η υπολειτουργία του θα έχει αρνητικές συνέπειες στην πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοίαν προτίθενται να καλύψουν το κενό στην προβλεπόμενη από το νόμο οργανική θέση των ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό έργο στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Β. Οικονομικών

 

Θέμα:  Αναγκαία η τοποθέτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας

Για μια ακόμη σχολική χρονιά καθίσταται προβληματική η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Δράμας και υποβαθμίζεται η σημασία του, καθώς η έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρεμποδίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού ίδρυσής του.

Σκοπός του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας, και του συνόλου των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας -όπως ορίζεται στο αρ.12 του ν.3699/2008-, είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται από το νόμο η τοποθέτηση προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, αλλά και η συγκρότηση πενταμελούς διεπιστημονικής ομάδας για την αξιολόγηση των μαθητών, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ, έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με ειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή.

Ωστόσο, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2014-2015, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη μόνιμων θέσεων εξειδικευμένων επιστημόνων. Ειδικότερα, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μόλις πριν λίγες μέρες καλύφθηκαν οι θέσεις του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού. Παραμένει ωστόσο η έλλειψη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των μαθητών να τύχουν υποστήριξης στις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Αγωγής και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι δύνατον να επιφορτίζονται με επιπλέον έργο.

Δεδομένου ότι:

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Ποια μέτρα θα λάβουν έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό στην προβλεπόμενη από το νόμο οργανική θέση των ειδικών επιστημόνων και εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό έργο στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δράμας;

 

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη