Παραμένουν και εντείνονται τα προβλήματα από τη διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου με τοξικά απόβλητα από το Δήμο Βόλβης

Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014 11:59
Εκτύπωση

Η Ασημίνα Ξηροτύρη κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων σχετικά με το εντεινόμενο πρόβλημα που δημιουργείται από τη διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου με τοξικά απόβλητα από το Δήμο Βόλβης, επανερχόμενη σε ένα θέμα που δημιουργεί μείζονα προβλήματα στο Δήμο Βόλβης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Η βουλευτής επισημαίνει ότι πρόκειται για επικίνδυνα υλικά, όπως τα συμπυκνώματα αρσενοπυρίτη, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVEZO για τα βιομηχανικά απόβλητα και την επιμόλυνση πληθυσμού και μεγάλης έκτασης γης, αναφέρεται σε τρία σοβαρά ατυχήματα που έχουν σημειωθεί και που θα μπορούσαν να είναι σοβαρότερα αν είχε σημειωθεί ανάφλεξη υλικού κοντά σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες που προστατεύονται από τη Συνθήκη NATURAκαι RAMSAR και υπογραμμίζει  την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος λόγω των κινδύνων πρόκλησης περιβαλλοντικής καταστροφής, της πρόκλησης ατυχημάτων, της συνεχιζόμενης φθοράς του οδοστρώματος, του δυσμενούς αντίκτυπου που αφήνει σε χιλιάδες τουρίστες του Στρυμονικού κόλπου. Η βουλευτής ερωτά: 1) πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα;, 2) Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβιβάσουν τη δραστηριότητα των ορυχείων ώστε αυτή να καταστεί ασφαλής για τους πολίτες και για το περιβάλλον; Προβλέπεται η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στη διαδικασία διαμόρφωσης και ελέγχου των σχετικών αποφάσεων; Για να διαβάσετε την ερώτηση:

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:   

 

Θέμα:  Παραμένουν και εντείνονται τα προβλήματα από τη διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου με τοξικά απόβλητα από το Δήμο Βόλβης 

Επανερχόμεθα και πάλι στο εντεινόμενο πρόβλημα της διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου που μεταφέρουν τοξικά υλικά από τα μεταλλουργία χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική, το οποίο δημιουργεί μείζον θέμα στο Δήμο Βόλβης και στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι πρόκειται για επικίνδυνα υλικά, όπως είναι τα συμπυκνώματα αρσενοπυρίτη, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVEZO για τα βιομηχανικά απόβλητα και την επιμόλυνση πληθυσμού και μεγάλης έκτασης γης.

Ήδη, όπως καταγγέλλουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν σημειωθεί τρία τουλάχιστον σοβαρά ατυχήματα, τα οποία θα ήταν σοβαρότερα αν είχε σημειωθεί ανάφλεξη του υλικού κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μάλιστα σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες που προστατεύονται από τις Συνθήκες NATURAκαι RAMSAR. Τόσο ο αριθμός των διερχομένων φορτηγών όσο και η επικινδυνότητα των φορτίων αποτελούν ζήτημα προς άμεση επίλυση δεδομένου  ότι το πρόβλημα καθίσταται σοβαρότερο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των τουριστών.

Η πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα προς επίλυση του προβλήματος, διασφάλιση  της υγείας και ασφάλειας των πολιτών καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, δεδομένων:

Σε συνέχεια των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Πως προτίθενται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα; (Γιατί είναι γνωστό ότι εδώ και ένα χρόνο είχαμε θέσει το πρόβλημα, μετά και τις έντονες αντιδράσεις του Δημάρχου Βόλβης)

2) Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συμβιβάσουν την (αμφισβητούμενη περιβαλλοντικά) δραστηριότητα των ορυχείων ώστε αυτή, στο συνολό της, να καταστεί ασφαλής για τους πολίτες και για το περιβάλλον;  Προβλέπεται η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στη διαδικασία διαμόρφωσης και ελέγχου των σχετικών αποφάσεων;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη